The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Rapport: Pædagoger og lærere er alene - med børnene i centrum

Rapport: Pædagoger og lærere er alene - med børnene i centrum

Artikel

03-11-2016

Rapport: Pædagoger og lærere er alene - med børnene i centrum

En ny rapport udgivet af Alexandra Instituttet for Silkeborg Kommune giver et unikt indblik i den profession, vi alle har en holdning til: Folkeskolelærerne. Efter lockout, skolereform og inklusionslov er den gamle profession hårdt ramt. Rapporten viser, at lærerne er under pres, og at lærerne står meget alene med deres udfordringer. Nu skal de vinde respekten og fællesskabet om lærergerningen tilbage.

En netop udgivet rapport udarbejdet af Alexandra Instituttet giver et unikt indblik i folkeskolelærernes og pædagogernes hverdag baseret på 30 observationsdage og interviews med 53 lærere og 19 pædagoger på 6 forskellige  skoler i Silkeborg. Konklusionen er klar: Lærerne er meget alene i deres arbejde. De bliver enkeltstående professionelle “privatpraktiserende lærere” og ikke professionskolleger med en fælles opgave.

Det samlede billede viser, at det er børnene og kollegerne, der giver energi i arbejdet. Men lærerne og pædagogerne oplever samtidig, at de er meget alene og ser kollegerne mindre og mindre. Fra en af de interviewede lærere lyder det:

Det betyder, at det ikke er alle, som man får set. Der kan være ansat nye folk. Vi ved selvfølgelig, de bliver ansat, men det er ikke nogen, vi kommer til at snakke med eller får noget forhold til. Det er meget specielt.

De mange udsagn er samlet som små historier i rapporten “Alene med børnene i centrum – Læreres og pædagogers professionsforståelse”, der giver et unikt indblik i hverdagens frustrationer og tanker for lærere og pædagoger.

For Silkeborg Kommune er analysen opsigtsvækkende og overraskende. Skolechef i Silkeborg Kommune, Huno Kjærsgård Jensen, forklarer:

- Ét af de steder, hvor jeg synes, rapporten har et centralt budskab, er, at lærere og pædagogers arbejde i skolen er præget af, at de er alene. Fra forberedelse til undervisning. Forskning viser, at arbejde i teams er understøttende for arbejdsmiljø og for det gode undervisningsmiljø for børnene. Så det skal vi have kigget på, siger han.

De 6 triggere

Så hvor gør det ondt? Hvilke triggere oplever de lærere og pædagoger, der er med i rapporten?

For lærerne handler udfordringerne om deres omdømme, om at slå til, om arbejdspres, nye krav og inklusion. For pædagogerne handler det om ikke at slå til i skolen og have det svært ved samarbejdet med lærerne og den nye rolle.

Triggerne, som de kaldes i rapporten, medfører, at lærerne forsøger at arbejde mere effektivt, og derfor taler de om, at tiden skal “prioriteres” og kræver, at man “er fokuseret”, “på forkant”, “løber over gården uden at blive afbrudt af børn”, “er effektiv”, “er struktureret”, “er striks med sig selv” og “planlægger hårdt”.

Det går ud over samarbejdet med kollegerne, der nu både tæller pædagoger og lærere.

- Udgangspunktet er, at cirka 20% af lærere og pædagoger ser samarbejde som ressource. Det er jeg rigtig glad for, fordi så er der noget at bygge på. Når pædagoger er en del af læringstiden, indgår de to fagligheder i et fuldbyrdet samarbejde, og det kræver gensidig respekt for faglighed i begge professioner, siger Huno Kjærsgård Jensen og understreger, at det ikke er uden udfordringer. Som rapporten også viser.

Pædagoger skal se sig ind i en skole, hvor læring er på højde med trivsel og se sig ind i en læringskontekst. Ligesom lærerne skal se trivsel som en vigtig del af læringsmiljøet. Huno Kjærsgård Jensen siger:

Børnenes læring og trivsel er gensidigt hinandens forudsætninger. Kan man se liv i børnenes øjne? Virker undervisningen for dem? Lærere og pædagoger skal definere fælles faglighed orienteret mod den fælles lærings- og trivselskontekst. Jeg troede jo, at der var flere pædagoger og lærere, der kunne det, men der er vi ikke helt endnu, viser rapporten.

Koordinering i døren

Lærernes svar på nogle af udfordringerne er at forsøge at arbejde endnu mere effektivt - at undgå kontakt og at være ALENE. Det er ifølge organisationsanalytiker Eva Bjerrum fra Alexandra Instituttet et gigantisk selvmål.

- Når det pres, der opleves, opleves alene, så forstærkes det, og der er intet værn mod udfordringerne, forklarer Eva Bjerrum fra Alexandra Instituttet, der har stået i spidsen for undersøgelsen af lærere og pædagogers professionsforståelse.

Det er noget, hun også ser i mange andre brancher, og som man skal have fokus på, så organisationer ikke bliver fragmenterede og falder fra hinanden.

Min stærkeste anbefaling til at hjælpe det, jeg har set, godt på vej er: Styrk fællesskabet. Der skal opbygges en samarbejdskultur, som flytter fokus fra individuel effektivitet til fælles ansvar for at skabe bedre trivsel og en bedre skole.

Bring det kollegiale fællesskab tilbage i skolen

Rapporten byder på en række anbefalinger, som Silkeborg nu skal se på.

- Silkeborg Kommune har et ønske om, at der kommer mere tillid til skolens professionelle. Nu har vi dokumentation for, hvad det er, der fylder meget i lærernes hverdag, og hvad de efterspørger for at få bedre arbejdsmiljø. Rapportens 6 triggere vil være med til at sætte retning på kompetenceudvikling, og hvad vi skaber ud i den brede offentlighed.

Baggrund for rapporten

Skoleforvaltningen i Silkeborg Kommune ønskede at få gennemført en dybdegående analyse af, hvordan medarbejderpraksis udfoldes i dag inden for skoleområdet i Silkeborg og herigennem at få afdækket, hvordan lærer-og pædagogrollen opleves i dag, hvilken professionsforståelse medarbejderne har, og hvilke triggere, der er i forhold til oplevede ændrede krav i arbejdet i forbindelse med skolereformen.

Projektet er et led i bestræbelsen på at opfylde det tredje nationale mål: “Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.”

Målet med projektet er at anvende denne viden som udgangspunkt for at diskutere, hvordan professionerne skal forme sig i fremtiden og vurdere, hvilken type kompetenceudvikling, der er behov for i den forandringsproces, medarbejderne står overfor og i forhold til skoleledernes rolle.

Rapporten er på vej til alle Silkeborgs skoler, til politikere og formidles videre til de faglige organisationer og øvrige interessenter.

Kontakt

Huno Jensen, skolechef, Silkeborg Kommune, tlf. 29 64 19 55

Eva Bjerrum, New Ways of Working, Alexandra Instituttet, tlf. 23 38 20 52

Rapporten “Alene med børnene i centrum – læreres og pædagogers professionsforståelse” kan læses her.

Ønsker du at bestille en trykt udgave af rapporten, kan du gøre det her. Den koster 150 kr. inkl. moms og forsendelse.

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.