The Alexandra Institute // Ydelser // Animation og fysisk simulation

Animation og fysisk simulation

Ikon for ekspertisen visualisering og simulering

Ydelse

Animation og fysisk simulation
I områder som produktdesign, kundetilpasning, patientspecifikke behandlinger, visuelle effekter og simulatorer er der behov for at få resultater, der baserer sig på fysiske systemer. Vi er eksperter i de matematiske formler bag og kan hurtigt implementere softwareløsninger.

Simulatorer man kan stole på

Opnå troværdige effekter af eksempelvis mennesker, objekter og partikler med minimal beregningsmæssig omkostning.

I 3D-produktdesign og arkitektur bruger man typisk tunge ingeniørrettede programpakker til præcis analyse af fysiske fænomener som fx vindmodstand, statik, holdbarhed, belysning, røgudvikling og mekanisk funktionalitet. Vi kan tilbyde den interaktive version, der tillader involvering af brugere direkte i designbeslutninger, og som giver direkte feedback på de hurtige eksperimenter. Den interaktive respons på designvalg bliver specielt vigtig i fremtidens "Immersive Design", hvor designere og ingeniører arbejder i virtual reality med produkter i 1:1-skala for derigennem at få bedre intuition om effekt og værdi.

I computerspil opnår man bedre indlevelse med bedre fysiske effekter af fx mennesker, objekter, partikler, vand, ild og sne. Vi har stor erfaring i at "snyde" på den helt rigtige måde, så den troværdige effekt kan opnås med minimal beregningsmæssig omkostning. Vi ved alt om, hvordan disse simulationer integreres i spilmotorer som fx Unity og Unreal, og vi har solid erfaring i samarbejdet med computerspilsbranchen.

I den medicinske verden kan fysiske simulationer give bedre resultater for den enkelte patient, fordi behandlingen kan tage udgangspunkt i medicinske data fra MR, CT og ultralyd. Disse patientspecifikke data kan bruges i intelligente algoritmer, når man samtidig bruger fysisk korrekte matematiske modeller for, hvad det betyder for den enkelte patient. Fx kan man regne på nye linser i øjet, effekten af stråledosis i kræftbehandlinger.

Vi har bl.a. erfaring med områder som:

  • Computational Fluid Dynamics
  • Finite Element-metoder til løsninger af partielle differentialligninger
  • Rigid Body og Soft-body fysiske simuleringer, fx ved hjælp af Position Based Dynamics-principperne
  • Monte Carlo Rendering og Stocastic Raytracing til simulering af interaktionen imellem lys og materiale
  • Generering, billedsyntese og upsampling med principper fra deep learning
Eksempler på vores ydelser inden for Animation og fysisk simulation:
Vi kan for eksempel hjælpe dig med:
Tag en snak med os, hvis du mangler rådgivning inden for computergrafik, simulation og vision.
Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.