The Alexandra Institute // Om os // Faglige labs // Health IT Lab

Health IT Lab

De moderne sundheds- og velfærdsmodeller bliver udfordret på mange områder. Det stigende antal borgere med en kronisk sygdom og nye hospitalsbyggerier med færre sengepladser, kræver nye løsninger og en langt højere grad af patientinddragelse.

Men nye velfærdsteknologiske løsninger kan kun give gevinst, hvis de kan spille sammen, hvis de understøtter den daglige drift, og hvis der er plads til innovation i såvel it-løsningerne, som de projekter, der omgiver anskaffelsen heraf.

Hovedfokus i Pervasive Healthcare er at skubbe computerkraften længere ud i alle led i sundheds- og socialvæsenet – både i primær- og sekundærsektoren – og helt ud til hjemmet, arbejdspladsen eller hvor borgeren i øvrigt måtte befinde sig.

Resultatkontrakten "Økosystem for velfærd og sundhed - datadeling og interoperabilitet på tværs af private og offentlige markeder" er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

RELEVANTE CASES

På vores oversigt over cases kan du finde eksempler på projekter og opgaver, vi har deltaget i.
Du kan filtrere eksemplerne efter tid, ekspertise og anvendelse.

Vi arbejder bl.a. med følgende temaer:

Nem adgang til datadeling på tværs af sundhed og velfærd: Læs mere om hvordan du kan deltage i arbejdet omkring resultatkontrakten "Økosystem for velfærd og sundhed - datadeling og interoperabilitet på tværs af private og offentlige markeder".

Evaluering af velfærdsteknologi. Aarhus Kommune kan nu evaluere effekten af de mange nye velfærdsteknologier. Gennem brugerdrevne innovationsprocesser, har Alexandra Instituttet hjulpet Aarhus Kommune med at skabe Ev@lueHealth, der er det første evalueringsværktøj, som giver mening både for dem, der laver evalueringer, og for dem der skal bruge resultaterne.

Gør det nemmere at arbejde med sundhedsdata. Vi har været med til at stifte 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices, der er en organisation, der vil gøre det nemmere for kommuner, regioner m.fl. at anskaffe effektive løsninger af høj kvalitet og nemmere for virksomheder at levere it, der passer til det moderne sundhedsvæsen.

Open Tele. Gennem indsamling af ny viden har Alexandra Instituttet været med til at optimere Open Tele, der er telemedicinsk platform til opsamling af sundhedsdata. Den anvendes i dag af mennesker, der har diabetes, KOL og gravide med komplicerede graviditeter. Den gør det nemmere for klinikere at overvåge brugerne på afstand og giver samtidig mere tryghed for brugerne og gør dem mere proaktive i forhold til deres egen behandling.

Fælles servicecenter. I samarbejde med Region Midtjylland samt Aarhus og Horsens kommuner har vi udviklet et bud på et fælles servicecenter. Centret er tænkt som en støttefunktion til telemedicin på tværs af hospitaler, kommuner, praktiserende læger og borgere. Vores rolle har været at ideudvikle og evaluere velfærdsteknologiske og organisatoriske sammenhænge, at kortlægge, hvilke opgaver, der med fordel kan placeres i et fælles servicecenter, som går på tværs af sektorer og sygdomsområder, samt at designe en organisatorisk udviklings- og implementeringsproces, hvor flere myndigheder er involveret.

Udvikling af fremtidens hospitalsseng. I samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland og designer Bo Fich fra IDEAbility har Alexandra Instituttet lavet feltstudier på en ny sengeløsning, der kan gøre patienterne mere selvhjulpne, skabe færre løfteskader og gøre sengen lettere at køre rundt med og rengøre for serviceassistenterne. Fokus har været at observere og interviewe patienter og personale i deres omgang med den eksisterende hospitalsseng for at se, hvordan de bruger den og hvilke behov, den dækker.

Medicindåsen hjælper med medicinen.
Ved hjælp af en automatisk medicindåse kan borgere selv se, om de får den rette medicin på rette tidspunkt. Alexandra Instituttet har i samarbejde med industriel designer Jesper K. Thomsen udviklet softwaren til en app, der fungerer sammen med medicindåsen.

Akut medicin og ulykker. It-støtte til reddere og andet personale ved en ulykke og koordinering af indsatsen mellem hospitaler, brand og politi.

Vi har desuden drevet Caretech Innovation i perioden fra 2008 til 2012, en platform og projektpulje for sundheds-it, der skulle sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Caretech Innovation blev finansieret af Vækstforum for Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Et nøglebegreb for vores projekter er brugerdreven innovation, også kendt som participatory design. Vi arbejder med feltstudier, workshops med brugere og eksperimenter i realistiske omgivelser som en central og integreret del af vores designarbejde. Vores  feltstudier er ofte designet, udført og analyseret af etnografer i samarbejde med f.eks. dataloger, ingeniører og industrielle designere. Vi lægger vægt på et tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper, da vi mener at vi på denne måde for størst udbytte af de ressourcer der indsættes.

Vi anvender et bredt spektrum af teknologier for at opfylde de behov der udspringer af vores projekter.

De teknologier og metoder vi har erfaring med inkluderer:

 • Metodikker: Fremtidsværksteder, Wizard of Oz, prototypeevalueringer, HomeHealthTours, etnografisk analyse, cultural probes, mobile probes, Scrum, XP
 • Hardware platforme: Mobile enheder, indlejrede enheder, server
 • Netværksinfrastruktur: Mobil, IP, xDSL, fiber
 • Sensornetværk: Medicinske sensornetværk, sensor netværk til kroppen, brugergrænseflader og sikkerhed for lavenergi sensorer IEEE 802.15.4/ZigBee, lavenergi trådløse netværk, 6LoWPAN
 • Operativsystemer: TinyOS, Apple, Symbian, Contiki, Linux
 • Software udviklingsplatforme: Eclipse, Java, Python
 • Applikationsløsninger: Telemedicin, online communities
 • Web-teknologier: Web-services, SOAP, XML 
 • Databaser: MySql, Oracle
 • iPhone udvikling, iPAD og ANDROID udvikling 
 • Sundhedsstandarder: HL7

På forskningssiden er vi en del af Center for Pervasive Healthcare i samarbejde med Institut for Datalogi og Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Centeret ledes af professor Morten Kyng fra Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

Desuden har vi et mangeårigt samarbejde med HCI-gruppen på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, som gennem årene har produceret en lang række forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Vores øvrige samarbejdspartnere blandt forskningsinstitutioner inkluderer bl.a.:

 • Arkitektskolen Aarhus
 • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Learning Lab
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Distributed Programming Laboratory
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Københavns Universitet
 • Lancaster University, Department of Sociology
 • London University, Kings College
 • Lund University, Computer Science Department
 • Malmö University
 • University of Siena, Communication Science Department
 • University of Colorado at Boulder
 • VIA University College, Vitus Bering Danmark
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Arkitektur og Design

Som eksempler på forskningsresultater kan nævnes:

 • En række kørende prototyper inden for forskellige områder, evalueret i ’rigtige’ omgivelser
 • Ny viden i forhold til det at inddrage mange forskellige typer af brugere i innovationsprojekter, her kan f.eks. nævnes redningsarbejdere ude i felten, ældre borgere og borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • Ny viden i forhold til at gennemføre feltstudier og designaktiviteter i ’ikke-traditionelle’ observationsmiljøer, f.eks. i folks hjem eller i meget mobile arbejdsmiljøer
 • Ny viden i forhold til arbejdet med komplekse brugergrupper i sundhedsfeltet, og erfaring med at forbedre samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle fra forskellig faggrupper og mellem sundhedsprofessionelle og borgere
 • Ny viden om hvordan der skabes øget dynamik og effektivite i samspillet mellem lokale miljøer og det nationale niveau i udviklingen af infrastruktur til sundheds- og socialområdet
 • Erfaring med at udvikle sundhedsteknologi, som ikke signalerer sygdom, til hjemmet
 • Softwareteknologi som understøtter 'context-awareness' og applikationer som er bygget på denne teknologi og som bruges af kliniske personale til at se f.eks. hvor folk er og hvad de laver
 • Udvikling af løsninger til at synliggøre samspil mellem trådløse komponenter efter behov, og til samarbejde i felten, hvor tastatur og mus ikke er hensigtsmæssige
 • Nye teknologier og metoder til user authentication, bl.a. til arbejdspladser hvor man bevæger sig rundt.

Som eksempler på anvendelser, der er kommet ud af projekter, vi har deltaget i kan nævnes:

 • Koordinerings- og kommunikationsværktøj til operationsgang, iHospital, som har vundet Den Gyldne Skalpel.
 • En sår-journal: Dansk Telemedicin A/S
 • Overbliks- og kommunikationsværktøj til bl.a. store ulykker: 43D

Vores samarbejdspartnere blandt virksomheder og offentlige institutioner inkluderer bl.a.:

 • 43D
 • Agro Business Park
 • Amfitech ApS
 • A/S Aabentoft
 • Bispebjerg Hospital
 • Brainreader ApS
 • Capgemini Danmark A/S
 • Castberggaard
 • Cetrea A/S
 • Coloplast
 • CSC Scandihealth A/S
 • Cure4you
 • Dansk Projektrådgivning
 • Dansk Telemedicin
 • DELTA Sjælland
 • Dencomm
 • Eg A/S
 • Egmont Højskolen
 • Falck
 • G4S Security Services A/S
 • Gentofte Kommune
 • Glokal Marketing
 • GN Resound
 • Guldmann
 • Hjælpemiddelinstituttet
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Horsens Kommune
 • Hospitalsenheden Horsens
 • IBM, ACURE A/S
 • IBM, Food & Agro
 • IBM, Århus
 • Innovation Lab, Katrinebjerg
 • ITEK / Dansk Industri
 • Key2Know A/S
 • KR Hospitalsudstyr
 • Københavns Kommune
 • Landsbyen Sølund
 • Logica
 • Mark Film A/S
 • MedCom
 • Medical Insight
 • Medicus Engineering ApS
 • Medtech Innovation Center
 • Mercon A/S
 • Mobile Fitness
 • Modulex
 • NextStepCitizen
 • Nabto ApS
 • Nordsjællands Hospital
 • Novax
 • NSI
 • Odder Kommune
 • Optimov
 • Oticon
 • Personics
 • Polycom
 • Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Erhvervenes Hus
 • Randers Fysioterapi og træningscenter
 • Randers Kommune
 • Randers Regionshospital
 • Region Midtjylland
 • Region Midtjylland, Innovation og Forskning
 • Region Hovedstaden
 • Regionshospitalet i Silkeborg, Ortopædkirurgisk afdeling
 • Sanofi-Aventis
 • SAS Institute A/S
 • Safelink Denmark ApS
 • Sekoia
 • Shanghai Tanrui Information Technologies
 • Siemens
 • Silverbullet
 • Sunde Tanker
 • Sundhedscenteret i Randers
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Systematic Software Engineering
 • TDC
 • Team Online
 • Teknologisk Institut
 • Trifork
 • Tulip Food Company
 • Væksthus Hovedstadsregionen
 • Væksthus Midtjylland
 • Wei-con ApS
 • Whitestein Technologies AG
 • Ældre Sagen
 • Ålborg Sygehus, IT Sundhed
 • Aarhus Kommune
 • Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
 • Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Kontakt
Head of Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 320

Links

4S
Telemed.nu
Open Tele Linkedin

Download brochurer

Arrangementer
.