The Alexandra Institute // Cases // Digitale beslutningsstøtteværktøjer

Digitale beslutningsstøtteværktøjer

Case

Digitale beslutningsstøtteværktøjer

Hvordan kan teknologi hjælpe unge diabetikere til at tage vare på deres diabetes?

Det siges, at det tager ti år at lære at styre en diabetes som individ, og for en ung 16-årig teenager, der gerne vil leve et så almindeligt liv som muligt, er det en særlig udfordring at skulle lære at håndtere en livslang kronisk sygdom. Et nyt projekt skal kortlægge, hvordan digitale beslutningsstøtteværktøjer kan hjælpe dem med at mestre deres diabetes.

Mangelfuld regulering af insulinniveauet hos børn og unge kan give alvorlige kroniske senkomplikationer i form af eksempelvis blindhed, føleforstyrrelser i ekstremiteterne og nedsat nyrefunktion. Og for unge diabetikere, der netop er trådt ind i teenageårene, rummer det en særlig udfordring. Både fordi de har en tendens til at ligge højt i insulinniveau, men også fordi de skal lære at styre egen sygdom samtidig med, at de gerne vil leve et så normalt ungdomsliv som muligt uden at fortælle deres kammerater om deres diabetes.

Alexandra Instituttet skal i samarbejde med Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Diabetesforeningen, Institut for Folkesundhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed gennemføre projektet “Kontinuerlig beslutningsstøtte til børn og unge med diabetes”.

Normalt siger man, at det tager ti år at lære at styre en diabetes som individ, og for en ung på 16 år, der bare gerne vil have et så almindeligt ungdomsliv som muligt, er det en særlig udfordring samtidig at skulle lære at håndtere en livslang kronisk sygdom. Målet med projektet er at finde ud af, hvordan overgangen til teenageårene og egenbehandling bliver mere hensigtsmæssig, så man reducerer risikoen for senkomplikationer.

Projektet ønsker udvikle et digitalt beslutningsstøtteværktøj, der kan bygge bro mellem klinikere og patient/forældre og sikre, at kommunikationen og forventningsafstemningen sker på det højest mulige niveau, mens den unge gradvist  overtager sin egen behandling på et oplyst og fagligt sundt grundlag.

En tidlig struktureret beslutningsstøtte kan hjælpe med at etablere den tilstrækkelige monitorering og viden, der danner baggrund for daglige behandlingsbeslutninger, og derudover vil en bedre sygdomskontrol formentlig også undgå en del konflikter i hjemmet.

Et tidligere studie har vist, at der er stort potentiale i at inddrage hhv. personale, børn og forældre omkring en elektronisk løsning. Et speciale fra 2015 fra IT Product Development på Aarhus Universitet undersøgte, hvordan et it-værktøj kunne støtte diabetikere i teenageårene og klæde dem bedre på til egenbehandling. Her blev der oplevet en effekt ift. samarbejde med forældre, konsultationer på sygehuset, overblik over blodsukkerniveau samt målinger, der ligger udover det forventelige, hvorfor det er relevant at udvikle et produkt, der kan anvendes i drift på børneafdelingen.

I første omgang skal man ud og observere og lave interviews på afdelingerne, så man kan finde ud af, hvad eksisterende praksis er. Sideløbende bliver der afholdt en række workshops, hvor man vil præsentere og arbejde med de hovedudfordringer, der er blevet detekteret i feltstudierne og angivet i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen. Her vil forældre og søskende også blive inddraget, da de spiller en stor rolle i de unge diabetikeres hverdag.

Måske viser observationerne, at man skal lave konsultationer på en anden måde end i dag, men projektet vil også arbejde hen imod en integration med patientens egne sundhedsdata fra eksempelvis mobiltelefoner, badevægte, blodsukkermålere mm., så data herfra løbende kan bruges i beslutningsstøtteværktøjet.

Når udfordringerne er identificeret, udvikler man i første omgang en prototype på papir, som man vil høre brugerne om den er hensigtsmæssig at arbejde ud fra. Det er en iterativ proces, der sker i samarbejde med klinikere, diabetikerne og deres familier.

Derefter bliver der bygget en teknisk prototype, som skal testes på børneafdelingerne på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg, der ikke er med i udviklingen, og som dermed kan komme med et uafhængigt bud på, om det giver mening at anvende prototypen på deres afdelinger.

Projektet er med i puljen af beslutningsstøtteværktøjer, som Sundhedsstyrelsen har skrevet om her.

Projektet er et samarbejde mellem:

Nyt projekt skal kortlægge, hvordan beslutningsstøtteværtøjer kan hjælpe unge diabetikere med at mestre deres diabetes.

Kontakt
Senior Anthropologist
Health IT Lab
+45 29 17 93 02
Profilbillede af Sarah Maria Rasch Se profil
.