Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Datavalidering og datamanagement

Få styr på jeres data

Data kan skabe værdi, når de er gode og er organiseret, så de kan bruges af de rigtige mennesker og systemer – og til maskinlæring. Vi gennemgår jeres data og viser, hvad de dur til.

Datavalidering og datamanagement. Få styr på jeres data

Gode grunde til at gå i gang

Flere muligheder

Gode data og maskinlæring kan bruges til forebyggende vedligehold, statistisk forsøgsplanlægning og proceskontrol og anomalidetektion.

Færre ærgrelser

Ordentligt datamanagement giver jer vigtigt indblik i forhold og processer, så I kan reducere fejl, nedetid, spild, ressource- og tidsforbrug.

Bedre beslutninger

Når gode data håndteres og præsenteres smart, er det lettere at tage beslutninger på samme objektive grundlag på tværs af organisationen.

referencer

Sådan fik andre værdi af deres data

Vi kvalitetssikrer og organiserer jeres data, så de kan gøre nytte

I kan bruge jeres opsamlede data fra produktionen til maskinlæring og til at få vigtige indsigter, så I kan optimere jeres produktion. Men det kræver, at jeres kvaliteten af jeres data er høj og at I håndterer dem hensigtsmæssigt.

Vi hjælper jer med at etablere data management og digitale tvillinger, så jeres data kan anvendes til for eksempel at opdage afvigelser i produktionen, forebygge vedligehold eller til statistisk proceskontrol (SPC) og forsøgsplanlægning (DOE).

For det er ærgerligt at opsamle data, hvis de er misvisende, eller I ikke får tilstrækkelig værdi ud af dem.

Hvordan ser et forløb typisk ud?

I en indledende workshop hos jer kortlægger vi sammen jeres processer og jeres eksisterende data.

Vi danner os et overblik over jeres data og analyserer dem i forhold til datakvalitet. 

På en afsluttende workshop præsenterer vi vores analyse af jeres processer og data og viser, hvordan I kan anvende de data, I allerede har.

Hvis jeres datakvalitet er høj nok, vil I typisk kunne bruge data til detektion af anomalier, forebyggende vedligehold, statistisk proces control (SPC) og forsøgsplanlægning (DOE) m.m.

Vi demonstrerer også, hvordan I kan visualisere komplekse informationer som f.eks. registrering af forbrug, så de bliver lettere at forstå og udnytte i organisationen.

Vi kommer også med bud på, hvilke data I med fordel kan indsamle eller højne kvaliteten af fremover.

Styrk jeres forretning ved at digitalisere

Vil I gerne spare energi, minimere fejl og undgå driftsstop? Har I fået nye krav til rapportering af data eller CO2-regnskab? Vil I gerne kunne oplære nye medarbejdere hurtigere? ​

Løsningen kan være at tilføre teknologi, der opsamler data, som I bruger til at effektivisere og styrke jeres forretning.

"Jeg er ikke i tvivl om alt det, som Alexandra Instituttet kan. Jeg kradser dårligt nok i overfladen. De er meget kompetente. Tomasz fra Alexandra har leveret alt det, man kunne forvente, og været meget tålmodig."

Få adgang til ny digital teknologi med os

Hos os kan I afprøve jeres ideer og dugfriske teknologier uden at skulle satse stort: Sammen afdækker vi, hvilket potentiale de nyeste digitale teknologier har for jer, og hjælper jer godt fra start. 

Formular indsendt!