The Alexandra Institute // Ydelser // Datavisualisering

Datavisualisering

Ikon for ekspertisen visualisering og simulering

Ydelse

Datavisualisering
Både små datamængder og big data kan være uoverskuelige at blive klog på. Ved hjælp af visualisering kan du helt naturligt og intuitivt se, hvordan det går med dine kunder, markeder, performance og produkter.

Visualisering af dine data kan vise dig vejen frem

Mennesker er fantastiske til at forstå og fortolke tal og komplekse data, når bare de bliver visuelle og intuitive. Vi kan give dig det rigtige visuelle værktøj i hånden, så du kan få overblik og kan handle på det, din data viser dig.

Vi kan hjælpe dig med visualisering af dine data med en workshop om, hvordan I selv kommer i gang med de nemme værktøjer som Tableu eller PowerBI, og vi kan følge op med skræddersyede løsninger, der fuldt integreret og interaktivt giver dig overblik, så du kan se tendenser og anormaliteter i din data. De fleste kunder ønsker som minimum et dashboard eller SCADA med en nemt tilgængelig opstilling af identificerede visuelle indikatorer. Vi kan herudover også tilbyde mere informationsrig fuldt interaktiv løsning, der bygger på de nyeste resultater fra forskningsfeltet Visual Analytics - som kort fortalt går ud på at have et værktøj, der tilbyder nem opsætning af forskellige visualiseringer af delmængder af data som en proces, hvorigennem man udforsker og forstår data.

Vi kan tilbyde visualisering af data i både apps, på web og som stand-alone applikationer. Vi har bl.a. arbejdet med teknologier som:

  • Web rendering ved hjælp af HTML5 Canvas, WebGL, three.js, d3js
  • Eksperter i brug, opsætning og træning af Tableu
  • Håndtering af store datakilder, anvendelse af cloud storage-løsninger
  • Sensordata fra bl.a. IOT devices
  • Open source-datakilder og muligheder for udnyttelse af disse i sammenkøring med andre data
  • Satellitdata og GIS-data, heriblandt Danmarks Højdekort
  • Virtual reality-visualiseringer af 3D-data som volumen eller vektorfelter giver mere information

 

 

Eksempler på vores ydelser inden for Datavisualisering:
Vi kan for eksempel hjælpe dig med:
Tag en snak med os, hvis du mangler rådgivning inden for computergrafik, simulation og vision.
Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.