byfornyelse og digitale virkemidler

Sådan binder I byen sammen

Rune Wehner

Rune Wehner

Light and Sound Designer, Architect MAA

Jakob Fredslund

Jakob Fredslund

Senior Solution Architect, PhD

En del byer har en hovedfærdselsåre eller vand, der adskiller bycentret fra andre aktiviteter. Der er tit to forskellige steder, hvor folk kommer, men der er ingen trafik imellem dem – lidt som to satellitter, der ikke har noget med hinanden at gøre.

Udfordringen er at få forbundet de områder, så det ikke føles uoverskueligt at gå helt om på den anden side af en infrastrukturel forhindring som en jernbane eller en stor parkeringsplads.

Hvis man kan forbinde områderne bedre, kan man skabe sammenhæng og fælles identitet. Og man kan skabe mere liv begge steder, hvis folk er motiverede til at bevæge sig mellem dem.

Der kan også være behov for at skabe tryghed, hvis man skal igennem en tunnel under en jernbane. Her kan man arbejde med virkemidler som lys og lyde, der er interessante, og man får noget ud af selve ruten fra A til B, fordi man får en oplevelse.

Digitalt rækker pengene ofte længere

Hvis kommunerne ikke har råd til store fysiske ting, er der også på andre måder at gøre det på. For eksempel ved at sætte fokus på historiefortællingen. I Aarhus lavede man en historie bygget på vikingesagn, hvor man blev  ledt rundt i Aarhus til forskellige steder. Her var det var en app med et lyddrama, der spandt oplevelserne sammen med digitale tråde.

Forny byen igen og igen og igen

I forhold til byfornyelse og byforskønnelse gør interaktive elementer, at man har mulighed for at variere oplevelserne. Et flot gavlmaleri er fint, men det ser ligesådan ud i morgen. Hvis man laver noget, der giver en ny oplevelse, hver gang man går forbi eller prøver det, bliver det også sjovt for borgerne, der ser det igen og igen.

Man kan nå rigtig langt for pengene med digitale tiltag. Når man snakker traditionel byfornyelse, koster en kvadratmeter belægning, beplantning og byrumsinventar utrolig meget. I den sammenhæng er digitale løsninger pludselig ret attraktive, når byen skal fornyes. 

Udnyt uforløst potentiale

Der ligger tit et uforløst potentiale, for eksempel en havnefront eller et attraktivt grønt område eller nogle gamle industribygninger, hvor der er masser af spændende historier tilknyttet.

Horsens har f.eks. gjort det godt: Tænk at gøre et fængsel til sin hovedattraktion! Det er modigt, men det er også konsekvent og giver god mening, for det er jo det, de er kendt for. Og nu er det den vildeste attraktion: Man kan sove der, man kan høre koncerter, man kan få undervisning og så videre. Hvis man vil have folk til at komme som turister, skal der nok være noget stort, der trækker.

Omvendt er det vigtigt, at tiltagene er noget, man også gør for de borgere, der bor der. Når folk har besøg af deres familie, er det hyggeligt, hvis man kan kigge på nye ting og vigtigt, at de føler, at der konstant sker noget spændende. Et sted, der er interessant for turister, er jo også interessant for dem, der bor der.

Kom godt i gang

Se spændende eksempler på digitale løsninger, der bidrager til at skabe liv, aktivitet og sammenhæng i byen.

bliv klogere på tech

Relateret viden

Tænk implementering ind fra start, så I ender med en løsning i brug!

Når medarbejdere eller ledere af en virksomhed står med et problem, tænker de oftere end tidligere over, om de kan løse udfordringen med digitalisering. Der er mindst to grunde til, at I skal digitalisere. Denne ene er, at I ønsker at gøre en eksisterende arbejdsgang mere effektiv. Den anden, at I gerne vil gøre noget, som I ikke har midlerne til at kunne i dag. 

Digitainability: Digitalisering og bæredygtighed hænger sammen

Digitalisering og bæredygtighed er tidens to største megatrends, der desværre tit bliver håndteret hver for sig, så de, der har ansvar for hhv. digitalisering og bæredygtighed sidder i forskellige afdelinger eller forvaltningsenheder. Det er ærgerligt, for digitalisering skaber mange muligheder for at fremme bæredygtighed.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!