Hvordan skalerer vi fremtidens grønne brændsler?

30. JANUAR 2023

Teknologierne indenfor grønne brændsler og i særdeleshed Power-to-X (PtX) er i hastig udvikling. Med denne konference ser vi på hvilke erfaringer vi på nuværende tidspunkt har med opskalering af teknologien.