Alexandra Instituttet A/S // Cases // Bæredygtig Business

Bæredygtig Business

Case

Bæredygtig Business

Bliv klædt på til at rådgive om grøn omstilling

Er du virksomhedsrådgiver? Få opgraderet din viden, så du sammen med andre rådgivere kan hjælpe virksomheder gennem en grøn omstillingsproces.  

Grøn omstilling er kommet på dagsordenen i mange danske virksomheder og skal sikre virksomhedernes vækst nu og i fremtiden. Rigtig mange virksomheder vil gerne omstilling, men det betyder ofte, at de bevæger ud på ukendt territorium og ind i gennemgribende forandringsprocesser.

Projektet Bæredygtig Business har udviklet et tværfagligt læringsforløb for virksomhedsrådgivere. Formålet er at opgradere rådgivernes videnniveau inden for grøn omstilling, således at de kan levere en samlet rådgivningsydelse til danske virksomheder i bl.a. tekstil- og møbelbranchen og hjælpe dem igennem den grønne omstillingsproces.

Gennem forløbet bliver rådgiverne stillet over for markedets nyeste udfordringer og får samtidig adgang til den nyeste viden om grøn forretningsudvikling og -modeller, som f.eks. deleøkonomi.

Alexandra Instituttet bidrager til projektet gennem Innovationsnetværk Service Platform.

Til projektet har vi rekrutteret en række virksomhedsrådgivere, der skal møde otte virksomheder med én eller flere konkrete udfordringer, rådgiverne skal løse.

Rådgiverne bliver løbende gennem forløbet uddannet til at løse generelle og konkrete udfordringer i relation til grøn omstilling, og de har gennem hele forløbet adgang til et panel af eksperter på hver deres områder – blandt andet inden for grønt servicedesign, grøn innovation, bæredygtige forretningsmodeller og deleøkonomi.

Efter projektperioden forventes det, at min. 50 % af de deltagende virksomheder har forudsætninger for at videreudvikle bæredygtige og deleøkonomiske løsninger og forretningsmodeller. Endvidere vil de have opnået en modenhed og åbenhed til at indgå i innovationssamarbejder med tværfaglige rådgiverteams.

I projektet deltager også innovationsnetværkene InnoByg og INBIOM, der repræsenterer henholdsvis byggebranchen og biomassebranchen. Rådgiverne vil dermed også opnå viden om disse brancher og hvordan de bedst muligt kan understøtte disse branchers grønne omstillingsproces.

Alexandra Instituttets eksperter i forretningsudvikling har bl.a. bidraget med viden om:

  • Business Model Canvas
  • Grøn omstilling
  • Facilitering

 

Rådgiverne vil i løbet af forløbet få:

  • Nyeste viden om bæredygtighed, grønne forretningsmodeller og deleøkonomiske redskaber samt strategisk design og forretningsudvikling.
  • Indblik i, hvilke ’grønne’ problemstillinger virksomheder står overfor, og hvor deres behov for rådgivning ligger. 
  • Challenge-drevet samarbejde med andre rådgivere om konkrete virksomheders problemstillinger.
  • Redskaber til at udvikle egen organisation og kompetencer i relation til markedets forandring.
  • Sparring med fagpersoner inden for det bæredygtige og deleøkonomiske felt.

Den viden projektet skaber i mødet mellem forskere, virksomheder og rådgivere sættes gennem forløbet på formel og bringes videre til resten af rådgiverlaget i Danmark via videnspredningsseminarer og -workshops.

Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilliget 2,8 mio. kr. til projektet, som løber til august 2017.

Projektet udføres i regi af Innovationsnetværk Service Platform i samarbejde med innovationsnetværkene Lifestyle & Design Cluster, INBIOM og InnoBYG.

Ud over projektets partnere indgår Alexandra Instituttet, DEAArkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Skal du i gang med en grøn omstillingsproces?

Vi kan hjælpe dig på vej!

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab
People, Technology and Business Lab
+45 51 18 11 82
Profilbillede af Rikke Lillelund Wetterstrøm Se profil
.