9. januar 2024

Er din produktion cybersikker?

På denne workshop får du overblik over trusler, nye krav til cybersikkerhed og hvad du konkret kan gøre for at styrke cybersikkerheden i virksomhed og hele din forsyningskæde.

Om workshoppen

Lær at arbejde effektivt med cybersikkerhed

Vi præsenterer en praktisk tilgang til cybersikkerhed med brug af nyttige værktøjer. Du bliver inspireret til, hvordan jeres virksomhed kan tackle den stigende cybertrussel og de øgede sikkerhedskrav, som stilles til datasikring, datadeling og fysiske leverancesystemer i virksomheden og den forsyningskæde jeres virksomhed indgår i.

Vi sætter fokus på, hvordan I kan arbejde effektivt med cybersikkerhed – både fra et teknisk og proceduremæssigt perspektiv. Vi præsenterer praktiske eksempler og værktøjer til dette arbejde, så du bliver inspireret til det videre arbejde. Emner som risikovurderinger, sikring af IT- og OT-systemer, håndtering af leverandørkrav og cyberhændelser vil blive udfoldet og gjort konkrete, så du kan handle på dem.

Målgruppe

Hvem kan deltage?

Virksomheder i fødevarebranchen, som ønsker praktisk forståelse for cybersikkerhed.

Udbytte

Det får du med fra workshoppen

Fra workshoppen får du som minimum et overblik over:
  • Cybertrusler og kommende lovkrav
  • De største risici i egen forsynings- og værdikæde
  • Handlingsmuligheder
Mulighed for at deltage i udvidet forløb

Efterfølgende har du også mulighed for at søge om at være med i et udvidet forløb, hvor vi identificerer relevante trusler og foretager cybersikkerheds-assessment for hele værdikæden og for hver enkelt virksomhed i kæden.

Udbyttet af forløbet bliver en beskrivelse af konkrete tiltag, som kan forbedre sikkerhedsniveauet for virksomheden ud fra en analyse af det nuværende sikkerhedsniveau, samt rådgiverhjælp til opstart af de konkrete indsatser.

Arrangører

Workshoppen er en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der blandt andet skal løfte virksomheders kendskab, viden og evne til løbende at styrke cybersikkerheden for at gøre fødevareværdikæderne mere modstandsdygtige over for cybertrusler og gøre dem i stand til at analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed helt op på virksomhedens øverste ledelsesniveau.

Projektet er finansieret af Industriens Fond, og bag projektet står Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT, Salling Group, Dansk Cater A/S, DI Fødevarer samt Landbrug & Fødevarer. Følg projektet her.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende workshoppen?

Poul Skouboe
Senior Business Strategist – Sustainable Growth
Alexandra Instituttet

poul.skouboe@alexandra.dk

Andre arrangementer

Måske kunne disse arrangementer også have din interesse:

Arrangement

Lær at strukturere din virksomheds it-sikkerhed

5. DECEMBER 2023
På workshoppen den 5. december lærer du at arbejde med it-sikkerhed på strategisk niveau og at udvikle en strategi for din organisation eller virksomhed. Som forberedelse bedes du deltage i FE’s webinar den 28. november om den aktuelle cybertrussel.

Læs mere »

Formular indsendt!