The Alexandra Institute // Ydelser // Innovativ evaluering

Innovativ evaluering

Ikon for ekspertisen forretningsudvikling og evaluering

Ydelse

Innovativ evaluering
Vi gennemfører evalueringer, der hjælper jer til at tage beslutninger og fremme gevinstrealisering.

Forstå brugernes praksis

Skal I indføre ny teknologi eller proces i jeres organisation? Det giver god mening at forstå brugernes praksis undervejs. Vores metode sikrer, at I får både det menneskelige og det rationelle lag med, så I kan høste gevinsterne af en forandringsproces. For det der fungerer på en institution i Odder lader sig måske ikke implementere i Aalborg, selvom de samme ydre omstændigheder er til stede.

Vi hjælper med at sætte mål for den forandring, I skal i gang med. Vi formulerer målet for gevinsten ved forandring og ikke kun aktivitetsmålene. Det er fordi, vi ved, at det er mennesker der skaber resultater og ikke ’aktiviteter’. Menneskers holdning til aktiviteterne betyder meget for deres interaktion og i sidste ende den gevinst, I opnår. 

Når vi gennemfører en evaluering, undersøger vi på alle parametre både på det rationelle og det menneskelige niveau. Det gør, at vi kan komme med nogle konkrete forklaringer på, hvorfor nye tiltag som eksempelvis oplæring i en ny it-løsning måske ikke virker efter hensigten. Vi inddrager brugernes holdning til aktiviteterne i implementeringsprocessen og afdækker samtidig deres antagelser. Vi sikrer, at I får størst mulig viden om, hvad der løbende kan eller skal ændres i arbejdsprocesser og under en implementering for at opnå de bedst mulige resultater af teknologien.

Forskningsbaseret evalueringskoncept

Vi tilbyder et procesforløb, der kombinerer metoder inden for forandringsledelse med metoder under evalueringstilgangen Innovativ Evaluering.

Innovativ Evaluering tager konkret fat i, hvordan resultater er opstået eller ikke opnået i praksis under de konkrete omstændigheder. Det giver mulighed for at forholde sig til konkrete virkningsfulde ændringer i indsatsen. På den måde knytter vi evalueringen tæt til, hvilke tiltag der skal støtte op om praksis.

Innovativ Evaluering er et forskningsbaseret evalueringskoncept, som er udviklet i et samarbejde mellem Ineva og Alexandra Instituttet. Konceptet er beskrevet i to bøger.

Desuden afholder vi løbende en række kurser for evalueringspraktikere og projektledere i Danmark.

Tag kontakt til os, hvis I har brug for:

  • Analyse og evaluering
    • Vi indsamler og analyserer data i en iterativ proces i dialog med projektets interessenter. Hver fase giver input og kvalificering til de næste faser i processen og sikrer, at evalueringens viden bringes tilbage til praksis. Ved løbende at bringe den indsamlede viden i spil, kan vi hele tiden afprøve og kvalificere de indsigter, vi erkender undervejs i forløbet.
    • Vi lægger op til en bred involvering af interessenter og praktikere for at sikre evalueringens kvalitet og anvendelighed og for at kunne arbejde med forandringen af organisationen.
    • Kombinationen af forandringsledelse og den innovative tilgang adskiller sig fra traditionelle evalueringsformer ved at fremme muligheden for, at deltagerne får ny indsigt i deres egen arbejdspraksis ved at medvirke i processen – en indsigt, som de umiddelbart vil kunne anvende til efterfølgende at styrke gevinstrealiseringen.
  • Før-, under- og eftermålinger 
  • At gøre brug af både programteori og kvalitative interviews som empiri
  • Eksplorativ brugerinddragelsesproces opdelt på flere forløb af brugerworkshops
Det er vigtigt at forstå brugernes praksis, når I f.eks. skal indføre ny teknologi i organisationen. Vi kan hjælpe jer gennem forandringsprocessen.
Kontakt
Distinguished Organisation Analyst
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.