Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Flere kan vælge kollektiv transport i fremtiden

Flere kan vælge kollektiv transport i fremtiden

Artikel

12-09-2018

Flere kan vælge kollektiv transport i fremtiden

Hvorfor bruger nogle borgere den kollektive transport meget? Og hvorfor vælger nogle den aktivt fra? Det er hovedspørgsmålet i en stor antropologisk analyse, som Alexandra Instituttet har lavet for Movia. Analysen viser, at den kollektive transport, vi allerede har, kan blive mere attraktiv for mange flere – uden at øge serviceniveauet.

Hvert år spilder samfundet 20 mia. kroner på, at folk, der skal i skole og på arbejde, holder i kø og trængslen på vejene stiger. Det er et enormt produktivitetstab. Der kan være 87 mennesker i en bus på den samme plads på vejen som tre biler. Der er derfor god logik i, at flere transporterer sig sammen – for så bliver der plads til mere transport, der understøtter vækst og udvikling.

Men til trods for, at man kan spare tid, penge, bidrage til et bedre klimaaftryk eller øge egen sundhed, oplever den kollektive transport nogle gange at blive valgt fra. Indtil nu har der ikke været en omfattende og systematisk kortlægning af borgernes transportvaner og de bagvedliggende årsager til vores valg af transportform.

Med analysen ”Derfor vælger jeg den kollektive transport”, som Movia har gennemført i samarbejde med Alexandra Instituttet, gives unik, ny viden om, hvad der påvirker og former borgernes vaner og værdier, når det gælder transport. Og det er det helt nødvendige supplement til den betydelige mængde af data og viden, som Movia har om passagerernes adfærd og rejsemønstre.

”At øge andelen af mennesker, der transporterer sig sammen, er afgørende for, at vi kan sikre en høj produktivitet i vores samfund. Her spiller den kollektive transport en central rolle. I Movia er vi derfor optaget af, hvad der skal til for at bryde borgernes transportvaner og tilvælge den kollektive transport der, hvor det objektivt er en fordel for dem,” siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia, og fortsætter:

Med analysen har vi fået en unik indsigt i, hvad der driver borgernes valg og vaner. Der peges på mange områder, hvor vi i den kollektive transport kan sætte ind, så vi kan være mere for flere uden nødvendigvis at sætte flere busser og tog ind.

Brugerstudier sætter ord på fakta

Det har været rigtig spændende at løse denne opgave for Movia, fortæller Principal Green Urban Designer Trine Plambech fra Alexandra Instituttet, der har lavet observationer og interviews med brugerne

“Movia har omfattende kvantitativ viden om, hvordan folk transporterer sig, men de manglede kvalitativ viden om, hvorfor de transporterer sig, som de gør, og hvad der ligger bag de valg, de træffer. Analysen har givet et meget komplekst billede af vores transportadfærd og har vist, hvor tæt den er viklet ind i vores øvrige livsvalg, vaner, værdier og drømme,” siger hun og uddyber:

Det handler om at forstå, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør relateret til transport. Vi mennesker træffer ikke altid det logiske valg – som fx at vælge den korteste transportvej. Vi mødte fx en bruger, der altid tog en tidligere bus end det hun behøvede for at være sikker på at komme til tiden. For hende var det vigtigere at være et ordentligt menneske – hvilket for hende betød at komme til tiden end at spare tid. Andre tager måske en længere rute, fordi de føler, at den er tryggere, eller fordi man slipper for at skifte undervejs. Der er så mange årsager, som kan være afgørende, og som er vigtige for Movia at forstå, hvis de vil lave endnu bedre transport.

Analysens hovedkonklusioner kan læses i en kortere form i udgaven her "Hvorfor transporterer vi os, som vi gør?"

Udvalgte resultater

  • Alle er udstyret med et indre mentalt kort, som er unikt og spiller en afgørende rolle for, hvordan vi vælger at transportere os fra A til B, og hvordan passagerer håndterer uforudsete hændelser i den kollektive transport.
  • Passagererne oplever skift mellem bus, tog og metro som utrygge, fordi det opleves som et kontroltab – en såkaldt ”black box”, hvor det er uklart, hvordan man bedst håndterer situationen.
  • At nå hurtigst frem er ikke altid det mest afgørende – men i stedet, at passagererne kan regne med at være fremme på det forventede tidspunkt. Når vi kommer for sent, rører det ved vores selvopfattelse.
  • Kollektiv transport opfattes af mange som en velfærdsydelse og samfundsgode, der sikrer, at der er en livline, så alle kan komme omkring i vores samfund. Når busruter nedlægges, føler borgerne sig glemt.
  • Økonomi handler også om den oplevede værdi og ikke kun om kroner og ører. Det er den samlede værdioplevelse der tæller, og om borgerne synes, at det alt i alt er pengene værd.

Artikel fra Moviatrafik

Profilbillede af Trine Plambech
Manager – Intelligent Sustainability
Principal Green Urban Designer
+45 30 23 66 22
Njalsgade 76, 2300 København S

Fakta

  • I alt er der gennemført 64 interviews i perioden fra 15. november til 20. december 2017 fordelt på både hyppige brugere, lejlighedsvise brugere og ikke-brugere af bus og lokaltog.
  • Interviewpersonerne varierer i forhold til alder, bopæl, nuværende transportvalg og køn.
  • 15 af informanterne har bopæl i København, 17 i forstæderne, 15 i en stationsby og 17 i landkommuner.
  • 43 af informanterne har deltaget i en fokusgruppe, 11 har deltaget i interviews, og der er blevet gennemført 10 såkaldte go-alongs, hvor intervieweren følger passageren på deres tur i den kollektive transport.
  • Analysen er udført af Alexandra Instituttet for Movia.
.