26. januar 2022

Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

Kom til en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

om konferencen

Vær med til at skabe de bedste vækstkriterier

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

målgruppe

Konferencen henvender sig

 til alle aktører på tværs af økosystemet:

 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • System-integratorer og operatører
 • Aftagere af brændsler, fx landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner

udbytte

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden

Program

09.30 – 09.40
Velkommen og introduktion til dagen
v/ Jesper Ditlev, adm. direktør, DBI

09.40 – 10.00
Innovationsbehov og det erhvervsøkonomiske potentiale i Power-to-X
v/ Henrik Hassing, teknisk chef, FORCE Technology

Virksomheder i hele den danske værdikæde for Power-to-X står overfor en gigantisk teknologisk udfordring i en sikker og effektiv omstilling af vores energisystem og indfasning af grønne brændsler. Målrettet innovation er en forudsætning for at nå i mål, men samtidig rummer omstillingen et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i både nye arbejdspladser og eksport.  En dugfrisk analyse kortlægger de konkrete innovationsbehov i værdikæden og kvantificerer de tilknyttede erhvervspotentialer. Herudover tegner analysen aktørlandskabet og giver nogle bud på hvordan samarbejder kan understøtte udviklingen.

10.00 – 10.45
Hvorfor skal vi tale om sikkerhed og standarder? Erfaringer fra værdikæden

Mange virksomheder har udfordringer med at opnå godkendelser af anlæg eller udstyr. Her deler de erfaringer og løfter sløret for, hvad de gerne ville have vidst forinden samt ønsker til de godkendende myndigheder for at styrke beslutningsgrundlaget i virksomhederne.

 • Bunkering to X – udfordringer på tværs af værdikæden
  v/ Sif Lundsvig, Project Manager – Sustainable Fleet Projects, DFDS
 • En rapport fra godkendelsesjunglen
  v/ TBA
 • Oplæg fra udstyrsproducent –manglen på standarder er en barriere for udvikling
  v/ TBA

10.45 – 11.10
Kaffe og netværk

11.10 – 11.30
Internationale standarders rolle for PtX
v/ Per Velk, seniorkonsulent, Dansk Standard

Standarder kan anvendes til at styrke sikkerheden og samarbejdet i PtX-økosystemet, men også til at dokumentere og validere grønne brændstoffer. Standardisering er desuden et vigtigt redskab til at bringe prisen på nye brændstoffer ned på et konkurrencedygtigt niveau. Dansk Standard fremlægger en ny kortlægning af nuværende internationalt arbejde på PtX-området og giver bud på fremtidige vigtige standarder for dansk erhvervsliv.

11.30 – 11.50
En holistisk sikkerhedsstrategi i den danske PtX-strategi?

v/ TBA

Vi vil blive præsenteret for den danske PtX-strategi med et fokus på sikkerhed. Hvor spiller sikkerhed allerede en vigtig rolle og er vel defineret? Og hvor er der behov for mere konsolideret arbejde med sikkerhed? Vi vil desuden få et overblik over, i hvilke ministerier der arbejdes med hvilke aspekter af sikkerhed ift. PtX.

11.50 – 12.00
Introduktion til eftermiddagens spor

12.00 – 13.00
Frokost og netværk

13.00 – 14.30
Tre perspektiver på sikkerhed i PtX-værdikæden

Spor 1: Sikker procesteknologi til produktion af grønne brændsler faciliteret af Christian Kallesøe, Teknologisk Institut

Brændstoffer produceret med elektricitet fra vedvarende kilder i Power-to-X-processer kan erstatte nuværende brændstoffer. Danmark producerer store mængder af elektricitet fra vedvarende kilder og har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi samt fremstilling af grønne brændsler, herunder brint, fra grøn elektricitet. Mange af disse nye fremstillingsprocesser er forbundet med en sikkerhedsrisiko, hvor udarbejdelse af standarder og praksisser stadig er i deres begyndelse. Denne session byder på tre danske virksomheder, der til dagligt arbejder med produktion af grønne brændsler, der vil give et indlæg omkring deres arbejde med og de udfordringer, der er inden for sikker procesteknologi.

Procesteknologi-session:

 • Oplæg 1 TBA
 • Oplæg 2 TBA
 • Oplæg 3 TBA

Spor 2: Sikker brintinfrastruktur faciliteret af Trine Nybo Lomholt, FORCE Technology

Transport af brint i rørledninger er den mest rentable måde at transportere brint på. Der kigges ind i flere løsninger for at etablere en brintinfrastruktur i Danmark; konvertering af eksisterende rørledninger eller konstruktion af nye rørledninger, eller decentrale lagringsmuligheder. Uanset løsning er det forbundet med en høj sikkerhedsrisiko, og der er på mange måder en mangel på relevante standarder og anbefalede praksisser på området. Til denne session har vi inviteret nogle af de involverede interessenter til at give et oplæg, der giver et indblik i hvilke udfordringer, man står overfor i Danmark, og hvilket arbejde, der allerede er i gang.

Infrastruktursession:

 • Energinets design- og sikkerhedsvurdering
  v/ Lasse Due Kjeldgaard, ingeniør, Design og Sikkerhed, Energinet
 • Standardiseringsaktiviteter for brintinfrastruktur
  v/ Martin Bjørner, projektleder, DGC
 • Omstilling til drift i 100% H2
  v/ Simon Slumstrup, Product Manager, AVK International

Spor 3: Sikker håndtering af brint og grønne brændsler faciliteret af Carsten Møller, DBI

Ingen ønsker en hændelse som eksplosionen i Beirut, og ingen ønsker en offentlig bekymring om sikkerheden ved grønne brændsler. Begge dele udgør en potentiel barriere for den grønne omstilling. Derfor er der allerede i dag stort fokus på sikker håndtering i havnene og et tæt samarbejde med myndighederne. Men med udsigten til forskellige brændsler i foranderlige mængder står havnene over for store udfordringer med at dokumentere det rette sikkerhedsniveau. Samtidig byder den daglige drift på store udfordringer for de logistiske knudepunkter. Til denne session har vi inviteret oplægsholdere til at belyse arbejdet med sikkerhed i havnene.

Sikkerhedssession:

 • Er de danske havne klar til grønne brændsler?
  v/ TBA
 • Bynært oplag og håndtering er en kompleks størrelse
  v/ TBA
 • Hvordan undgår vi brand og eksplosion?
  v/ TBA

14.30 – 15.00
Kaffe og netværk

15.00 – 16.00
Paneldebat: Konsolidering af sikkerhedsarbejdet

De forskellige perspektiver fra de tre spor omkring sikkerhed i forskellige dele af værdikæden præsenteres og diskuteres i plenum med et panel af relevante politiske ordførere indenfor sikkerhed, energi og forsyning. Håbet er, at dagens anbefalinger vil blive båret ind i fremtidens politiske beslutninger i forhold til sikkerhed og PtX.

Paneldebat:

 • v/ TBA

16.00 – 16.30
Drinks og netværk

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af Power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark.

Andre arrangementer

Måske kunne disse arrangementer også have din interesse:

Digitalisering skal være en god forretning

nyhedsbrev

Gå ikke glip af de nyeste teknologiske guldkorn, der kan løfte din forretning


Når du indsender formularen, accepterer du samtidig, at du får e-mails fra os. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!