The Alexandra Institute // Cases // Arkitektur der fremmer bæredygtig adfærd

Arkitektur der fremmer bæredygtig adfærd

Case

Arkitektur der fremmer bæredygtig adfærd

Hvordan udvikler vi boliger, der inviterer beboerne til bæredygtig adfærd?

I samarbejde med Aarhus Universitet og private virksomheder skaber og samler vi ny viden om, hvordan byggebranchen bedst udformer og renoverer boliger, så de hjælper beboerne med at agere bæredygtigt.

Arkitekter og rådgivningsvirksomheder har vist stor interesse for at få viden om, hvad de helt præcist skal gøre, for at udforme boliger, der inviterer mennesker til bæredygtig adfærd. Det gælder både i nybyggeri og i forbindelse med renoveringer.

Den viden ønsker vi at skabe og samle i dette projekt i form af et antal principper, der kan benyttes til at udforme bygninger, der hjælper beboerne/brugerne med at understøtte den bæredygtige agenda. 

Virksomhederne der deltager i projektet vil kunne opnå en konkurrencefordel, idet de med den nye viden i hånden vil blive bedre rustet til at levere endnu bedre rådgivningsydelser til deres kunder og til at udvikle bæredygtigt design og teknologi. 

Den indsamlede viden er målrettet byggebranchen generelt. 

Alexandra Instituttet deltager som videnspartner i projektet, hvor vi bidrager med vores ekspertise i bæredygtig byudvikling, analyse og antropologi. 

Projektet har udgivet publikationen Arkitektur der fremmer bæredygtig adfærd – samtaleværktøj & inspirationskatalog.

Publikationen giver et samlet overblik over forskningen på området med konkrete anvisninger og opmærksomhedspunkter til byggebranchen.

Desuden vil projektet formidle viden via diverse digitale kanaler, innovationsnetværk og konferencer.

Alexandra Instituttet gennemfører brugerundersøgelser baseret på de metoder, vi har udviklet inden for energiantropologi, herunder observationer og kvalitative interviews.

Vores antagelse er, at kun gennem systematisk inddragelse af brugerne kan vi få viden om, hvad der virker bedst og hvorfor i en kontekstualiseret brugssituation.

Eller med andre ord: det er brugernes måde at anvende bygningen på, der skaber en effekt – ikke bygningen i sig selv.

Læs mere om, hvordan vi anvender vores ekspertiser i brugerinddragelse inden for Intelligent energi og bæredygtighed.

40% af det samlede energiforbrug finder sted i vores bygninger. Hvis Danmark skal nå det energipolitiske mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, er det vigtigt med forskning i energieffektive bygninger.

Tidligere undersøgelser foretaget af Alexandra Instituttet har påvist, at det ikke er nok at fokusere på energibesparende teknologi alene; man skal også have fokus på, hvordan mennesker interagerer med boligen, så den understøtter bæredygtig adfærd.

Viden om folks energiadfærd har således stor betydning for, om man opnår succes med tiltag, der skal hjælpe beboerne med at spare på energien.

’Byggeri der fremmer bæredygtig adfærd’ er et forskningsprojekt, som vi gennemfører i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab og private virksomheder og organisationer i byggebranchen.

Udfordringerne i projektet er stillet af disse virksomheder:

AART architects A/S: Har bæredygtigt byggeri som et af deres fokusområder og engagerer sig løbende i innovationsprojekter.

AART designers ApS: har bæredygtigt design som et af sine fokusområder og ser et stort forretningspotentiale i at koble bæredygtigt design og teknologi, hvilket allerede er realiseret i flere designløsninger.

Smith Innovation arbejder med bæredygtighed i byggebranchen og vil med den nye viden blive rustet til at yde en endnu bedre rådgivning over for kunder og samarbejdspartnere.

Velux arbejder med udformning af løsninger, der fremmer bæredygtighed og livskvalitet og engagerer sig derfor i forsknings- og innovationsprojekter.

 

Disse virksomheder er sparringspartnere og aftagere af den nye viden:

Urbania er en forening med en vision om at bygge et bæredygtigt, urbant, mangfoldigt byboligfællesskab i København. Urbania kan anvende den nye viden direkte i forbindelse med et kommende nybyggeri. Urbanias medlemmer medvirker i brugerstudier og ideudviklingsworkshops.

Arkitektforeningen har interesse i løbende at kunne klæde deres medlemmer på med konkret og brugbar ny viden. 

Projektet er finansieret med 504.000, dels fra innovationsnetværket Inno-SE, dels gennem privat medfinansiering.

Bæredygtighed opnås også ved at bringe brugerne i spil.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.