AI/Kunstig intelligens

Udnyt realtidsdata til at forudsige hændelser, og brug forklarlig AI, så beslutningen bliver forstået og accepteret

Tejs Scharling

Tejs Scharling

Principal Solution Architect

Vi opsamler realtidsdata som aldrig før. Og der bliver hele tiden bedre mulighed for at indsamle data om vores virkelighed fra de ting, der bevæger sig rundt om os. Det betyder, at vores ageren i den fysiske virkelighed hurtigt bliver omsat til data – også kaldet realtidsovervågning. Disse data kan vise os trafikmønstre, hvordan vi bruger bygninger, og de giver nye muligheder for formidling af events og for at koordinere mellem ting, der bevæger sig.

Realtidsovervågning giver mange muligheder eksempelvis inden for logistik og kørselsplanlægning. Det kan være at måle på grønne kørselsmønstre, eller på hvordan byrum bliver brugt ved at forholde sig til data om bevægelsesstrømme. Det kan være særligt interessant for kommuner, byplanlæggere og arkitektvirksomheder. Men også at bruge aktivitetsmønstre til at forudsige hændelser eller aktivitetsregistrering i landbruget for at finde ud af, hvor man kan effektivisere sin indsats.

Med mulighederne følger også nogle begrænsninger, der giver interessante diskussioner. På den ene side at overvåge og optimere modsat på den anden side privatlivet og den individuelles behov. Det er et ømtåleligt felt, som mange forståeligt søger rådgivning om. Vi kalder det for bæredygtig eller gennemskuelig optimering.

Når man snakker optimering, er vægtning nemlig et vigtigt mindset. Hvis vi gør sådan, mister vi sådan. Og hvis vi vælger denne til, må vi måske vælge noget andet fra. Så du skal gøre dig klart, hvad vil du registrere for? Er det for at reducere arbejdstid, eller er formålet at levere bedre service?

"Udnyt mulighederne med GIS- og lokationsdata på en ny måde. Så kort kan det siges. Du skal udvikle it-løsninger, der er i stand til at forholde sig til den fysiske verden, der hele tiden bevæger sig"

Kig hele vejen rundt om systemet

Kig hele vejen rundt om systemet. Du skal vægte forskellige behov, når du optimerer på noget, som både gavner økonomi og medarbejdere. Der er sådan set ikke noget nyt i, at man sætter vægtninger op mod hinanden. Det interessante er, at man kan bygge den slags vægtninger ind i systemerne.

Det nye er, at jo mere du bruger AI og lægger det ind i uigennemskuelige algoritmer, jo sværere kan det være at afkode, hvad det er, den foreslår, at systemet skal gøre. Man skal kunne måle på, hvad maskinen vælger ud fra, og den skal formidle de valgmuligheder, der er. Teknisk set er der kommet nogle interessante måder at gribe det an på, så man får den gennemsigtighed og dermed kan høste fordelene.

Tejs er vores absolutte ekspert i positionering og brænder for at bruge realtidsdata og GIS på helt nye måder. Det er vigtigt for ham at få teknologier ud i anvendelse, og at de virker i praksis.

Kun fantasien sætter grænser for brugen af denne teknologi. Send gerne forespørgsler til Tejs på tejs.scharling@alexandra.dk

bliv klogere på tech

Relateret viden

Udnyt erfaringerne fra de store, mens I er små

For mange SMV’er kan det opleves, som om at muligheden for at udnytte de nyeste teknologiske fremskridt er forbeholdt de store virksomheder. De store virksomheder har råd til at prøve teknologierne af, til at ansætte eksperter i teknologierne og sætte fokus på en innovativ udvikling. Ofte resulterer det i fremskridt – men de har haft råd til at fejle, hvis det skulle komme dertil.

Bliv klar over, hvor sikre – eller usikre – I er 

Når jeg taler med folk i branchen, så hører jeg tit, at ’sikkerhed skal være en konkurrenceparameter’. Jeg ville ønske, det allerede var tilfældet, for det ville betyde, at virksomheder handlede med rettidig omhu – dels for at stå stærkt, dels fordi det så ville betyde forskellen på at blive valgt til eller fra af kunderne.

Udnyt realtidsdata til at forudsige hændelser, og brug forklarlig AI, så beslutningen bliver forstået og accepteret

Vi opsamler realtidsdata som aldrig før. Og der bliver hele tiden bedre mulighed for at indsamle data om vores virkelighed fra de ting, der bevæger sig rundt om os. Det betyder, at vores ageren i den fysiske virkelighed hurtigt bliver omsat til data – også kaldet realtidsovervågning. Disse data kan vise os trafikmønstre, hvordan vi bruger bygninger, og de giver nye muligheder for formidling af events og for at koordinere mellem ting, der bevæger sig.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!