Alexandra Instituttet A/S // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2018 // Danskerne skal aktivt være med til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Danskerne skal aktivt være med til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Artikel

24-09-2018

Danskerne skal aktivt være med til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Nyt projekt vil skabe bedre sundhed ved at samle danskernes data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra deres smartphones og wearables. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Innovationsfonden investerer 20 mio. kr. i projektet.

Et stigende antal ældre, flere kronikere, unge med mentale problemer og flere udgifter i sundhedsvæsenet kræver, at forebyggelse og behandling i fremtiden skal tænkes anderledes. Der ligger et stort potentiale i de voksende mængder sundhedsdata, der genereres via borgernes mobile enheder og nye ”wearable” medicinske apparater. På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem imidlertid ikke gearet til at udnytte dette potentiale, og det sætter den danske sundhedsmodel under pres.

Formålet med projektet HealthD360 er at koble eksisterende systemer i en ny data- og samarbejdsinfrastruktur, der kan samle og analysere forskellige typer af data. Infrastrukturen skal understøtte en sikker håndtering af sundhedsdata og give patienterne mulighed for at vælge, hvilke data de vil dele med sundhedssystemet. I tæt samarbejde med borgerne udvikler projektpartnerne en række løsninger, som er målrettet sundhedsprofessionelle og borgere inden for to pilotområder i udvalgte kommuner: mental sundhed og overvægt blandt børn og unge samt sårbehandling og sundhed hos ældre. Målet er at udvikle nye modeller for effektive, personlige og sammenhængende patientforløb.

Vores potentiale for at nytænke forebyggelse og behandling gennem sundhedsdata er enormt, hvis vi samarbejder med borgerne om at udvikle sikre og brugervenlige løsninger. Er vi ikke udfarende i projekter som dette, bliver det teknologigiganter som Google og Apple, der i fremtiden vil udvikle og tilbyde de bedste digitale sundhedsløsninger - og vel at mærke kun til dem, der har råd til at betale. Det kan på sigt føre til større ulighed i sundhed.

– Carsten Obel, Projektleder, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Projektet bygger på et enestående samarbejde mellem offentlige og private aktører om at håndtere udfordringer inden for datasikkerhed og GDPR. Investeringen fra Innovationsfonden muliggør, at partnerne kan gå sammen og koordinere deres indsatser i udvikling af en løsning på sundhedsområdet, som sikrer, at borgernes sundhedsdata forbliver fælleseje på en sikker måde og kommer alle danskere til gavn.

I sundhedsvæsenet er et af de helt store emner, hvordan man bliver bedre til at forebygge sygdomme. Både for at hjælpe borgeren og for at spare ressourcer på behandling. Bedre forebyggelse kommer imidlertid ikke af sig selv. Personlig sundhed starter hos den enkelte borger, og det bliver spændende at følge de første resultater, når borgerne nu skal tage ansvar for deres egne sundhedsdata, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers, Cambio, Novax, Opus Consult, Kite Invent, Sundhed.dk, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Patienter samt kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern.
 

Kontakt

Carsten Obel, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus, 29428405, co@au.dk
Kaj Grønbæk, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, 21495634, kgronbak@cs.au.dk
Morten Kyng, Alexandra Instituttet, 8200 Aarhus N, 20269911, morten.kyng@alexandra.dk
Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut, 8000 Aarhus, 72201828, trt@teknologisk.dk
Klaus Kirketerp-Møller, Bispebjerg Hospital, 40199087, kkm@dadlnet.dk
Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, 78420102, lonejeen@rm.dk
Jakob Uffelman, Sundhed.dk, 40461080, jau@sundhed.dk
Kite Invent, Thomas Riisgaard Hansen, 29403397, thomas@kiteinvent.com
Henrik Lindholm, Cambio Healthcare Systems A/S, 41908001, henrik.lindholm@cambio.dk
Jacob Hedegaard, Novax A/S, 30326438, JH@novax.dk
Thomas Jensen, Opus Consult Aps, 21 60 00 63, thomas@opusconsult.dk
Jens Winther Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), 24888428, jwj@rkkp.dk
Morten Freil, Danske Patienter, 42429393, mf@danskepatienter.dk
Birgitte Holm Andersen, Favrskov Kommune, 40646164, biha@favrskov.dk
Jette Lorenzen, Odder Kommune, 87803306, jette.lorenzen@odder.dk
Ulla Svendsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, 99741601, ulla.svendsen@rksk.dk
Otto Ohrt, Aarhus Kommune, oto@aarhus.dk

Pressemeddelelse fra Innovationsfonden

Head of Health IT Lab
Professor, Dr.scient.
+45 20 26 99 11
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 320

Fakta

Innovationsfondens investering:
20 millioner kr.

Samlet projektbudget:
38,5 millioner kr.

Varighed af projektet:
3 år

Projektets officielle titel:
HealthD360 – 360 Degree Health Data Integration and Analysis – digital tools for continuous and coherent personalized treatment and empowerment

.