The Alexandra Institute // Cases // Connect2Care

Connect2Care

Case

Connect2Care

Åben teknisk infrastruktur skal understøtte udviklingen af sikre, skalerbare IKT-baserede social- og sundhedsservices

Telemedicinske projekter udvikler i dag egne proprietære ad-hoc løsninger til infrastruktur, fordi der ikke findes bredt tilgængelige løsninger for f.eks. opkobling, identifikation og login

Projektets formål var at skabe grundlag for en åben teknisk infrastruktur, der kunne understøtte udviklingen af sikre, skalerbare IKT-baserede social- og sundhedsservices. En infrastruktur, der er en udbygning af og et supplement til eksisterende infrastruktur og standarder, først og fremmest Sundhedsdatanettet, den Nationale Service Platform og det nationale program for telemedicin og hjemmemonitorering.

Det langsigtede mål for arbejdet var en stadig mere sammenhængende national infrastruktur baseret på en samling åbne tekniske anbefalinger og standarder. På baggrund af projektets anbefaling af internationale standarder udviklede vi en Open Source referenceimplementaton af infrastrukturen. Disse løsninger blev stillet  til rådighed for de enkelte telemedicinske projekter med henblik på at reducere såvel kompleksitet som udviklingsomkostninger for de enkelte produkter.

Projektets primære målgruppe er virksomheder, der udvikler kommunikerende systemer og produkter til boligen og kronikere. Projektet skabte med anbefalinger og standarder grundlag for, at virksomhedernes IKT-baserede sundheds- og socialprodukter kunne kommunikere med hinanden og med andre IKT-løsninger i boligen, på hospitaler, i den kommunale hjemmepleje, hos praktiserende læger mv.

Projektet har bl.a. leveret følgende resultater:

  • Etablering og evaluering XDS backend baseret på Microsoft XDS.b open source implementation.
  • Samarbejde med Net4Care om udarbejdelse af v0.1 af infrastrukturelementer.
  • Research og indkøb af Continua Health Alliance certificerede måleapparater mhp. integration i KOL arkitekturprototype.
  • Påbegyndt rundtur til spydspidsprojekterne for opdatering i fht. deres status og krav i fht. infrastruktur og arkitektur.

Projektet har via prototypeudvikling foretaget en eksperimentel undersøgelse af forskellige systemarkitekturer - belyst med brugsmæssige scenarier fra UNIKs spydspidsprojekter.

Der er udviklet en open source referenceimplementering af den anbefalede arkitektur. Arkitekturen er baseret på internationale standarder fra Continua Health Alliance, Health Level 7’s Personal Health Monitoring Report (HL7/ PHMR) og Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) – og udviklingsarbejdet er sket i dialog med National Sundheds-it og andre nationale aktører.

Dermed er Connect2Care’s arkitektur kompatibel med den strategi for telemedicin i Danmark som Sundheds- og Ældreministeriet har fremlagt samt den danske standard for deling af dokumenter og billeder i sundhedssektoren.

Projektet har bl.a. leveret følgende resultater:

- Etablering og evaluering XDS backend baseret på Microsoft XDS.b open source implementation.

- Samarbejde med Net4Care om udarbejdelse af v0.1 af infrastrukturelementer.

- Research og indkøb af Continua Health Alliance certificerede måleapparater mhp. integration i KOL arkitekturprototype.

- Påbegyndt rundtur til spydspidsprojekterne for opdatering i fht. deres status og krav i fht. infrastruktur og arkitektur.

- International formidling på Med-e-Tel konferencen og e-Health week.

Derudover er der gennemført research, dokumentation og planlægning foruden en række møder og workshops.

Fremtidens sundhedsvæsen skal hænge sammen.

Vil du være med til at bestemme hvordan?

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.