The Alexandra Institute // Samarbejdsformer // Innovationsnetværk

Innovationsnetværk

Alexandra Instituttet tilbyder at udvikle og drive innovationsnetværk og kan hjælpe med både organisatoriske, strategiske og praktiske opgaver i forbindelse med design, opstart og drift af netværk.

Et innovationsnetværk er et effektivt værktøj til at opdyrke og styrke nye videnskabelige felter og innovationsområder. Et netværk er en fleksibel ramme for videndeling, samarbejde og projektudvikling. Medlemmer og andre med interesse for et specifikt emne kan deltage i netværkssamarbejdet, som finder sted på tværs af private og offentlige organisationer og videninstitutioner. 

Vores netværk samler erhvervsliv, offentlige institutioner og it-forskere omkring forskellige områder inden for pervasive computing. Netværkenes arbejde er centreret omkring medlemmernes behov. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område. Medlemmerne deltager i netværkenes aktiviteter, enten gratis eller til nedsat pris.

Netværkene er oprettet efter opdrag fra en offentlig bevillingsgiver, for eksempel Styrelsen for Forskning og Innovation eller kommuner og regioner. Netværkene er ligesom Alexandra Instituttets øvrige aktiviteter forskningsbaserede.

Vær med i et innovationsnetværk

Det tilbyder vi dig

 • Organisering: Vi hjælper med at opbygge og facilitere en organisatorisk ramme for netværkets arbejde.
   
 • Administration, infrastruktur, sekretariat: Vi rådgiver om, hvordan et netværk administreres og drives mest effektivt. Hvis det ønskes, kan vi varetage hele driften og bemandingen af et netværkssekretariat. Ligeledes kan vi tilbyde værktøjer og it-løsninger til netværksdrift.
   
 • Matchmaking: En vigtig aktivitet i et netværk er at få de rigtige parter til at mødes og etablere videndeling og nye samarbejdsrelationer. Alexandra Instituttet har stor erfaring som matchmaker og kan bidrage med metoder og best practice.
   
 • Projektetablering: Igangsættelse af fælles projekter er ofte et centralt mål for et netværk. Alexandra Instituttet kan medvirke til at igangsætte nye forsknings- og udviklingsprojekter, eksempelvis deltage i projektformuleringer og yde bistand til projektansøgninger, matchmaking i forhold til relevante samarbejdspartnere fra både erhvervsliv og videninstitutioner m.m.
   
 • Arrangementer: Der findes en lang række arrangementstyper, der kan understøtte videndeling og samarbejde i et netværk. Vi hjælper med at vælge, tilpasse og gennemføre de arrangementer, som giver netværket og deltagerne størst mulig udbytte.
   
 • Formidling: En central del af at drive et netværk er at formidle netværkets formål, arrangementer, projekter m.m. så effektivt som muligt. Valg af kommunikationskanaler og de rigtige værktøjer er afgørende. Eksempelvis er hjemmeside og webteknologier helt centrale som indgang til netværkets medlemmer, aktiviteter og ressourcer. 

Alle ydelser kan tilpasses og skaleres, alt efter hvilket formål og omfang et netværk skal have.

Kontakt
Chief Scientific Officer
Management og direktion
+45 22 15 77 99
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 379