20. november 2020

Nye løsninger til fremtidens infrastrukturer

Få nyeste viden inden for fremtidens monitorering af infrastrukturer. Vi kalder alle virksomheder i og aktører i bygge- og anlægsbranchen, der har interesse i at blive introduceret til showcases med praksisnære eksempler på denne konferences tema.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Om konferencen

Monitorerings-løsninger, digitale teknologier og holdbarhedsdesign

FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet har i to projekter arbejdet sammen om teknologiudvikling og videnopbygning inden for emner som monitoreringsløsninger og digital teknologi til infrastrukturer samt holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner.

Som del af projekternes afslutning afholder vi denne konference, hvor der bl.a. præsenteres eksempler på de opnåede resultater.

målgruppe

Er konferencen
noget for dig?

Konferencen er relevant for alle virksomheder og aktører i bygge- og anlægssektoren, der arbejder med design, udførelse eller drift af større konstruktioner, samt virksomheder der arbejder med trådløs teknologi, elektroniksystemer og sensorsystemer. På dagen vil du også blive introduceret til forskellige showcases med praksisnære eksempler på dagens tema.

Det får du med hjem

Du får nyeste viden inden for:

  • Udvikling af nye trådløse løsninger til monitorering af store anlægskonstruktioners tilstand
  • Løsninger til opsamling, overvågning og visualisering af data fra sensorer til monitorering af armeringskorrosion i beton
  • Monitorering af korrosion i armeringsstål
  • Energy harvesting og trådløs datatransmission i beton
  • Monitorering af eksponeringer i arbejdsmiljøet
  • Monitorering af støv i luftmiljøet
  • IT-platform til smart monitorering af kritisk infrastruktur
  • Levetidsmodellering for betonkonstruktioner
  • Udnyttelse af data fra felteksponeringspladser

Program

09.00 – 09.30 Morgenmad


09.30 – 09.50 Velkomst og åbning – Introduktion til dagens program
Juan Farré, CEO Teknologisk Institut

09.50 – 10.30 Femern Bælt – Byggeriet, nye teknologier og klimastrategi
Teknisk vicedirektør Kim Smedegaard Andersen, Femern A/S
Femern byggeriet er nu for alvor gået igang. Indlægget vil derfor fokusere på status på opførelsesfasen for Femern Bælt forbindelsen, Femern A/S’ arbejde med implementering af nye teknologier i opførelses- og driftsfasen samt klimastrategien for Femern Bælt forbindelsen.

10.30-11.30 BLOK1: HOLDBARHED OG LEVETID AF KONSTRUKTIONER

10.30-10.50 Kvadratrodsmetoden for estimering af klorindtrængning i beton – muligheder og begrænsninger
Simon Fjendbo, industriel ph.d.-studerende ved NTNU og Teknologisk Institut

I indlægget præsenteres muligheder og begrænsninger knyttet til en ny metode til estimering af klorid-indtrængning i betonkonstruktioner. Resultaterne omfatter bl.a. en undersøgelse af betydningen af eksponeringsforhold og betonsammensætninger for kloridindtrængningen. Undersøgelserne af den nye metode har bl.a. taget udgangspunkt i feltdata fra Femern A/S’ eksponeringsplads i Rødbyhavn, hvor en serie af betonblokke har været eksponeret i et marint miljø i mere end 10 år.

10.50 – 11.10  Nyt holdbarheds-koncept i Eurocode 2
Claus V. Nielsen, civilingeniør, ph.d., betonspecialist hos Teknologisk Institut

En ny udgave af normen for betonkonstruktioner er undervejs. Der arbejdes på et nyt koncept for holdbarhed mht. armeringskorrosion, som kobler dæklagets tykkelse med betonens egenskaber. Denne performance-baserede tilgang er bl.a. dikteret af samfundets krav om større bæredygtighed og fleksibilitet i fremtidens betonbyggeri. Det nye koncept præsenteres sammen med eksempler på dets anvendelse.

11.10 – 11.30 Monitoreringsbehov på eksisterende konstruktioner
Rasmus Bang, fagkoordinator i Bygværksafdelingen og Niels Højgaard Pedersen, Afdelingsleder, Bygværker, Vejdirektoratet

Monitoreringsbehov på eksisterende konstruktioner med fokus på forvaltning/Asset Management af kritisk infrastruktur, ofte med en alder> 50 år. Der vil komme konkrete eksempler, fx Limfjordstunnelen, Langelandsbroen m.fl.

11.30-12.30 FROKOST
 
12.30-13.30 BLOK2: MONITORERING AF KONSTRUKTIONER

12.30-13.30 Opsamling og visualisering af data fra korrosionssensorer ved Femern A/S felteksponeringsplads i Rødbyhavn
Niels Henrik Eisum, DHI A/S

DHI A/S har udviklet et system til opsamling og præsentation af data fra korrosions-sensorer, og på baggrund af kriterier udviklet af Teknologisk Institut for begyndende eller aktuel korrosion, vises resultatet for de enkelte sensorer med en farvekode. Præsentationen af resultaterne foretages via en web-browser, mens de bagvedliggende data findes i en DIMS.core database. Der er lavet rutiner til automatisk overførsel af data fra forskellige sensor-systemer, hvorfor korrosions-data fx kan sammenlignes med temperatur- og salinitetsforhold i vandet omkring de forskellige beton-elementer på test-sitet, dvs. Femern A/S’ marine felteksponeringsplads i Rødbyhavn.

Dataopsamling fra distribuerede sensornetværk i anlægskonstruktioner og energy harvesting
Jaamac Hire og Nikolaos Agianniotis, FORCE Technology

Brug af trådløs kommnikation er særligt udfordrende når det skal ske i et i vanskelige miljøer såsom tunneler eller andre armerede betonkonstruktioner. Indlægget sætter fokus på hvordan man benytter trådløs kommunikation i korrosionsovervågning af armeret beton, herunder de designvalg, der skal træffes under udviklingen af systemet.

13.30-14.30 BLOK 3: MONITORERING AF OPFØRELSEN AF STORE KONSTRUKTIONER


Monitorering af NO2, BC og partikler i arbejdsmiljø og omkring byggepladser
Frantz Bræstrup, Specialist, FORCE Technology

Arbejdsmiljø og luftkvalitet i de omkringliggende omgivelser spiller en central rolle på store byggepladser; særligt i forbindelse med tunnelarbejde, hvor arbejdet ofte foregår i lukkede rum og under håndtering af store dieselmotorer og støvende materiel. Inden for de seneste år er der udviklet små, kosteffektive sensorer til måling af støv (PM) og NOX, hvilket åbner mulighed for at udvikle kost-effektive integrerede sensorløsninger, til løbende monitering af gasser og partikler. Dette indlæg vil præsentere mulige sensorløsninger, og resultater af test i laboratoriet og i felten.

Digital platform for overvågning af byggepladser
Morten Skov Jørgensen, Alexandra Instituttet

Byggepladser er grundlæggende dynamiske miljøer der besværliggør brugen af faste IoT installationer til at indsamle data over længere tid. Ved at gøre brug af mere dynamiske indsamlingsenheder, såsom robotter og droner, kan man håndtere mere komplekse situationer og stadig indsamle komparativ data. I dette oplæg vil du høre mere om erfaringer med dynamiske IoT-enheder der kan have flere grader af bevægelighed, samt hvordan disse kan spille sammen i fremtiden.

14.30-14.50 KAFFEPAUSE
 

14.50-15.50 The Age of Digital Enabled Asset Management
Torben Bilgrav Bangsgaard, chefkonsulent, Rambøll Danmark A/S og
Bjarne Jørgensen, adm. direktør, Drift og Vedligehold, Sund & Bælt Holding

Digitale Tvillinger og monitoreringssystemer danner grundlag for digitalisering af drift og vedligehold for større infrastruktur og andre kritiske konstruktioner. Det stiller krav til ofte omfangsrige men samtidig omkostningseffektive monitoreringssystemer, integration af dataanalyse med ingeniørviden – og at se nye muligheder i den tilgængelige teknologi.

15.50-16.10 Q&A

16.10 Afrunding og tak for i dag

Marie Yde Bak Alexandra Instituttet

kontakt

Har du spørgsmål vedr. konferencen, er du velkommen til at kontakte Marie

Marie Yde Bak
Research and Innovation Specialist
+45 41 89 32 23
marie.yde@alexandra.dk
Åbogade 34, 8200 Aarhus N

Andre events

Måske kunne disse events også have din interesse:

Digitalisering skal være en god forretning

Dansk erhvervslivs foretrukne digitaliseringspartner #ForanDigitalt

nyhedsbrev

Gå ikke glip af de nyeste teknologiske guldkorn, der kan løfte din forretning


Når du indsender formularen, accepterer du samtidig, at du får e-mails fra os. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her.
Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Hold dig #ForanDigitalt

Over 2500 danske virksomheder får allerede digitale guldkorn direkte i deres inbox.

Gå ikke glip af de næste forretningsfremmende tiltag – det kan blive dit!

Skriv dig på listen nu

Kontakt os

Book et uforpligtende møde om jeres muligheder