The Alexandra Institute // Aktuelt // Nyheder // Nyheder 2016 // Innovativ brug af (big) data

Innovativ brug af (big) data

Artikel

29-09-2016

Innovativ brug af (big) data

Der ligger mange skjulte gevinster i brugen af big data, men langt fra alle virksomheder formår at se og realisere værdien af disse. Innovativ brug af big data er et nyt projekt, som skal hjælpe virksomheder i Region Midtjylland med at bruge big data til at skabe og markedsmodne nye spændende produkter og tjenester med de stærkeste dataknusere fra forskningsmiljøerne i IT-byen Katrinebjerg.

Nyt projekt skal hjælpe SMV’er på vej

Big data kan for mange virksomheder fremstå som noget svært og komplekst. Innovativ brug af big data er et nyt tiltag, der inviterer virksomheder til at samarbejde om konkrete redskaber, der skal hjælpe dem til at omdanne big data til værdi. Formålet er at hjælpe virksomhederne på vej til en mere innovativ brug af data, som i sidste ende kan udmunde i nye spændende serviceydelser eller produkter. Projektet tager udgangspunkt i små og mellemstore virksomheder (SMV) i Region Midtjylland, som har et datagrundlag, men som endnu ikke ved, hvordan det skal udnyttes i deres forretning.

Sådan virker det

Første skridt er at få de deltagende virksomheder i dialog med hinanden og med relevante vidensinstitutter. Igennem et udviklende innovationssamarbejde har virksomhederne mulighed for at skabe bekendtskab med hinanden og udvikle løsninger, der kan imødekomme en fælles problematik ved brugen af big data. Virksomhederne drager derfor nytte af hinanden, og vidensinstitutionerne bidrager med vidensoverførsel inden for det relevante domæne.

I sidste ende vil virksomhederne få skabt viden og prototyper på løsninger, som efter projektet vil kunne færdigudvikles og kommercialiseres. Og samtidig skaber virksomhederne fundament for udvikling af et fremtidigt frugtbart samarbejde.

Der er værdi i data

Big data er en ressource, og sætter man data på den strategiske dagsorden, er der værdi at hente derfra. Projektet skal hjælpe virksomheder i gang med en datadreven forretningsudvikling, og hermed forbedrer virksomhedernes mulighed for at få andel i værdipotentialet i big data.
I samarbejdet mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne kan der komme helt nye metoder i brug. Dette kan f.eks. være Visual Analytics, som kan omdanne store mængder data til forståelige højkvalitetsillustrationer, der kan udfylde mellemrummet mellem data og potentiel viden. Et andet eksempel er Maskinlæring, som kan tygge sig igennem store mængder data og fortælle virksomhederne om kundernes adfærdsmønstre og derved skabe grundlag for nye produkter eller tjenester. Dette er blot nogle af de kompetencer, projektet kan bringe i spil.
 


Få mere at vide
Projektets partnere består af et samarbejde med Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet og it-forum, som alle har fingeren på pulsen, når det kommer til forretningsudvikling inden for it, digitalisering og brugen af big data.  Er du som virksomhed interesseret i at deltage i projektet eller vil høre mere, kan du kontakte Peter Andersen fra Alexandra Instituttet eller Bo Sejer Frandsen fra it-forum og få en snak om jeres muligheder.

Profilbillede af Peter Andersen
Senior Software Innovation Specialist
Head of IT
Intern it
+45 23 38 24 79
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 237

FAKTA

Projektet Innovativ brug af big data er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland.
 

.