kom godt i gang

Tænk implementering ind fra start, så I ender med en løsning i brug!

Jakob Fredslund

Jakob Fredslund

Senior Solution Architect, PhD

Når medarbejdere eller ledere af en virksomhed står med et problem, tænker de oftere end tidligere over, om de kan løse udfordringen med digitalisering. Der er mindst to grunde til, at I skal digitalisere. Denne ene er, at I ønsker at gøre en eksisterende arbejdsgang mere effektiv. Den anden, at I gerne vil gøre noget, som I ikke har midlerne til at kunne i dag. 

Mit råd er i begge tilfælde: Tænk implementering ind fra starten og sørg for at overveje, hvem der skal bruge løsningen. I skal sikre jer, at den viden, brugerne allerede har, bliver tænkt med, så I viser respekt for de mennesker, der har opbygget domæneforståelsen, og systemet ikke foreslår noget dumt. 

Det kan være svært at få mennesker fra forskellige verdener til at forstå hinanden, og der kan godt være et stykke vej mellem dem, der har problemet og dem, der kan løse det med teknologi. Derfor er det en vigtig funktion at sætte dem, som har problemet, sammen med de specialister, der kan vælge de rigtige teknologier til at løse problemet.  

Og undgå for alt i verden at ende med en løsning, som ingen bruger. Måske kommer løsningen til at løse et problem, der ikke var der, eller måske vil brugerne ikke bruge løsningen, fordi problemet ikke var stort nok, eller systemet er for svært at bruge. 

Fast track innovation er en måde at inddrage brugerne og teste jeres ide til færdig it-løsning – der får succes.

Få brugerne med ombord fra start !

Forestil dig en planlægger, hvis job er at lave gode planer og serviceydelser, som selv synes, at vedkommende gør det meget godt. Men måske kunne det alligevel gøres endnu bedre ved at automatisere det. Medmindre brugeren ikke kan finde ud af at bruge det, eller systemet foreslår løsninger, der ikke kan bruges.  

Man skal høre brugerne og få dem med ombord. Hjælp med at forme vejen til forståelse, så problemet forstås fra begge sider, og hvordan løsningen skal være. På den måde vil løsningen ikke forstyrre den måde, de tænker på og den måde, det skal passe ind i deres opgave men i stedet støtte op om det og dermed give værdi. 

Den digitale planlægningstavle PlanA er blevet til efter grundige forudgående undersøgelser af hjemmeservicesektorens behov:

It-system til dynamisk planlægning

PlanA er en digital løsning, der giver medarbejdere i hjemmeplejen overblik over deres daglige opgaver, ruteplaner og besøg

I skal sikre jer, at den viden, brugerne allerede har, bliver tænkt med, så I viser respekt for de mennesker, der har opbygget domæneforståelsen, og systemet ikke foreslår noget dumt.

Løsningen, du laver, behøver ikke nødvendigvis være skræddersyet, men det giver de bedste muligheder. Samtidig bliver kommunikationsopgaven mindre, hvis man ikke helt lavpraktisk skal forklare, hvordan deres hverdag bliver nemmere. Man skal nærmest tænke i økosystemer og ikke ”bare” i løsninger.

Skal vi sammen udvikle en løsning, der får succes i praksis, så tag gerne fat i mig: jakob.fredslund@alexandra.dk

bliv klogere på tech

Relateret viden

Udnyt realtidsdata til at forudsige og forbedre driften i kommunen

For kommuner, byplanlæggere og arkitektvirksomheder kan det være særligt interessant at måle på grønne kørselsmønstre, eller på hvordan byrum bliver brugt ved at forholde sig til data om bevægelsesstrømme. Og der bliver hele tiden bedre mulighed for at indsamle data om vores virkelighed fra de ting, der bevæger sig rundt om os, og som vi bevæger os rundt imellem. Det betyder, at vores ageren i den fysiske virkelighed hurtigt bliver omsat til data, der giver os et realtidsoverblik. 

Forklaringer som vejen til bedre modeller

Når vi taler om forklarlig kunstig intelligens, så er omdrejningspunktet tit, hvordan vi får forklaret computerens beslutningsproces, så alle kan forstå det. Det er dog ikke kun i teknologiens møde med slutbrugeren, at forklaringer har værdi. Når vi udvikler ny teknologi, kan forklaringer illustrere, hvordan en model vægter data i sin beslutning, og herunder hvad der måske vægtes uhensigtsmæssigt. Den information kan så bruges til at justere sammensætningen af den data, vi træner på og selve træningsprocessen, så vi kan forbedre vores model.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!