EFENIS

Case

EFENIS

Smart teknologi skal mindske forurening i industrien

Innovative energistyringssystemer baner vej for fremstillingsprocesser med lavt CO2-udslip.

Det overordnede formål med EU-projektet EFENIS (Efficient Energy Integrated Solutions for Manufacturing Industries) er at fremme overgangen til fremstillingsprocesser med lavt CO2-udslip.

Det skal ske ved at anvende og demonstrere innovative, avancerede energistyringssystemer og -teknologier. Projektet skal implementere de udviklede teknologier og løsninger i både nye og eksisterende anlæg og således sikre hurtig og omkostningseffektiv udbredelse i industrien.

Som partner i projektet bidrager Alexandra Instituttet med analyse og udvikling ift. de sikkerhedsmæssige aspekter af sådanne teknologier og løsninger.

EFENIS er et partnerskab mellem europæiske videninstitutioner og erhvervsliv, der hver især bidrager med ekspertise inden for energieffektivisering og processer. Projektet ledes af University of Manchester og finansieres gennem EUs 7th Framework Programme.

Alexandra Instituttets forskningsmæssige bidrag til EFENIS omfatter bl.a.:

 • Teknisk evaluering af det eksisterende MES (Manufacturing Execution System).
 • Design af EMS-model (Electronic Management System) for et samlet site utility system.
 • Risikoanalyse og trusselsmodellering af EMS-modellen.
 • Kravspecifikation til implementeringen af EMS-modellens sikkerhedsindstillinger.
 • Kravspecifikation til moduldesign med henblik på at sikre EMS-systemet.
 • Implementering af web interface til Public Key Infrastructure til det foreslåede sikkerhedsmodul.
 • Test og implementering af web interface-elementer til sikkerhedsmodul.
 • Udvikling af EFENIS Demo Web Portal der viser alle software-moduler udviklet af partnerne i EFENIS-projektet.

Links til web interfaces udviklet til projektets sikkerhedsmodul:

Link til EFENIS Demo Web Portal

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du tilgår modulerne i EFENIS Demo Web Portal.

Som partner i EFENIS bidrager Alexandra Instituttet med:

 • Risikoanalyse ift. trådløs infrastruktur
 • Trusselsmodellering ift. trådløs infrastruktur
 • Udarbejdelse af sikkerhedspolitik
 • Publicering og videreformidling af sikkerhedspolitik
 • Modulspecifikation
 • Moduldesign
 • Modulimplementering og -test
 • Moduludrulning og -validering
 • Modulovervågning
 • Publicering og videreformidling af resultater

Vi arbejder bl.a. med Octave Allegro risikoanalyse og Java Spring-udvikling.

EFENIS-projektet bidrager til øget energieffektivitet og fornuftig udnyttelse af ressourcerne i energitunge fremstillingsvirksomheder i Europa. EFENIS bidrager i væsentlig grad til at opfylde EU’s ikke-bindende energi- og klimamål om 20% forbedring af energieffektiviteten i 2020.

De omkostningsbesparelser, som projektet bidrager til, vil have en betydelig og positiv forretningsmæssig effekt for de involverede erhvervsvirksomheder og dermed også for den europæiske konkurrenceevne.

Ved at skabe forudsætningerne for de første integrerede totalløsninger i energitunge fremstillingsvirksomheder, vil EFENIS både bidrage til at reducere CO2-udledningen, mindske energiforbruget og sikre bred anvendelse af løsningerne.

Vi gør den nyeste viden om it-sikkerhed tilgængelig for industrivirksomheder.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
Head of Security Lab, PhD
Security Lab
+45 24 26 99 11
Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen Se profil
.