The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Træk stilheden ud af de åbne kontorlandskaber

Træk stilheden ud af de åbne kontorlandskaber

Artikel

26-01-2016

Træk stilheden ud af de åbne kontorlandskaber

Utilfredse medarbejdere koster organisationer mere, end det gør at investere i gode rammer, der understøtter deres arbejdsproces.

Radio 24/7 inviterede vores organisationsanalytiker Eva Bjerrum i studiet til en snak om, hvordan man får tilfredse medarbejdere ved at vælge lokaler, der understøtter deres arbejde.

– Vi møder mange regelsæt, der hænger på væggene rundt omkring i de danske storrumskontorlandskaber. De er lavet af bekymrede medarbejdere, der er flyttet fra små rum til storrum. Det giver hæmmende adfærd at tage hensyn til hinanden. Det er en illusion at tro, at der er stille, der hvor man er flere. Det er lydbilledet, det her sted. Så må man trække stilheden ud og flytte sig ind et stille sted. Og det er jo så et problem, hvis man ikke har de rum.

Sådan lyder det fra Eva Bjerrum, da hun tog en snak med journalist Anders Christiansen fra Radio 24/7 om de åbne kontorlandskaber, der blev indført i Skandinavien tilbage i 70’erne. Motivet var at spare kvadratmeter og opnå videndeling. Til stor tilfredshed for nogle og til skræk og advarsel for andre.

Så hvorfor har vi dem stadig? Og hvordan får vi udnyttet kontormiljøerne, så vi tilgodeser både behovet for fordybelse og tilgængelighed?

Lyt med her.

Tilbage til de gode gamle kontorer?

I disse år er tendensen, at flere og flere virksomheder og offentlige institutioner ændrer de fysiske rammer til større, åbne kontormiljøer. Men der er stadig nogle, der drømmer sig tilbage til "de gode gamle dage" med det individuelle kontor.

- Drømmen om kontoret hænger nok også sammen med at ville tilbage til den mere simple og forudsigelige hverdag. Drømmen om eget kontor understøtter det simple arbejdsliv med den indre to-do liste, hvor jeg producerer det, jeg har planlagt, så jeg får noget fra hånden i modsætning til spørgsmål og uforudsigelige opgaver i det foranderlige og komplekse arbejdsliv i de nye kontormiljøer, siger Eva Bjerrum til Radio 24/7.

Om de store åbne kontormiljøer

  • Åbne kontormiljøer opstår første gang omkring 1900-tallet i USA forbindelse med industrialiseringen, hvor man kigger på arbejdsrutiner på fabrikkerne. Det fører til individuelt arbejde i store haller med chefen på det store kontor. Ideen er at effektivisere arbejdsgange og at rationalisere og gøre tingene så effektivt og billigt som muligt.
  • I 60’ernes Tyskland skal medarbejderne videndele. Folk placeres tættere på hinanden, og man ønsker mere fleksibilitet i indretningen. Den tankegang kommer til Danmark i form af kontorlandskabet.
  • Den helt store ændring kommer fra organisationen DEGW i England, som udgiver bogen The New Office om aktivitetsbaseret arbejde. Det er ideerne fra den, der vinder indpas i Danmark i dag med tanker om, at arbejdspladsen skal have rum til fordybelse, til teamarbejde, åbne miljøer og cafemiljøer.  
  • De nordiske lande åbner op for det aktivitetsbaserede kontor i 90’erne, hvor den fysiske indretning understøtter organisationens strategi. Man vælger lokaler ud fra det, man skal: I et åbent miljø er du tilgængelig. Vil du arbejde stille, kan du gå til et andet sted. Den uformelle snak foregår over kaffen, og i teamrum kan man arbejde flere sammen og bruge væggene. 
Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.