AI/Kunstig intelligens

Udnyt realtidsdata til at forudsige og forbedre driften i kommunen

Tejs Scharling

Tejs Scharling

Principal Solution Architect

For kommuner, byplanlæggere og arkitektvirksomheder kan det være særligt interessant at måle på grønne kørselsmønstre, eller på hvordan byrum bliver brugt ved at forholde sig til data om bevægelsesstrømme. Og der bliver hele tiden bedre mulighed for at indsamle data om vores virkelighed fra de ting, der bevæger sig rundt om os, og som vi bevæger os rundt imellem. Det betyder, at vores ageren i den fysiske virkelighed hurtigt bliver omsat til data, der giver os et realtidsoverblik. 

Et realtidsoverblik giver mange muligheder eksempelvis inden for logistik og kørselsplanlægning. Vi opsamler realtidsdata som aldrig før. Disse data kan vise os trafikmønstre, hvordan vi bruger bygninger, og de giver nye muligheder for at overvåge og koordinere udstyr og medarbejdere, der bevæger sig. Hvor er fejerobotten henne lige nu, og hvornår er den til rådighed?

Lokationsdata og GIS-data – data fra geografiske informationssystemer – kan bruges til rigtig mange formål. Helt overordnet kan disse data give jer bedre indsigt i jeres forretningsgange og jeres ressourcer. Og når I f.eks. har detaljeret viden om, hvordan en bygning anvendes, kan I bedre spare på el eller varme eller højne udnyttelsesgraden. 

Med mulighederne følger også nogle begrænsninger, der giver interessante diskussioner. På den ene side at overvåge og optimere modsat på den anden side privatlivet og den individuelles behov. Det er et ømtåleligt felt, som mange forståeligt søger rådgivning om. Det er nemlig vigtigt at gøre sig klart, hvad man præcist vil registrere. Og hvad skal man bruge det til: Er det for at reducere arbejdstid, eller er formålet at levere bedre service?

Mulighederne er mange, og det gælder om bevidst at udvælge fra start, hvilket problem I gerne vil løse, og hvilke data I derfor har brug for at se nærmere på.  

"Lokationsdata og GIS-data kan bruges til rigtig mange formål. Helt overordnet kan disse data give jer bedre indsigt i jeres forretningsgange og jeres ressourcer."

Tejs er vores absolutte ekspert i positionering og brænder for at bruge realtidsdata og GIS på helt nye måder. Det er vigtigt for ham at få teknologier ud i anvendelse, og at de virker i praksis.

Kun fantasien sætter grænser for brugen af denne teknologi. Send gerne forespørgsler til Tejs på tejs.scharling@alexandra.dk

bliv klogere på tech

Relateret viden

Tænk implementering ind fra start, så I ender med en løsning i brug!

Når medarbejdere eller ledere af en virksomhed står med et problem, tænker de oftere end tidligere over, om de kan løse udfordringen med digitalisering. Der er mindst to grunde til, at I skal digitalisere. Denne ene er, at I ønsker at gøre en eksisterende arbejdsgang mere effektiv. Den anden, at I gerne vil gøre noget, som I ikke har midlerne til at kunne i dag. 

Kunstig intelligens skal hjælpe med at teste nye lægemidler

Alexandra Instituttet har indgået et samarbejde med GTS-partneren Bioneer A/S og DTU om at stille nye værktøjer til rådighed, som er baseret på kunstig intelligens (AI). AI-værktøjerne skal bruges til at teste nye metoder inden for blandt andet behandling af kræft og neurodegenerative sygdomme som Alzheimers.

Tænk mennesker ind i din løsning – de går aldrig af mode

Der er potentiale i at bruge AI og automatisering – ingen tvivl om det. Men midt i hypen og al begejstringen er der risiko for, at man glemmer de mennesker, som skal bruge teknologien. Den bør være til for at skabe værdi for mennesker og samfund, og når man glemmer det, så har det konsekvenser.

DETR: Objektgenkendelse med transformere

Facebook har for nyligt udviklet DETR, et objektgenkendelsesnetværk baseret på en deep learning-algoritme kendt som ‘transformer’. DETR, som står for DEtection TRansformer, er et skridt i den rigtige retning, idet det reducerer mængden af domænekendskab, udvikleren skal have. Det simplificerer resultaterne og beregningsprocessen, og præsenterer et stærkt resultat i både hastighed og præcision.

Formular indsendt!