The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Offentligt-privat samfundspartnerskab skal sende udnyttelsen af ’big data’ mod nye højder

Offentligt-privat samfundspartnerskab skal sende udnyttelsen af ’big data’ mod nye højder

Artikel

11-02-2016

Offentligt-privat samfundspartnerskab skal sende udnyttelsen af ’big data’ mod nye højder

Innovationsfonden igangsætter et nyt samfundspartnerskab, Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation (DABAI). Danmark skal hermed tage en ledende rolle i at udnytte ’big data’ til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

IT er den mest centrale katalysator for innovation i samfundet. IT skaber samtidig en kolossal vækst i mængden af opsamlede data fra kilder som produktionsapparater, internetbaserede systemer, smartphone-apps og sensorer i byer og bygninger. Det er den slags data, der udgør et stort uudnyttet potentiale for innovation og vækst i Danmark.

Det estimeres, at mindre end 3 procent af de opsamlede data bliver analyseret og omsat til viden. Derfor skal det nye danske center udvikle effektive og brugbare metoder, teknikker og værktøjer til at analysere big data og skabe innovation via den indsigt, man opnår gennem analyserne.

Kernen i samfundspartnerskabet består af de datalogiske institutter på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet samt virksomhederne Systematic, Visma, BusinessMinds og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Region Midt under projektledelse af Alexandra Instituttet. Herudover vil der være en lang række andre private og offentlige virksomheder, som deltager i case-aktiviteter i centeret.

Formålet med samarbejdet er at udvikle generelle teknikker og metoder inden for analysealgoritmer, machine learning og interaktiv visuel analyse, der kan genbruges på tværs af en række cases i tre forretningsområder: Offentlige data, data fra fødevareindustrien, og data fra it-baseret læring, hvor de involverede virksomheder har et klart forretningspotentiale.

Samfundspartnerskabet kommer til at bestå af en række vigtige cases, som vi løser sammen med IT konsulentvirksomheder. Der vil være mange lavthængende frugter, man kan plukke forholdsvis hurtigt, og vil derfor give resultater på kort sigt. Men det er også sådan, at der findes emner inden for big data, som er tungere og kræver mere forskning. Det handler blandt andet om at opstille nogle algoritmer, som er så effektive, at de kan behandle dataene hurtigt nok til, at vi ikke skal vente uger på resultatet, siger Ole Lehrmann Madsen, professor og adm. direktør for Alexandra Instituttet, der er projektleder.

Aktiviteterne vil tage direkte udgangspunkt i de data, det offentlige og virksomhederne indsamler, og centeret forventer, at de allerede fra år ét vil kunne dokumentere gevinster for nogle af de involverede partnere.

Dataanalysemetoderne vil for eksempel blive brugt inden for følgende områder:

  • forudsige oversvømmelser og reducere negative effekter af klimaforandringer.
  • sikre mere effektive og bedre patientstrømme i sundhedssystemet.
  • tilbyde individuel læringsstøtte til børn baseret på analyser af typiske læringsmønstre.
  • sikre bedre sporbarhed og kvalitet af fødevarer.
  • reducere danske virksomheders administrative udgifter og skabe øget vækstpotentiale.

Samfundspotentiale

At samle store mængder data, analysere dem og bringe dem i anvendelse har et bredt samfundspotentiale. Det strækker sig fra virksomhedernes gavn af at kunne trække data ud fra egen produktion, så produkterne kan blive endnu bedre, over at kunne fastslå, hvor det giver den største effekt at investere i værn mod klimaforandringer og oversvømmelse, til at mindske antallet af folkeskoleelever, der tabes fagligt, ved at finde mønstre i, hvad eleverne har specielt svært ved i forbindelse med undervisningen. 
 

Kontakt

Alexandra Instituttet, 8200 Aarhus, adm. direktør, professor Ole Lehrmann Madsen, 20154451

Københavns Universitet, 2100 København, professor Stephen Alstrup, 35335691, vedr. IT-støttet læring

Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby, professor Lars Kai Hansen, 45253889, vedr. machinelearning og fødevarer

Aarhus Universitet, 8200 Aarhus, professor Lars Arge, 41606166, vedr. algoritmer

Systematic, 8000 Aarhus, direktør Jens Peder Rasmussen, 51177653.
Bidrager med generelle værktøjer til dataforarbejdning

VISMA Consulting, 2800 Lyngby, direktør René Stampe Lund, 41914355.
Konsulenthus som vil teste forskernes analysemodeller blandt sine kunder

BusinessMinds, 2800 Lyngby, konsulent Philip Parslov, 42751943.
Konsulenthus som vil teste forskernes analysemodeller blandt sine kunder

Erhvervsstyrelsen, 2100 København, fuldmægtig Michael Tornøe, 35291452

Region Midtjylland, 8800 Viborg, udviklingskonsulent Jesper Algren, 21680856

Digitaliseringsstyrelsen, 1017 København, specialkonsulent Julie Caroline Preuthun, 25370092

Om DABAI

Projektets officielle titel: DABAI - DAnish Center for Big Data Analytics driven Innovation

DABAIs bevilling på godt 117 mio. kr. dækker i første omgang en 4-årig periode fra februar 2016. Heraf er 45 mio. kr. finansieret af Innovationsfonden, hvortil der kommer en række egenfinansierede bidrag fra de deltagende partnere.

 

Profilbillede af Ole Lehrmann Madsen
Alexandra-ambassadør
+45 20 15 44 51
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Ada bygningen, 2. etage lokale 224
.