Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Datavalidering og datamanagement

Få styr på jeres data, så de kan gøre nytte

I kan bruge jeres opsamlede data fra produktionen til maskinlæring og til at få vigtige indsigter, så I kan optimere jeres produktion. Men det kræver, at kvaliteten af jeres data er høj, og at I håndterer dem hensigtsmæssigt.

Vi hjælper jer med at etablere data management og digitale tvillinger, så jeres data kan anvendes til for eksempel at opdage afvigelser i produktionen eller forebygge vedligehold eller til statistisk proceskontrol (SPC) og forsøgsplanlægning (DOE).

For det er ærgerligt at opsamle data, hvis de er misvisende, eller I ikke får tilstrækkelig værdi ud af dem.

Flere muligheder

Gode data og maskinlæring kan bruges til forebyggende vedligehold, statistisk forsøgsplanlægning og proceskontrol og anomalidetektion.

Færre ærgrelser

Ordentligt datamanagement giver jer vigtigt indblik i forhold og processer, så I kan reducere fejl, nedetid, spild, ressource- og tidsforbrug.

Bedre beslutninger

Når gode data håndteres og præsenteres smart, er det lettere at tage beslutninger på samme objektive grundlag på tværs af organisationen.

Kom hurtigt i gang

Hos os kan I afprøve jeres ideer og dugfriske teknologier uden at skulle satse stort: Sammen afdækker vi hvilket potentiale, de nyeste digitale teknologier har for jer, og hjælper jer godt fra start.

Som et Godkendt Teknologisk Service-institut er vores mission at forske og levere den nyeste viden og teknologi, der kan fremtidssikre jeres forretning.

Vi er specialister i små og mellemstore virksomheders digitale transformation. Alene i projektet AI Denmark har vi inden for et par år hjulpet 24 virksomheder i gang med data og kunstig intelligens.

Hvordan ser et forløb typisk ud?

I en indledende workshop hos jer kortlægger vi sammen jeres processer og jeres eksisterende data.

Vi danner os et overblik over jeres data og analyserer dem i forhold til datakvalitet. 

På en afsluttende workshop præsenterer vi vores analyse af jeres processer og data og viser, hvordan I kan anvende de data, I allerede har.

Hvis jeres datakvalitet er høj nok, vil I typisk kunne bruge data til detektion af anomalier, forebyggende vedligehold, statistisk proces control (SPC) og forsøgsplanlægning (DOE) m.m.

Vi demonstrerer også, hvordan I kan visualisere komplekse informationer som f.eks. registrering af forbrug, så de bliver lettere at forstå og udnytte i organisationen.

Vi kommer også med bud på, hvilke data I med fordel kan indsamle eller højne kvaliteten af fremover.

Formular indsendt!