The Alexandra Institute // Cases // CHAIN – Smart Water Networks

CHAIN – Smart Water Networks

Case

CHAIN – Smart Water Networks

Kunstig intelligens skal bidrage til bæredygtig vandforsyning

I CHAIN-projektet samarbejder vi om at udvikle løsninger baseret på kunstig intelligens og machine learning til at optimere vandinfrastrukturen. Det giver både miljø- og driftsmæssige fordele og giver forbrugerne høj forsyningssikkerhed.

Den danske vandforsyning har kun i mindre grad taget robotteknologier som kunstig intelligens, machine learning og dataanalyse til sig. Der er dog store drifts- og miljømæssige fordele at hente for den samlede vandforsyningskæde ved at anvende disse teknologier sammen med eksisterende systemer.

I det strategiske innovationsprojekt CHAIN samarbejder vi med en række partnere om at gøre nye intelligente teknologier tilgængelige for vandsektoren.

På sigt skaber CHAIN værdi for vandforsyningsselskaberne i form af effektiv drift – også under ekstreme forhold. Forbrugerne sikres fortsat stabil vandforsyning af høj kvalitet, og virksomheder får mulighed for at udvikle nye tjenester og produkter til vandsektoren, så de kan øge deres markedsandele og skabe nye arbejdspladser.

Endvidere understøtter CHAIN flere af FNs Verdensmål om bæredygtig udvikling.

CHAIN er finansieret af Innovationsfonden og ledes af DHI.

Målet med CHAIN er at automatisere de mange komplekse dele af vandforsyningskæden – fra kilde til vandværk og videre til forbruger.

Alexandra Instituttet deltager i CHAIN med vores ekspertise i machine learning og kunstig intelligens. Vi udvikler standardiserede komponenter, som afprøves i to demonstrationsprojekter hos hhv. Skanderborg og Aarhus vandforsyninger, hvor de vil indgå i samspil med de øvrige partneres teknologier. De udviklede komponenter baseres på eksisterende metodikker og standardiserede værktøjer, således at de fremadrettet vil kunne konfigureres for andre installationer.

Vores konkrete leverancer omfatter udvikling af Machine Learning Library til vandforsyningsnetværk, som indeholder:

 • Genkendelse af driftssituation
 • Prognose af forbrug
 • Prognose af sensormålinger

Den teknologiske udfordring ligger i typen af data og den høje dynamik i et vandforsyningsnetværk, hvor data består af tidsserier, der er karakteriseret ved daglig og ugentlig periodicitet.

Alexandra Instituttet bidrager til at anvende kendte maskinlæringsteknikker til at løse denne udfordring.

Det omfatter bl.a.:

 • Realtidsdata
 • Tidsserier
 • Maskinlæringsteknik:
  • Træning på datasæt (supervised learning)
  • Unsupervised anomaly detection
 • Parameteroptimering
 • Hydrodynamisk matematisk modellering

Det innovative aspekt i CHAIN er sammenkædningen mellem vandforsyning og kunstig intelligens.

Der er p.t. kun få erfaringer med at anvende robotteknologier til at optimere den samlede vandforsyningskæde.

CHAIN går dermed helt i front ved at adressere de teknologiske barrierer, der er forbundet med at anvende machine learning, kunstig intelligens og dataanalyse sammen med eksisterende systemer og værktøjer i vandsektoren.

I CHAIN-projektet samarbejder vi med:

Projektet er finansieret af Innovationsfonden med ca. 8,8 mio. kr.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at anvende de nyeste teknologier til at blive mere bæredygtig.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.