The Alexandra Institute // Cases // Digitale tråde

Digitale tråde

Case

Digitale tråde

App gentænker museumsoplevelsen
med digitale tråde fra fortiden

Sammen med Herning Museum og Museum Midtjylland har vi udarbejdet
en digital løsning, der leverer formidling “on the spot”.

Herning Museum ville gerne have folk ud i landskabet, hvor historierne fra oldtiden bliver fortalt på en anden måde end inden for museets fire vægge. Sammen med os ønskede Herning Museum og Museum Midtjylland at finde nye og inspirerende muligheder, hvorpå den danske og skjulte kulturarv, kunne formidles - der hvor forhistorien har fundet sted. De ønskede, at deres publikum, på selve fundstederne, kunne besøge oldtiden digitalt.

Museet har fået udviklet et mobilt koncept, der udvider museets formidling på en ny måde. App’en Digital Tråde er et formidlingsværktøj, der kobler fortid med nutid i den fysiske og digitale verden. Med mobil- og lokationsbaseret teknologi kan fundene nærmest ’pejles’ frem digitalt. Og gennem samarbejdet fik vi skræddersyet en løsning, der rammer det publikum, de gerne vil nå. 

- Vi har udarbejdet denne app med både en gruppe af ældre og yngre mennesker. Det vil sige unge møder ældre, fortid møder nutid, og det er det vi gerne vil opnå. 

Digitale Tråde er udviklet i tæt samarbejde med brugergrupper i forskellige aldersklasser, så den både bliver brugervenlig og interessant. Ud over at være med til at synliggøre den forhistoriske virkelighed på en ny og inddragende måde, skal app’en også gerne virke som en teaser til at søge mere historisk viden, ikke mindst for yngre og digitalvante målgrupper.

Projektet ’Digitale tråde over landskabet’ er støttet af Kulturarvsstyrelsens digitale pulje.

Alexandra Instituttet har stået for den tekniske udvikling, men har også været med i aktiviteter omkring brugerinddragelse og specifikation af app’en. Appen er fra idé til produkt udviklet af Alexandra Instituttet og Museum Midtjylland og testet sammen med en række brugere. Appen udnytter smartphonens indbyggede kompas og GPS-system, og at man kender de præcise GPS-koordinater for vigtige oldtidsfund.  Står man f.eks. i Bølling Sø-området, ét af de rige forhistoriske udgravningssteder, vil man med app’en kunne holde sin smartphone op og ’panorere’ den hen over landskabet. Telefonen ved i hvilken retning, man peger den, og vil registrere når man peger den mod et fund i nærheden.

Via augmented reality, digitale lag lagt oven på billeder af virkeligheden, vil fundet dukke op på telefonens kameradisplay som en lille billedvisning med overskrift og afstandsangivelse. Herfra kan man klikke sig ind på fundet og ved selve udgravningsstedet hente informationer, som kan bestå af tekst, billeder, lyd og eventuelt små animationsfilm. Man vil også kunne koble sig på museets webportal og klikke sig videre ind i museets større kildemateriale om f.eks. jernalderen.

Herning Museum havde ideen
men var bremset af teknologien.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
Senior User Experience Specialist, PhD
Interactive Spaces Lab
+45 51 88 30 99
Se profil
.