The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2019 // 3D-visualisering lægger ekstra lag af realisme på populære skråfotos

3D-visualisering lægger ekstra lag af realisme på populære skråfotos

Artikel

02-10-2019

3D-visualisering lægger ekstra lag af realisme på populære skråfotos

Mere end 50 millioner gange har virksomheder og private søgt på de skråfotos, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) lagde ud til offentligheden for et år siden.

En ny analyse, som SDFE netop har udsendt, viser, at skråfotoene er blevet brugt til mange forskellige formål. De 1,3 millioner skråfotos var egentlig primært rettet mod offentlige myndigheder.

Det unikke med skråfotos er, at de giver mulighed for at se objekter i landskabet fra alle fire verdenshjørner. Det er et oplagt redskab, hvis man sidder med sagsbehandling af fx ejendomsvurderinger eller behandling af byggesager. Her giver skråfotos mulighed for at få et helt andet rumligt overblik over en lokalitet, uden at man skal være til stede rent fysisk.

Den anvendelse er der også efterspørgsel efter i den private sektor. SDFE’s analyse viser, at det eksempelvis er virksomheder som vinduespudsere, solcellefirmaer, robotplæneklippere, flytteforretninger og rottebekæmpelse, der har haft glæde af de nye skråfotos.

SDFE arbejder desuden på en åben API, der gør det muligt automatisk at integrere billederne direkte i andre løsninger. Alexandra Instituttet er med i det standardiseringsarbejde.

Videreudvikling af skråfotos

I samme regi har Alexandra Instituttet lavet en 3D-visualisering af Danmarks Højdemodel – her lægges skråfotos oven på højdekort og 3D-bymodeller. Flere aktører, herunder SDFE, har udvist interesse for den måde at visualisere på gennem et åbent API.

Demo med 3D-visualisering af højdekort og 3D-bymodeller kan ses her.

Hele ideen med løsningen er at give en bedre visualisering af højdemodellen. Fordelen for hr. og fru Danmark er, at man selv kan vælge synsvinklen, og at man har mulighed for at navigere rundt i en 3D-model af byer og landskab, og hvor der samtidig er et mere realistisk lag af facader, tagflader og terræn.

Det giver ikke bare et visuelt overblik som ved de nuværende skråfotos. Det gør det også muligt at få en større rumlig forståelse ved at rotere rundt om en bygning eller et objekt i landskabet. Det er et oplagt redskab for fx ejendomsmæglere, rådgivere eller andre, der vil øge modenheden af deres datavisualisering. Med modellen kan man fx se, om der står noget foran en bygning. Det kunne også være en del af grundlaget for at beregne lysindfaldet ved nybyggeri.

Den anden fordel med visualiseringen er, at man kan se hele Danmark i 3D og ikke kun små arealer omkring de større byer, som fx Google eller Apple giver mulighed for i dag.

Teknikken bag

Teknikken fungerer ved, at man dynamisk opbygger en 3D-overflade ud fra Danmarks Højdemodel. I første omgang farvelagde man denne 3D-model med Ortofotos. Da Ortofotos er set direkte ovenfra, virker denne metode bedst, når terrænet er fladt.

Det virker ikke inde i byen, hvor der er vertikale flader, som man ikke ser på et Ortofoto. De billeder, man fx mangler af facaden, får man ved at lægge skråfotos ind over. Teknikken kan også bruges til at vise facader på detaljerede bymodeller. Det er fx relevant for kommuner i lokalplansager.

Hvis man er medlem af Geoforum, er der mulighed for at høre mere om Alexandra Instituttets arbejde med skråfotos, når Thomas Kjeldsen holder oplæg på Kortdage 2019 i november – se programmet her.

 

Sådan ser billedet ud, før der er lagt 3D-visualisering på højdemodel og skråfoto.

Sådan ser billedet ud, efter der er lagt 3D-visualisering på.

Senior Computer Graphics Engineer
+45 51 44 65 87
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 305

Fakta

Alexandra Instituttet har lavet en 3D-visualisering af hele Danmark, der kombinerer data fra Danmarks Højdemodel, skråfotos, Ortofoto samt DAWA-adressesøgning. Sidstnævnte giver mulighed for at hoppe direkte til en adresse.

Ortofoto er et luftfoto, der bliver taget under bestemte forhold og/eller korrigeret, således at billedets størrelsesforhold er de samme overalt.

SDFE har i 2017-18 indsamlet 1,3 millioner skråfotos af hele Danmark. De er indsamlet fra fly, der er forsynet med kameraer, der kan tage fem billeder: et lodret billede samt et i hvert verdenshjørne. SDFE har taget nye skråfotos i 2019, som de forventer ligger klar ved udgangen af året.

Danmarks Højdemodel består af flere datasæt, der bliver indsamlet ved laserscanning af hele Danmark fra fly. Dermed får man en tredimensionel model af landskabet.

.