Alexandra Instituttet A/S // Om os // Faglige labs // New Ways of Working

New Ways of Working

Vi hjælper offentlige og private organisationer med at innovere og udvikle rammerne for det moderne arbejdsliv - både teknologisk, organisatorisk og rumligt. Alt sammen informeret af forskningsbaseret viden og ved hjælp af et gennemprøvet metodeapparat.

Vi forestår kvalitative undersøgelser og faciliterer forandringsprocesser, men vi indgår også som rådgiver eller inspirator på dele af forløb og projekter. Uanset omfang er vores mål at levere løsninger, som er handlingsorienterede, hensigtsmæssige og håndgribelige. Vores arbejde udføres derfor altid med afsæt i vores kunders behov.

Vores tilgang er at sætte den faktiske brug af rum og teknologi i centrum for beslutninger om forandringer. Derfor anvender vi en kobling af antropologiske, etnografiske og brugerdrevne inddragelses- og udviklingsmetoder til at skabe viden, der kan informere disse beslutninger. Det er en tilgang, som fordrer et nysgerrigt sind og en eksperimenterende attitude, men som samtidigt er baseret på mere end 20 års indsigt og erfaring med forandringsprocesser og brugercentrerede udviklingsmetoder.

Vi løser opgaver for både små og store virksomheder. Af tidligere kunder kan blandt andet nævnes Vestas, Bang & Olufsen, Mobilize Me, PostNord, Silkeborg Kommune, Formsprog og Danfoss.

Vil du vide mere om de projekter, vi har lavet, kan du læse mere under fanebladet ’Cases’ nedenfor. Du kan læse mere om vores ydelser under fanebladet ’Forretningspartnere og resultater’.

Sideløbende med vores konsulent- og rådgivningsopgaver deltager vi også i forsknings- og udviklingsprojekter om det moderne arbejdsliv, hvor vi samarbejder med forskellige forsknings- og udviklingsmiljøer. Du kan læse mere om vores forskning og resultater under fanebladet ’Forskningspartnere og resultater’.

Vi har udarbejdet en strategi for skolens rum i fremtiden for Silkeborg Kommune. En strategi, der bygger på indsigter fra etnografiske observationer af, hvordan skolens rum anvendes i praksis samt fra interviews og workshops med ledere, lærere, pædagoger og børn. En rapport bliver offentliggjort i februar 2016.

For arbejdsmarkedsstyrelsen er Anne Bøgh Fangel i samarbejde med DISCUS i gang med at udvikle og afprøve modeller for virksomhedsservice i forskellige jobcentre.

Eva Bjerrum har færdiggjort en workshoprække om arbejdspladsindretning for PostNord, som i 2016 flytter i nyt hovedkontor. Læs mere om workshoprækken her eller hvad PostNord siger til samarbejdet her.

Desuden har vi hjulpet Aarhus Kommune med at komme godt på plads på Dokk1. Læs mere her.

Hvis du vil vide mere om New Ways of Working-aktiviteter, og hvordan vi hjælper private og offentlige organisationer, er du velkommen til at kontakte Eva Bjerrum.

Du kan også læse mere om vores arbejdsmetoder i Eva Bjerrum og Anne Bøgh Fangels artikel fra Tidskrift for Arbejdsliv om ’Design af arbejdsrum – gennem etnografiske metoder og medarbejderinvolvering’.

De centrale temaer i vores rådgivning og forskning er:

  • Hvordan arbejdsopfattelsen kan understøtte eller modarbejde samarbejde og videndeling
  • Balance mellem arbejdsliv/privatliv og grænseløst arbejde
  • Hvordan arbejdspladsindretning kan understøtte eller modarbejde samarbejde og videndeling
  • Hvordan der opnås trivsel i storrum eller åbne miljøer?
  • Hvordan it-løsninger kan understøtte videndeling og fleksibilitet

Vi opnår viden om disse spørgsmål gennem både forskningsprojekter og konsulentopgaver. På den ene side deltager vi i nationale og internationale forskningsprojekter. På den anden side rådgiver vi virksomhederne inden for temaerne.

Vi går på opdagelse i offentlige og private virksomheder for at finde den bedste vej mod New Ways of Working.

Vi anvender typisk en kombination af forskellige metoder i vores projekter og rådgivningsopgaver. Hvilke metoder vi vælger at anvende og hvordan vi bruger dem, afhænger af opgaven, og hvad kunderne ønsker at opnå.

I metodehjulet nedenfor kan du få mere information. Du kan også læse mere om vores metoder til brugerdrevet innovation her.

Et centralt begreb for vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, som vi også anvender i vores rådgivning, er begrebet: Arbejdsopfattelse. I et nordisk forskningsprojekt fra 2003 om innovation, samarbejde, videndeling og ny kontorindretning var vi de første i verden til at sætte spot på arbejdsopfattelse, og hvad det har af betydning for den måde, vi organiserer arbejde på. Et begreb vi har arbejdet med sidenhen – både forsknings- og rådgivningsmæssigt.

Arbejdsopfattelse dækker over, hvilke aktiviteter ledere og medarbejdere anser for at være ”rigtigt arbejde”. I løbet af en arbejdsdag udføres en række forskellige aktiviteter, men det er kun nogle af dem, som anses for at være ”rigtigt” arbejde. Andre er forstyrrelser, spild af tid eller direkte ødelæggende for selve det at kunne udføre sit arbejde. Vi lever i et vidensamfund, og vores opfattelse af arbejde spiller en vigtig rolle i det grænseløse arbejdsliv. Hvad nu hvis det, der opfattes som ”det rigtige arbejde” udgør den mindste del af de faktiske arbejdsaktiviteter? Hvad betyder det så for oplevelsen af stress og arbejdsglæde? Hvilken betydning har det i forhold til, hvornår arbejdet er udført godt nok? Hvad betyder det i forhold til at sætte grænser for arbejdet? Hvad betyder det for samarbejde, videndeling og uformelle møder? For fysiske rum? Og for teknologiløsninger?

Disse spørgsmål er udgangspunktet for vores deltagelse i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. I øjeblikket deltager vi som dansk ekspert i et nordisk forskningsprojekt om fremtidens arbejdsplads i et konsortium med blandt andre SINTEF, Høgskolen i Oslo samt FoU-miljøer fra England og Australien.

Vi leverer rådgivning til en række private og offentlige virksomheder inden for temaerne: Arbejdsformer, fysiske rum og teknologi. Det spænder over alt fra inspirationsforedrag, rådgivning til direktioner og rådgivningsfirmaer, etnografiske analyser af arbejdsprocesser og arbejdsrum, analyser af teknologianvendelser, forskellige medarbejderdrevne innovationsprocesser m.m. Resultaterne er fx en kulturforandringsproces, ledelsesanbefalinger til organisationsændringer, ejerskab til forandringer, forslag til nye fysiske rammer for arbejde, ny indsigt og nye handlemuligheder.

Vi har bl.a. haft forskningsbaserede rådgivningsopgaver for:

ALOC, Ankestyrelsen i Aalborg og København, Arla, Ballerup Kommune, Bascon, B&O, Danfoss, Dokk1, Energinet.dk, EnergiMidt, Gottlieb Paludan Arkitekter, Helsingør Bibliotek, Hjerl Hede, Holbæk Kommune, Ikast-Brande Kommune, Jyske Bank, KMD, Københavns Ejendomme, Lyngby-Taarbæk Kommune, Nykredit, Psykiatri og Social, Region Midtjylland, Ricoh, SCKK - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, Silkeborg Kommune, SKAT, Strandingsmuseum St. George, UCN, Vejle Kommune og WHO.

Læs her hvad nogle af vores kunder siger om samarbejdet.

  Vi holder løbende inspirationsforedrag for forskellige kunder, og i 2015 har vi holdt oplæg på følgende konferencer:
  • FM-konferencen 2015
  • Borgerservice 2015
  • Organizational Learning, Knowledge and Capabilities konference i Milano
Kontakt
Distinguished Organisation Analyst, New Ways of Working
+45 23 38 20 52
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 338
Arrangementer