Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

interaktive visualiseringER

3D-visualisering af komplekse datamængder

Vi indsamler data som aldrig før. Men hvordan får vi mest muligt ud af vores data? Med interaktive visualiseringer kan man få et effektivt overblik, få hurtig feedback på designideer og beslutninger samt analysere problemer på en bedre baggrund.

Ny 3D-model af Danmark gør det nemmere at samarbejde på tværs af faggrupper

Vi har udviklet en interaktiv 3D-visualisering af hele Danmark, der gør det muligt at navigere rundt i en 3D-model af byer og landskab. Som noget nyt virker det nu også på områder uden for de store byer i Danmark, og samtidig er der et realistisk lag af facader, tagflader og terræn.

Værktøjet giver en mere virkelighedsnær forståelse af landskabet – det er meldingen fra EnviDans rådgivende ingeniører, der tryktester 3D-modellen i deres arbejde inden for grundvand, overfladevand og klimatilpasning. Visualiseringerne er med til at give en fælles forståelse af landskabet, og det er afgørende, hvis man er flere faggrupper, der arbejder tæt sammen. Det gælder fx inden for klimatilpasning, hvor det er vigtigt, at alle som har berøring med et projekt har den samme rumlige forståelse af, hvordan eksempelvis overfladevand påvirker et område.

Modellen kombinerer data fra Danmarks Højdemodel, skråfotos, Ortofoto samt DAWA-adressesøgning.

Foto: Geo

 

GeoAtlas Live anvendes af kommuner, forsyninger, regioner, stat, rådgivende ingeniører, boringsentreprenører m.fl. og benyttes til undervisningsbrug på en række universiteter og ingeniøruddannelser.

data om undergrunden får liv

Lav virtuelle boringer af undergrunden med GeoAtlas Live

Hvis man skal opføre et nyt byggeri, vil man gerne kunne analysere af undergrunden, så man kan placere fundamentet så hensigtsmæssigt som muligt. Det, blandt mange andre ting, er blevet meget lettere i dag med de teknologier til 3D-visning, vi har udviklet, og som virksomheden GEO nu bruger til deres GeoAtlas Live.

I GeoAtlas Live får data om undergrunden liv, så du kan se tværprofiler af undergrunden, 3D-jordartskort i vilkårlig dybde og fx foretage en virtuel boring. Det er et brugervenligt værktøj til kommuner, forsyninger, regioner, staten, rådgivende ingeniører, boringsentreprenører m.fl. og kan også benyttes til undervisningsbrug på en række universiteter og ingeniøruddannelser.

Løsningen er baseret på en samling af datatyper, hvor vi har en kerne af open source-komponenter, som vi har kodet et skræddersyet lag udenom, som både imødekommer behovet for domæneviden samt behovet for en god og hurtig opløsning på web, selvom vi har med store datamængder at gøre. I modellen hos GEO er der mulighed for at trække på deres data- og modelgrundlag, men der er også mulighed for at lægge egne data og modeller ind – eller kombinere det.

Ny teknologi giver unik adgang til forskningsfund

Man tænker ikke over det til dagligt, men arkæologer bruger uforholdsmæssig meget tid på at tage rundt til helleristninger i det åbne landskab. Her sidder de klar på det helt rigtige tidspunkt, når lyset falder på en bestemt måde, så helleristninger på klipper og sten træder tydeligt frem. Men på Moesgaard Museum har de fået en god ide, som vi har været med til at føre ud i livet.

Vi har, som de første, brugt teknologien RAYTRACING RTX til at visualisere punkter på en måde, så vi effektivt kan studere 3D-objekter, uden at det er tungt at køre på ens maskine. Det betyder, at vi bl.a. har kunnet hjælpe Moesgaard Museum med at lave 3D-visualiseringer af helleristninger i sten i naturen, så ristningerne kan bevares for eftertiden og studeres over hele verden.

Punktskyen, der består af en milliard punkter, har vi visualiseret med raytracing, kombineret med ambient occlusion, som bruges til at vurdere skyggegraden for hvert punkt, så helleristningerne står skarpere frem end med en simpel lysberegning.

Således kan man både håndtere store datamængder og visualisere dem på en måde, som giver forsknings- og kommunikationsmæssig værdi, som James Andrew Dodd fra Aarhus Universitet påpeger i videoen nedenfor. Med metoden kan helleristninger nu gøres tilgængelige for flere og blive bevaret for eftertiden – da vind, vejr og mennesker slider på dem i naturen.

fakta: bag om teknologien

Hvad er visual computing?

Visual computing er en generisk term, der dækker over alle datalogiske discipliner, der omhandler billeder og 3D-modeller. Vi arbejder med:

  • computergrafik og interaktiv 3D-grafik
  • algoritmeoptimering via moderne grafikkort
  • visualisering
  • computer vision
  • deep learning
  • virtual og augmented reality
  • satellitovervågning
  • billedanalyse og -genkendelse 

Visual computing har en lang række anvendelser inden for bl.a. undervisning, konstruktion, satellitovervågning, robotteknologi, medicin, kultur, kommunikation, oplevelse og underholdning.

Vi har særligt fokus på interaktiv visualisering af store datamængder og anvendelse af de nyeste deep learning-teknologier i forbindelse med billedanalyse.

Vi har udviklet en frittilgængelig webbaseret demonstration af geo-visuel søgning, hvor deep learning-teknikker bruges til at finde objekter i landskabet. Zoom ind og klik på et objekt, fx vindmølle eller båd, så finder algoritmen 100 objekter, der ligner.

Avanceret computergrafik
giver helt nye muligheder

Visualisering og billedanalyse har en lang række anvendelser inden for bl.a. undervisning, konstruktion, medicin, kultur, kommunikation, oplevelse og computerspil. Brug os som strategisk samarbejdspartner inden for de svære datalogiske problemer i computer vision.

Formular indsendt!