Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Fra papir og mapper til Augmented Reality

Fra papir og mapper til Augmented Reality

Artikel

31-10-2018

Fra papir og mapper til Augmented Reality

Papir og mapper i stakkevis. Medarbejdere der bruger store dele af arbejdstiden på at slå op og finde relevant info. Genkender du situationen?

Arbejdsgange som disse er blandt de mest oplagte steder, hvor man med fordel kan undersøge, om AR kan være noget for jeres virksomhed.

Et andet område, hvor AR tilfører stor værdi, er i forbindelse med en række manuelle processer, hvor erfaring spiller en afgørende rolle for korrekt og hurtigt udført arbejde. Her kan Augmented Reality bruges i flere forskellige sammenhænge til at guide mindre erfarne medarbejdere til korrekt udført arbejde.

Her kommer AR til at flytte virksomhederne

Vi ser AR bryde igennem og skabe stor værdi for industrien inden for tre områder:

  • Idriftsættelse
  • Vedligeholdelse og service
  • Fjernsupport

Idriftsættelse dækker over de mange instanser, hvor en medarbejder opsætter eller leverer et produkt. F.eks. kan der her være en tjekliste af ting, der skal gennemgås eller installeres inden ibrugtagen. Ved brug af Augmented Reality kan medarbejderen blive guidet gennem den rette procedure for opsætning af produktet.

Vedligeholdelse og service er et andet oplagt område for AR. Første skridt kan være en visuel guide til, hvordan du f.eks. servicerer og vedligeholder en bil. Med et kig gennem en tablet eller et par AR-linser, kan du få hjælp af en visuel guide til at identificere det element, du f.eks. skal skille ad i motoren på en bil.

I en endnu mere udviklet model kan et AR-system fodres med erfaringer fra tidligere forsøg på at udbedre samme skade, som medarbejderen står overfor. Nu kan den pågældende medarbejder så trække på andre lignende reparationer fra kollegerne. Virkede det at skifte x? Hvor længe siden er det, at x sidst blev skiftet? Viden som kan sætte medarbejderen i stand til at træffe en mere kvalificeret beslutning under løsning af en given opgave.

Fjernsupport bruges allerede i dag via et traditionelt videolink. Med AR skal du forestille dig muligheden for at lægge et lag af information ind over dette videolink. Inden for AR arbejder man også på at eliminere udfordringen ved, at et videolink kræver en god netforbindelse. Dette kan f.eks. være ved, at billedet hos både afsender og modtager består af en digital tvilling, der ikke vil kræve det samme af netforbindelsen. På den måde kan en servicetekniker kan sidde oppe i en vindmølle, mens en ingeniør befinder sig på fabrikken og guider sin kollega.

Head of Interactive Spaces Lab
Principal Mobile Systems Architect, PhD
+45 40 19 45 38
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 234
.