The Alexandra Institute // Cases // EvalueHEALTH

EvalueHEALTH

Case

EvalueHEALTH

Nyt værktøj gør det nemt at evaluere velfærdsteknologi

Gennem brugerdrevne innovationsprocesser har vi hjulpet Aarhus Kommune med at skabe EvalueHEALTH - det første evalueringsværktøj som giver mening både for dem, der laver evalueringer og for dem, der skal bruge resultaterne.

Rehabiliteringscentret Vikærgården, der er et velfærdsteknologisk eksperimentarium i Aarhus Kommune, ønskede et værktøj, der gør det nemt at sortere i udbuddet af velfærdsteknologi. Her opleves evalueringer ofte som en ekstra arbejdsopgave for dem, der skal udføre dem. Samtidig er de ofte afsenderorienteret. På Vikærgården er det tanken, at evaluering af velfærdsteknologierne skal ske i tæt dialog med borgeren og samtidig indgå som en naturlig del af den daglige drift. Samtidig skal evalueringen give mening for dem, der udfører den og af dem, som bliver spurgt.

Vikærgaarden har fået udviklet et evalueringskoncept, der blandt andet kan opsamle data og få bragt borgernes og social- og sundhedspersonalets tavse dagligdagsviden videre og få det lagt ind i en database, uden at det koster en masse tid.

Kernen i evalueringskonceptet er baseret på en dialog mellem borger og medarbejder. Det betyder, at først kommer borgeren med sin vurdering af hjælpemidlet, og derefter kommer medarbejderen med deres vurdering af borgerens tilfredshed, og efterfølgende skal borger og medarbejder blive enige. Gennem dialogen bliver begge parter klogere på borgerens anvendelse af hjælpemidler.

En væsentlig observation er, at medarbejderne oplever, at de får informationer fra borgerne, som de ellers ikke ville have fået, og som hjælper dem i deres daglige arbejde. Vidensopsamlingen er også vigtig for producenterne af teknologierne. De får viden om, hvilke teknologier, der fungerer i praksis og hvordan de kan forbedre deres produkter.

EvalueHEALTH er papirløst og foregår via en tablet. Fordelen er, at data gemmes med det samme. Man skal ikke først udfylde et papirskema og så indtaste det i en computer. Man gør det direkte. Fordelen er, at evaluering ikke bliver et enkeltstående tilfælde. Man opbygger en evalueringskultur på stedet, hvilket betyder, at man bygger oven på den viden, man allerede har.

Evalueringer er tidskrævende og opleves ofte som en ekstra arbejdsopgave for dem, der skal udføre dem. Samtidig er de ofte afsenderorienteret. På rehabiliteringscentret Vikærgården i Aarhus er det tanken, at evaluering af velfærdsteknologierne skal ske i tæt dialog med borgeren og samtidig indgå som en naturlig del af den daglige drift.

Evalueringen skal opleves som en meningsfyldt opgave af dem, der skal udføre den og af dem, som bliver spurgt. En af de væsentlige observationer er, at medarbejderne oplever, at de får informationer fra borgerne, som de ellers ikke ville have fået, og som hjælper dem i deres daglige arbejde. Vidensopsamlingen er også vigtig for producenterne af teknologierne. De får viden om, hvilke teknologier, der fungerer i praksis og hvordan de kan forbedre deres produkter. Med konceptet opbygger kommunerne en vigtig og stor vidensdatabase om velfærdsteknologier.

Brug vores viden, når du vil igangsætte telemedicinske tiltag, købe eller videreudvikle løsninger

Kontakt
Senior Concept Developer
People, Technology and Business Lab
+45 23 66 97 29
Profilbillede af Gunnar Kramp Se profil
.