The Alexandra Institute // Om os // Faglige labs // New Ways Working Lab // Hvad siger vores kunder?

Hvad siger vores kunder?

Artikel

Hvad siger vores kunder?

Virksomheder, kommuner og regioner

Vi har i Arla Foods Ingredients R&D i Nr. Vium haft stor glæde af samarbejdet med Alexandra Instituttet omkring indretning af vores nye domicil. Alexandra Instituttet har foretaget en særdeles professionel vurdering af vores arbejdsgange med henblik på at få indrettet vores faciliteter på den mest hensigtsmæssige måde. Vi er ovenud tilfredse med indsatsen, og instituttets observationer resulterede i input, som vi kunne bruge i vores designmæssige betragtninger. 
Niels Østergaard, Vice President, Research & Development, Arla Foods Ingredients

Alexandra Instituttet gennemførte kvalitative antropologiske analyser for Arla Foods’ hovedkontor og Arla Foods Ingredients i Viby. Vi har valgt at følge de anbefalinger, som Alexandra Instituttet og ERIK arkitekter er kommet med. Materialet, vi har modtaget, er dybdegående og velgennemført. Vi har specielt været glade for den måde, som Eva formidlede resultatet på.
Lene Bach Graversen, Facility Director, Arla

Det giver en form for tryghed, og det er en vigtig brik i forandringsprocessen, at medarbejderne har en oplevelse af, at det bliver undersøgt, hvordan vi bruger lokalerne. Der er jo mange følelser i spil, og det kan være svært for os, der er i det at gennemskue, hvad der er det rigtige at gøre. Her er sådan en ydelse, som Alexandra Instituttet kommer med, rigtig god. I kan komme med nogle findings, som folk har tillid til.
Morten Keller Caspersen, Novo Nordisk

Samarbejdet med Alexandra Instituttet har i den forbindelse været særdeles gavnligt og absolut værdifuldt og betydende for resultatet. Samarbejdet har været tilpas uformelt, nede på jorden og alligevel krydret med andres erfaringer og forskningsmæssige vinkler. Med et forløb bevidst strakt over tid og med klart definerede målgruppers inddragelse har vi flyttet holdninger fra en del skepsis til bare vi snart skal flytte’.
Jørgen Fischer, Programchef, PostNord

Vores samarbejde med NWoW omkring Nye arbejdsformer og kontorindretning’ i forbindelse med indretning og ibrugtagning af vores nye administrationsbygning i Silkeborg har været yderst positivt og værdiskabende. Processen med NWoW og stor medarbejderinvolvering har skabt et solidt fundament og en engageret medarbejdergruppe og har klart bidraget meget positivt til udviklingen af nye og spændende løsninger.
Holger Blok, adm. direktør, EnergiMidt A/S

Det har været meget værdifuldt for os som arkitekter at kunne dokumentere effekten af vores arbejde. Ikke mindst fordi arkitektur rummer mange bløde værdier og parametre, der kan være svære at værdisætte og dokumentere. Derfor har Alexandra Instituttets evalueringer ikke alene gjort os klogere på, hvad vi i fremtiden kan optimere – det har også givet os en meget bedre forståelse af, hvordan de rum vi har skabt reelt bliver brugt.
Anders Tyrrestrup, kreativ direktør og partner, AART architects

Gennem vores samarbejde med New Ways of Working Lab har vi oparbejdet en stor viden om, hvordan forskellige rum understøtter forskellig adfærd. Som direkte output af vores samarbejde har vi fået et værktøj til at lave miniobservationer, som kan give os en pejling af de udfordringer, vi skal håndtere for vores kunder.
Gitte Frederiksen Kjølby, partner, arkitekt MAA, KPF Arkitekter

Vores forløb med NWoW er ikke et afsluttet projekt, men en igangsat kulturforandring i kontinuerlig bevægelse. Mindsettet er flyttet, og der gives mere plads til at sætte de innovative kræfter fri. Samarbejdet gav en saltvandsindsprøjtning til organisationen og et kvalitativt løft i vores metodetilgang. Sammen med Eva Bjerrum udviklede engagerede medarbejdere og visionære ledere helt nye koncepter og standarder i en forskningsmæssig kontekst.
Hanne Ahrens, direktør, Silkeborg Kommune

Vores samarbejde med Alexandra Instituttet gjorde det muligt at få skabt et stort medarbejderengagement i indretningen af vores nye fysiske rammer. Gennem medarbejderobservationer, workshops og aktiv dialog undervejs har vi åbent fået italesat, hvad der er afgørende for at sikre trivsel i vores storrum. Det er en løbende proces – og vi er langtfra færdige, men vi har fået et rigtigt godt afsæt for det videre arbejde.
Hanne Dorthe Sørensen, direktør, SCKK

Det var været meget lærerigt og har haft nogle sidegevinster, som jeg i hvert fald ikke så, da vi startede, nemlig afdækningen af organisationskulturen. Det har været godt at blive udfordret på opfattelsen af arbejdsprocesser og rum.
Helle Odde Poulsen, administrationschef, Psykiatri og Social, Administrationen, Region Midtjylland

Samarbejdet med Alexandra Instituttet har i den forbindelse været særdeles gavnligt og absolut værdifuldt og betydende for resultatet. Samarbejdet har været tilpas uformelt, nede på jorden og alligevel krydret med andres erfaringer og forskningsmæssige vinkler. Med et forløb bevidst strakt over tid og med klart definerede målgruppers inddragelse har vi flyttet holdninger fra en del skepsis til bare vi snart skal flytte’.
Ulla Agerskov, direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Skoler

Alexandra Instituttet har hatt oppdraget med å evaluere standard kravspesifikasjon bygg for læring fra 2010 for Utdanningsetaten i Oslo Kommune. I tråd med oppdraget gjennomførte Alexandra Instituttet med en klar antropologisk tilnærming. De fulgte planen og leverte i tide. Vi er svært fornøyd med overleveringen til Utdanningsetaten , skolene og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Rapporten kom med tydelige anbefalinger for vårt videre arbeid.
Cecilie Hansen, Seksjonssjef, Avdeling for skoleanlegg, Oslo Kommune

Jeg havde hørt og set om Eva Bjerrums arbejde i Silkeborg Kommune om observering af, hvordan pædagogik og bygninger spiller sammen. Det vigtige for os var at finde ud af, hvad det egentligt er, der sker med vores byggerier, når byggeriet tages i brug. Understøtter det den pædagogiske praksis og organisering som forudsat? Vi ønskede at få viden om, hvordan de forskellige faser i anlægsprojektet spiller sammen og understøtter den gode ibrugtagning, og om vores bygninger bliver brugt, som det var forudsat i programmeringen af anlægsprojekterne. Der er ingen tvivl om, at Alexandra Instituttet har fuldstændig styr på deres metode og på at køre en veltilrettelagt proces. Det har været en rigtig fin kombination af deres kompetence og så stadig i fællesskab med os finde ud af, hvad vi skulle undersøge og hvordan. De er meget grundige. De gjorde meget ud af at få os til at nå frem til, hvad det egentligt var vi ville, og hvad evalueringen egentligt skulle indebære. Vi har været med under hele processen, og der har været en grundig feedback til dem, der blev observeret. Det betød en god 360 graders proces med personale, projektledere og de overordnede ansvarlige for projektet.
Lene Vestervang Olsen, koordinerende projektleder, Aarhus Kommune

Rapportens konklusioner har været en øjenåbner for Silkeborg Kommune, og den skal fremover kvalificere, hvordan kommunen vælger at bruge pengene i forbindelse med kommende anlægsprojekter i 2016 til 2018.
Huno Kjærsgård Jensen, skolechef, Silkeborg Kommune

Jeg er ikke kun stolt af alt, hvad rapporten viser, men jeg er godt tilfreds med, at vi nu har et mere nuanceret billede af skolelederen. Nu kan vi tage afsæt i virkeligheden, og ikke det vi troede, den var. Jeg havde et klart billede af, hvad der drev vores skoleledere, og hvordan de arbejder. Men jeg tog fejl på flere punkter.
Huno Kjærsgård Jensen, skolechef, Silkeborg Kommune

Museer

Alexandra Instituttet har formået at gøre guiden super tilgængelig og nem at gå til, selvom et museum ikke har arbejdet med brugerundersøgelser før. Det er vigtigt, at vi ikke kun ved, hvor folk kommer fra, men at vi også ved, hvad deres oplevelse er, altså de bløde værdier. Med observation kan vi se, om der er dele af udstillingen, som gæsterne ikke ser, for så er der måske noget, vi har gjort forkert og skal ændre på.
Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør, Varde Museerne.

Det var virkelig interessant at høre Alexandra Instituttets observationer og analyser af, hvor meget gæsterne fanger. Det har vi kun kunnet finde ud af ved at bruge den her metode. Planen er derfor at rulle metoden ud og få medarbejderne til at bruge den på andre afdelinger.
Ingeborg Svennevig, museumsdirektør, De Kulturhistoriske Museer

Alexandra Instituttet lavede en undersøgelse af arbejdsprocesserne og vores adfærd i forhold til borgerne og hinanden i administrationen i Ikast-Brande Kommune. Resultatet blev nogle spændende iagttagelser, som vi får god brug for. Alexandra Instituttets undersøgere’ var nogle empatiske og meget vidende personer, som både var behagelige at omgås og få sparring af, så jeg kan med ro i sindet anbefale instituttet til lignende undersøgelser.
Tom Uldahl Christiansen, Personale- og organisationschef, Ikast-Brande Kommune

Profilbillede af Eva Bjerum
Distinguished Organisation Analyst
New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
.