The Alexandra Institute // Om os // Om Alexandra Instituttet

Om Alexandra Instituttet

Velkommen til Alexandra Instituttet
– vi arbejder med fremtiden
før andre har opdaget, hvor den er på vej hen.

 

Vi bringer den nyeste viden fra it-forskning i spil, så du kan udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og opnå nye forretningsmæssige gevinster med digitalisering.

Hos os finder du it-specialister med stærke kompetencer inden for aktuelle forretningsområder og anvendelser, blandt andet computer graphics, kunstig intelligens, Internet of Things, big data, interaktionsdesign og smarte produkter.

Vi har i mange år udviklet skræddersyede it-løsninger og koncepter for næsten alle brancher og inden for mange anvendelsesområder. Den erfaring kan give dig flere års forspring i forhold til konkurrenterne.

Tag en snak med os, uanset om du mangler udvikling af it- og software, rådgivning om nye teknologier, indsigt i brugeradfærd, brugerdrevet innovation, forretningsudvikling, kvalitetssikring eller kurser, workshops og faglige oplæg.

 

Vi hjælper offentlige og private virksomheder
med at anvende den nyeste it-forskning og teknologi.

Vores udgangspunkt er samfundsmæssige problemstillinger primært virksomheders og organisationers behov for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, der samtænker kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.  

Vores forsknings- og udviklingsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. Desuden bringer vi den i spil som konsulentydelser og videreformidler den i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne.

Vi er tæt på både danske og internationale forskningsmiljøer. Vi arbejder i et tværfagligt miljø og har de kompetencer, der skal til, for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi er et hold af højt kvalificerede specialister, der hurtigt kan forstå din organisations eller brugeres problemstillinger og hjælpe dig videre. I samarbejde med os undgår du alle omvejene.

Alexandra Instituttet er et af Danmarks syv GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service). Det betyder, at vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et institut, der kan omsætte forskning til vækst.

GTS-systemet har til formål at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste viden i danske virksomheder. GTS-organisationerne er med 2900 medarbejdere kernen i den danske teknologiske infrastruktur. Vores opgave er på basis af forskning at udvikle teknologiske serviceydelser. Disse ydelser skal efterfølgende sælges på almindelige markedsvilkår.

Læs mere om GTS.

"Vi har mange års erfaring med, hvordan man får forskere, virksomheder og slutbrugere til at arbejde sammen om innovation. Vi omsætter forskning i it til nye produkter og services, som virksomheder kan tjene penge på og som er brugbare for slutbrugere. Omvendt inspirerer det samarbejde til ny forskning. Det er en model, vi er stolte af i Alexandra Instituttet, og som vi ved virker."

Læs historien om Alexandra Instituttet og IT-byen Katrinebjerg fortalt af Alexandra-ambassadør Ole Lehrmann Madsen, der startede ud med en fem timers direktørstilling for Alexandra Instituttet.

113
Medarbejdere
1999
var året, vi blev grundlagt
9
ekspertiser
3
lokationer
Vil du foran konkurrenterne?
Fortæl os din udfording, og hør hvordan digtalisering kan styrke din forretning.

Vi udvikler innovative ikt-baserede produkter og services via samarbejde mellem offentlig forskning og private virksomheder.

Vores mål er at skabe nye værdier til inspiration og gavn for borgere, virksomheder og forskere.

Vi skal altid være der, hvor den nyeste viden skabes: Tæt på førende universitetsforskning og tæt på innovative virksomheder og organisationer.

Vores langsigtede mål er at blive Nordeuropas førende private anvendelsesorienterede forskningsinstitution inden for pervasive computing. Inspirationen er internationale research labs som det tyske Fraunhofer Institut og det amerikanske SRI International.

Vores kortsigtede mål er yderligere at styrke vores funktion som matchmaker mellem forskning og erhvervsliv og gå endnu længere i realiseringen af vores ambition om at blive vores kunders strategiske innovationspartner.

Alexandra Instituttet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der udover instituttets ejer, Aarhus Universitets Forskningsfond, repræsenterer virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt medarbejderne på Alexandra Instituttet.

Se bestyrelsen her.

Vedtægter for Alexandra Instituttet A/S kan downloades her (pdf).

Alexandra Instituttets indtægter stammer fra:

  • Offentlige projektmidler fra EU, stat, region og kommune
  • Privat medfinansiering af udviklingsprojekter
  • Salg af kommercielle ydelser
.