datadrevet produktion

Brug data og maskinlæring til at forbedre produktionen

Når data bruges optimalt, får I det fulde overblik, præcise forudsigelser og dermed bedre beslutninger og resultater. Men kun, hvis I har et klart mål og har fokus på brugerne.

Derfor er høj datakvalitet og sikkerhed ikke nok; I skal også være skarpe på, hvem der skal bruge hvilke data hvor, hvornår og til hvad.  

Og der er mange muligheder: datadrevet beslutningsstøtte, detektion af anomalier, forebyggende vedligehold, statistisk proceskontrol (SPC), forsøgsplanlægning (DOE), root cause analysis (RCA), digitale tvillinger m.m. Hvad kan vi hjælpe jer i gang med?

Kompetitiv kant

Når I bruger data og maskinlæring klogt, kan I forbedre jeres drift, processer og produkter betragteligt. Det giver jer en konkurrencefordel. 

Fakta om fremtiden

Når gode data møder maskinlæring, får I nøjagtige forudsigelser og detaljerede simuleringer, så I kan tage velinformerede beslutninger.

Mennesker og maskiner

Når data og maskinlæring taler tydeligt, bliver det lettere for jer at    samarbejde og kommunikere på tværs af afdelinger og hierarkier. 

Eksperter i at fremtidssikre fremstillingsvirksomheder

Fra LEGO, Velux og Vestas til små start-ups – så forskellige ser de ca. 20 virksomheder ud, som vi har arbejdet med i MADE. Klyngen løfter produktionsvirksomheder med forskning, innovation og uddannelse.

Proces

Typisk ser processen sådan ud

Vi kommer på produktionsbesøg for at forstå jeres processer og afholder en scopingworkshop, hvor vi sammen ser på jeres datakilder og data og fastlægger opgavens formål og omfang. Måske ønsker I for eksempel at bruge jeres data og maskinlæring til:

  • datadrevet beslutningsstøtte
  • detektion af anomalier
  • forebyggende vedligehold
  • statistisk procescontrol (SPC)
  • statistisk forsøgsplanlægning (DOE) m.m.  

Måske har I masser af gode data, men mangler hjælp til at få dem visualiseret, så f.eks. data om jeres forbrug bliver lettere tilgængelige, forståelige og dermed mere anvendelige. 

I giver os adgang til de data, der er relevante for opgaven. Vi analyserer dem kvalitativt, statistisk og ved hjælp af maskinlæring og visualiserer vores resultater for jer i en rapport med anbefalinger. 

På en opfølgende workshop præsenterer vi vores løsning. Sammen beslutter vi, hvordan løsningen bedst kan udrulles og forankres hos jer, så den kan skabe værdi for organisationen og menneskene i den. I bestemmer selv, i hvilket omfang vi skal hjælpe jer med implementeringen.

Formular indsendt!