The Alexandra Institute // Cases // Det Dynamiske Oversvømmelseskort

Det Dynamiske Oversvømmelseskort

Case

Det Dynamiske Oversvømmelseskort

Teknologiudvikling med stærkt brugerfokus

Vi udfører brugerundersøgelser for teknologivirksomheden SCALGO, der har udviklet et dynamisk oversvømmelseskort til beslutningstagere i landets kommuner.

Teknologivirksomheden SCALGO, der er et spin-off af Grundforskningscenteret Madalgo på Aarhus Universitet, har i samarbejde med Alexandra Instituttet og en række andre partnere udviklet et værktøj – Det Dynamiske Oversvømmelseskort – der kan forudsige, hvilke områder der vil blive oversvømmet i perioder med kraftig nedbør.

Til forskel fra eksisterende kortlægningsanalyser, der bygger på statiske data, giver Det Dynamiske Oversvømmelseskort brugerne mulighed for at opdatere og interagere med data. Det betyder, at beslutninger kan træffes på et mere sikkert grundlag.

Alexandra Instituttet hjælper SCALGO med at videreudvikle og brugertilpasse softwaren. Vi gennemfører en bred undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner arbejder med vand i dag, og hvordan Det Dynamiske Oversvømmelseskort kan berige kommunernes eksisterende arbejds- og beslutningsprocesser.

    

De deltagende kommuner og vandforsyningsselskaber indgår i projektet som brugere og testcases ift. løsningen. Erfaringer fra brugen af værktøjet vil blive opsamlet gennem feltstudier og workshops og bidrager med vigtig brugerfeedback, der skal sætte retningen for den tekniske udvikling. 

Alexandra Instituttet bidrager med ekspertise inden for kvalitative brugerstudier og brugerdreven udvikling.

Alexandra Instituttet anvender følgende metoder i projektet:

  • Gennemførelse af en kvalitativ markedsundersøgelse tidligt i projektet (i samarbejde med SCALGO).
  • Gennemførelse af feltbesøg hos de deltagende kommuner og vandforsyningsselskaber, hvor vi gennem kvalitative interviews og observationer indsamler løbende brugerfeedback, der danner grundlag for den videre udvikling i projektet
  • Facilitering af workshops.

Projektets vision er at bidrage til effektiv beslutningsstøtte i kommuner og forsyningsselskaber.

Det Dynamiske Oversvømmelseskort er en fremtidssikker løsning med et stort kommercielt potentiale.

Alexandra Instituttet har bidraget til at sikre, at teknologiudviklingen får et stærkt brugerfokus gennem den løbende brugerfeedback.

I dette projekt samarbejder Alexandra Instituttet med:

Geodatastyrelsen deltager som observatør i projektgruppen.

Projektet er bl.a. finansieret af Realdania.

Vi inddrager brugerne i teknologiudviklingen.
Vi kan hjælpe dig med at optimere din løsning.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.