Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Sundhed og velfærd

App understøtter nydanske SOSUer

”Der mangler SOSU-assistenter. Man prøver at finde dem blandt migranter, men mange springer fra uddannelsen, så man vil gerne fastholde dem.” Sådan lyder det fra vores Senior Solution Architect, PhD Jakob Fredslund, der arbejder på en app, der netop skal understøtte SOSU-assistenter med migrationsbaggrund.

I dag mangler 73% af kommunerne SOSU-personale, og i 2030 mangler forventeligt ca. 42.000 medarbejdere på landsplan. Dette skyldes, at antallet af ældre stiger, mange SOSUer går på pension, og SOSU-uddannelserne har lav søgning og højt frafald. Derfor prøver man at rekruttere dem blandt nydanskere.

Forskere fra MANTRA, Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet, har undersøgt, hvilke udfordringer SOSU-eleverne oplever, hvilke tiltag fra skoler og kommuner der virker, og hvilke behov eleverne selv gav udtryk for. ”Nu har vi identificeret de største sten i skoen, og hvor vi kan gøre mest forskel,” fortæller Jakob.

Hjælp til dokumentation og ‘please’ på dansk
Den største udfordring for SOSU-eleverne med migrationsbaggrund er dokumentationen. ”Man skal dokumentere virkelig meget som SOSU, og det er svært at skrive sobert, præcist og korrekt fritekst, når man ikke har dansk som modersmål,” påpeger Jakob.

En anden stor udfordring er det talte sprog. ”Ofte skal man jo bede borgeren om at gøre noget, for eksempel at rejse sig op, vende sig om eller spise sine piller,” fortæller han. ”Eleverne er tit i tvivl om, hvordan de siger det på en høflig måde uden at tale ned eller være kommanderende.”

Fordi der ikke findes noget ‘please’ på dansk, bruger vi forholdsvis komplicerede konstruktioner for at udtrykke høflighed: ”Vil du ikke være venlig at rejse dig op”. Det er svært for udlændinge.

”Vi hørte, at en SOSU-vejleder havde optaget sin egen stemme og indtalt nogle sætninger til sine elever, så de kunne øve sig,” fortæller Jakob. ”På appen er der indspillet høflige sætninger, der anmoder borgerne om at gøre et eller andet bestemt.”

Stor interesse for at teste prototype
Den første prototype på den læringsunderstøttende app, som rummer denne sproghjælp, er nu i test blandt SOSU-elever og -praktikvejledere. Deres feedback skal sikre, at appen gør mest mulig gavn.

”En app er jo en slags teknologisk intervention, man kan have i hånden, når man ikke lige kan få fat i en vejleder eller en kollega,” pointerer Jakob. ”Så det er afgørende, at den rammer deres behov og er nem at bruge. Og så skal de mærke, at de bliver taget alvorligt. Derfor er det utroligt vigtigt, at de er med til at udvikle den.”

Antropologerne oplever et overvældende engagement og en stor interesse for at deltage i testen blandt SOSU-eleverne, SOSU-skolerne og kommunale plejecentre. ”Det er en fornøjelse,” udtaler ph.d. Johanne Korsdal Sørensen, der er strategisk fundraiser og projektudvikler. ”Vi får rigtig meget konstruktivt feedback til Alexandra Instituttets videreudvikling af appens funktionalitet og interfaces.”

Formular indsendt!