Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Kunstig intelligens

Fremstillingsindustrien får EU-hjælp til teknologihop

Størstedelen af det danske produktionsapparat er over 20 år gammelt. Men nu får industrien hjælp til at bevæge sig væk fra de sidste århundreders brug-og-smid-væk-masseproduktion og frem til det 21. århundredes bæredygtige/cirkulære processer og customisable produkter.

Sammen med FORCE Technology, Odense Robotics og Danish Technological Institute er vi fra Alexandra Instituttet med i et stort EU-sats på implementering af AI i produktionen. Målet er at gøre det europæiske produktionsapparat mere modstandsdygtigt, bæredygtigt og digitalt.

AI MATTERS-projektet
EU-Kommissionen investerer 1,5 mia. i at fremme test og udviklingsfaciliteter til at booste AI og robotics i Europa. Pengene bliver fordelt mellem fire sektorer: produktion, sundhed, smart cities og landbrug og fødevarer.

Formålet er at øge modstandskraften og fleksibiliteten i den europæiske fremstillingssektor gennem implementering af den seneste udvikling inden for AI og robotteknologi. Initiativet foregår i otte europæiske lande og skal hjælpe robot- og teknologivirksomheder med det nyeste inden for test- og forsøgsfaciliteter.

De deltagende institutter og virksomheder besidder stærke komplementære kompetencer, der tilsammen sikrer projektets succes. ”For at realisere det fulde potentiale af AI i produktionen er det afgørende med tæt samarbejde mellem teknologivirksomheder og videninstitutioner,” forklarer Kristian Krämer, vores Head of Strategic Business and Governance.

Virksomhederne har brug for avancerede test- og forsøgsfaciliteter, der kan lette deres implementering af AI, så de kan skabe mere effektive og bæredygtige produktionsprocesser, siger han. ”Projektet viser, hvordan vi GTS-institutter kan udnytte vores forskellige kompetencer til at løfte branchen i fællesskab.”

Stort potentiale i forebyggende vedligehold
 ”At kunne omstille sin produktion agilt og effektivt og have mulighed for at skalere produktionen i takt med ikke alene efterspørgsel, men også varierende adgang til råvarer og underleverancer bliver en kerneudfordring, ikke alene for dansk industri, men for hele den europæiske industri,” siger Henrik Hassing, Technical Vice President, FORCE Technology.

Robustheden i produktionsapparatet i forhold til ikke-planlagte variationer og produktionsstop bliver en helt central forudsætning for agil produktion.

I den sammenhæng har forebyggende vedligehold af produktionsapparatet et kolossalt potentiale: Forebyggende vedligeholdelse kan nemlig både mindske tabet af produktionskapacitet og reducere udgifterne til vedligehold.

Også digitalt parate produktionsvirksomheder kan være udfordret videns- og kapacitetsmæssigt ift. at udvikle, teste og validere forebyggende vedligeholdelsessystemer omkostnings- og risikoeffektivt. Det skal AI Matters råde bod på.

Læs pressemeddelelsen

Del dette:

Formular indsendt!