26. oktober 2023

Skab en bedre og mere bæredygtig forretning med datadeling

På denne workshop får du mulighed for at udforske mulighederne ved datadeling sammen med andre innovative virksomheder på tværs af fødevareværdikæden. Ved at dele og aktivere udvalgte data, I hver især besidder, kan vi sammen bane vejen for bedre forretning.

Om workshoppen

Vær med til at udforske mulighederne og nedbryde barriererne

Mindre spild, mere synlighed, bedre balance i efterspørgslen – det er eksempler på, hvad datadeling med andre kan gøre for jeres forretning.

Ved at dele udvalgte data med kunder og leverandører, kan I nemlig styrke hinandens forretninger og skabe en mere konkurrencedygtig samlet værdikæde.

På denne workshop får du mulighed for at udforske mulighederne ved datadeling sammen med andre innovative virksomheder på tværs af fødevareværdikæden. Ved at dele og aktivere udvalgte data, I hver især besidder, kan vi sammen bane vejen for bedre forretning.

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Virksomheder i fødevarebranchen, som er interesseret i at høre om mulighederne for at skabe forretning med datadeling.

Udbytte

Det får du med hjem

 • Du får viden om mulighederne med datadeling, og hvordan det kan skabe værdi for fødevarebranchen.
 • Du er med til at diskutere fordele og ulemper og prioritere fremadrettede indsatser.
 • Du får mulighed for at deltage i et evt. kommende projekt.
 • Du møder andre innovative virksomheder i branchen.

Program

Dagen er delt i to workshops, der faciliteres af Alexandra Instituttet og Food & Bio Cluster Denmark:

9:00 – 10:45 Workshop 1: Potentialer i deling af data

Vi sætter sammen fokus på branchens udfordringer, og hvordan deling og fælles brug af data kan bidrage til bedre bundlinje – både miljømæssigt, økonomisk og imagemæssigt ift. verdensmål og forbrugerønsker.

 • Kan deling af produktionsdata fra primærproducenten måske bruges til at reducere spild gennem påvirkning af efterspørgslen via App-kup i detailleddet?
 • Kan synliggørelse af samlet Co2-aftryk for en fødevare, sammen med prisen, give bevidste forbrugere værdi og øge betalingsviljen for et produkt?
 • Andre spændende ideer og forslag, der kan opstå på workshoppen.

Vi vurderer sammen attraktiviteten af de enkelte forslag med fokus på effekt, gevinstdeling og muligheder for alle parterne i værdikæden.

Vi prioriterer, hvilke indsatser vi ser mest perspektiv i at arbejde videre med.

11:00 – 12:30 Workshop 2: Hvordan fjerner vi barriererne for de valgte indsatser

Vi hopper i arbejdstøjet og sætter fokus på, hvordan vi får de valgte indsatser til at ske i praksis. Hvilke barrierer skal ryddes af vejen, og hvilke udfordringer og faldgruber skal vi være opmærksomme på? Eksempler kunne være:

 • Hvordan sikrer vi, at de delte data kun bruges efter hensigten og ikke ender de forkerte steder? Og at det hele foregår sikkert?
 • Hvordan sikrer vi en rimelig gevinstfordeling mellem alle, der bidrager?
 • Hvilke regler eller regulatoriske krav kan stimulere eller hæmme realisering?
 • Andre barrierer, som I bringer til bordet.
12:30 – 13:00 Opsummering og sandwich

Som afslutning på workshoppen opsummerer vi prioriterede og nødvendige indsatser og tegner rammerne for et kommende projekt.

Som deltager inviteres du til at følge dette og evt. deltage i projektet som partner.

Når du er tilmeldt

Forud for workshoppen vil vi tillade os at kontakte dig og høre om dine perspektiver på potentialer og udfordringer. (Det kræver ingen forberedelse fra din side). 

Målet er at få forberedt en dag, der rammer de emner, der betyder mest for dig og de øvrige deltagere og giver størst mulig værdi.

Arrangører

Workshoppen er tilrettelagt i samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark og er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Når du deltager i workshoppen, vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende workshoppen?

Poul Skouboe
Senior Business Strategist – Sustainable Growth
Alexandra Instituttet

poul.skouboe@alexandra.dk

Andre arrangementer

Måske kunne disse arrangementer også have din interesse:

Arrangement

Webinarrække om data spaces

NÆSTE: 28. SEPTEMBER 2023
På denne webinarrække inviterer vi virksomheder og organisationer til dialog om, hvordan Danmark bedst kan sikre sig indflydelse og skabe nye muligheder inden for data spaces. Der vil være særligt fokus på energisektoren.

Læs mere »

Formular indsendt!