30. januar 2023

Hvordan skalerer vi fremtidens grønne brændsler?

Teknologierne indenfor grønne brændsler og i særdeleshed Power-to-X (PtX) er i hastig udvikling. Med denne konference ser vi på, hvilke erfaringer vi på nuværende tidspunkt har med opskalering af teknologien.

Opskalering – hvad skal der til?

 

Det er vigtigt at sætte turbo på produktionen af grønne brændsler i takt med at efterspørgslen stiger markant, hvilket nødvendiggør opskalering i et hidtil uhørt omfang, men:

 

  • Hvordan skaber vi de rette teknologiske løsninger til produktion og håndtering af grønne brændsler i stor skala?

  • Hvilke trends og teknologiske løsninger er fremtrædende i øjeblikket, for at vi kan løse udfordringerne med opskalering?

  • Hvilke teknologiske udfordringer oplever forskellige aktører forskellige steder i værdikæden i forbindelse med opskalering?

hvordan skaber vi de rette teknol0giske løsninger?

Opskalering kommer ikke uden udfordringer

For at kunne følge med den stærkt stigende efterspørgsel kræver det at produktion, lagring og distribution af grønne brændsler opskaleres kraftigt. Her er de teknologiske løsninger og udviklingen heraf essentielle parametre for at sikre at fremtidens værdikæder grundlægges, er skalerbare og økonomisk rentable i det lange løb.


Der er en lang række tekniske barrierer og udfordringer som skal løses i forbindelse med opskaleringen. Fluktuerende grøn strømproduktion skal indtænkes i PtX anlæg. Der ligger udfordringer i bl.a. størrelsen og dynamikken af enheder og i kapaciteten på anlæg, samt udfordringer i lagring. Vigtige aspekter i opskaleringen er sikkerhed, standardisering, sporbarhed, infrastruktur, digitalisering og off-take.

 

Konferencen vil have et fælles program om formiddagen. Efter frokost vælger man ét af de tre spændende spor.

Arrangører

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut og er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af Power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den anden i en række af fire konferencer.

 

kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Martin

Martin Møller
Chief Scientific Officer
+45 22 15 77 99
martin.moller@alexandra.dk
Åbogade 34, 8200 Aarhus N

Andre events

Måske kunne disse events også have din interesse:

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!