Alexandra Instituttet A/S // Samarbejdsformer // Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Alexandra Instituttet samarbejder med både offentlige og private aktører med det mål at fremme samspillet mellem offentlig og privat it-forskning og innovation.

Erhvervsliv

Vi samarbejder med en bred vifte af virksomheder – både danske og internationale. Virksomhederne er både rene it-virksomheder og industrivirksomheder, der har fokus på at udnytte it i produkter og processer. Pervasive computing rummer innovationspotentialer for stort set alle dele af erhvervslivet, så derfor har vi kunder i mange forskellige brancher. Ud over vores samarbejde med store virksomheder har vi skarpt fokus på pervasive computing-teknologier til SMV'er.

Se eksempler på, hvordan vi samarbejder med erhvervslivet i vores cases

Videninstitutioner

Vi samarbejder med alle de danske it-forskningsmiljøer og en lang række internationale. Vores tværfaglige fokus betyder, at vi samarbejder med en lang række andre videninstitutioner, f.eks. inden for medicinsk forskning, arkitektur og design, humaniora, forretningsudvikling m.m.

Se eksempler på, hvordan vi samarbejder med videninstitutioner i vores cases

Offentlige myndigheder

Vores samarbejde med offentlige myndigheder fokuserer primært på forsknings- og innovationsprojekter, videnspredning og regional og lokal erhvervsfremme, bl.a. for Region Midtjylland og Region Sjælland. Vi henter finansiering til vores forsknings- og innovationsprojekter hos offentlige puljer, f.eks. Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.  

Vi driver offentligt støttede innovationsnetværk, der formidler viden og samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og offentlige myndigheder, f.eks. inden for service, produktion og softwareudvikling.

Samarbejd med os

Læs mere om, hvordan, du kan samarbejde med os, og hvordan vi arbejder med anvendt forskning, udvikling og innovation.

GTS-systemet

Alexandra Instituttet er et af de syv danske GTS-institutter. Læs mere om GTS

Kontakt
CEO
Direktionen
+45 20 15 44 51
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 222