byfornyelse og digitale virkemidler

Sådan binder I byen sammen

Rune Wehner

Rune Wehner

Light and Sound Designer, Architect MAA

Jakob Fredslund

Jakob Fredslund

Senior Solution Architect, PhD

En del byer har en hovedfærdselsåre eller vand, der adskiller bycentret fra andre aktiviteter. Der er tit to forskellige steder, hvor folk kommer, men der er ingen trafik imellem dem – lidt som to satellitter, der ikke har noget med hinanden at gøre.

Udfordringen er at få forbundet de områder, så det ikke føles uoverskueligt at gå helt om på den anden side af en infrastrukturel forhindring som en jernbane eller en stor parkeringsplads.

Hvis man kan forbinde områderne bedre, kan man skabe sammenhæng og fælles identitet. Og man kan skabe mere liv begge steder, hvis folk er motiverede til at bevæge sig mellem dem.

Der kan også være behov for at skabe tryghed, hvis man skal igennem en tunnel under en jernbane. Her kan man arbejde med virkemidler som lys og lyde, der er interessante, og man får noget ud af selve ruten fra A til B, fordi man får en oplevelse.

Digitalt rækker pengene ofte længere

Hvis kommunerne ikke har råd til store fysiske ting, er der også på andre måder at gøre det på. For eksempel ved at sætte fokus på historiefortællingen. I Aarhus lavede man en historie bygget på vikingesagn, hvor man blev  ledt rundt i Aarhus til forskellige steder. Her var det var en app med et lyddrama, der spandt oplevelserne sammen med digitale tråde.

Forny byen igen og igen og igen

I forhold til byfornyelse og byforskønnelse gør interaktive elementer, at man har mulighed for at variere oplevelserne. Et flot gavlmaleri er fint, men det ser ligesådan ud i morgen. Hvis man laver noget, der giver en ny oplevelse, hver gang man går forbi eller prøver det, bliver det også sjovt for borgerne, der ser det igen og igen.

Man kan nå rigtig langt for pengene med digitale tiltag. Når man snakker traditionel byfornyelse, koster en kvadratmeter belægning, beplantning og byrumsinventar utrolig meget. I den sammenhæng er digitale løsninger pludselig ret attraktive, når byen skal fornyes. 

Udnyt uforløst potentiale

Der ligger tit et uforløst potentiale, for eksempel en havnefront eller et attraktivt grønt område eller nogle gamle industribygninger, hvor der er masser af spændende historier tilknyttet.

Horsens har f.eks. gjort det godt: Tænk at gøre et fængsel til sin hovedattraktion! Det er modigt, men det er også konsekvent og giver god mening, for det er jo det, de er kendt for. Og nu er det den vildeste attraktion: Man kan sove der, man kan høre koncerter, man kan få undervisning og så videre. Hvis man vil have folk til at komme som turister, skal der nok være noget stort, der trækker.

Omvendt er det vigtigt, at tiltagene er noget, man også gør for de borgere, der bor der. Når folk har besøg af deres familie, er det hyggeligt, hvis man kan kigge på nye ting og vigtigt, at de føler, at der konstant sker noget spændende. Et sted, der er interessant for turister, er jo også interessant for dem, der bor der.

Kom godt i gang

Se spændende eksempler på digitale løsninger, der bidrager til at skabe liv, aktivitet og sammenhæng i byen.

bliv klogere på tech

Relateret viden

AR-teknologi træner mejerister fra hele Norden i digital beslutningsstøtte

Alexandra Instituttet har i samarbejde med FORCE Technology og Kold College i Odense bygget en digital tvilling af et pasteuriseringsanlæg, som står for varmebehandling i et mejeri. Det gør op med den traditionelle måde at interagere med produktionen. I stedet for at du styrer maskinen via en skærm med knapper, så kan du gå rundt i produktionen i augmented reality og tage status på maskinernes tilstand.

Sådan binder I byen sammen

I forhold til byfornyelse og byforskønnelse gør interaktive elementer, at man har mulighed for at variere oplevelserne. Et flot gavlmaleri er jo fint men ser ligesådan ud i morgen. Hvis man laver noget, der giver en ny oplevelse, hver gang man går forbi eller prøver det, bliver det også sjovt for borgerne, der ser det igen og igen.

Sådan skaber I liv i byrummet

“Kommunerne har brug for, at deres byer er attraktive at bo og være og færdes i”, siger vores Senior Solution Architect, PhD Jakob Fredslund. “Ingen vil opfattes som et sted i udkantsdanmark under afvikling; man vil gerne have liv i bymidten.”

Formular indsendt!