The Alexandra Institute // Om os // Faglige labs // Data Science and Engineering Lab

Data Science and Engineering Lab

Vi tilbyder vores samarbejdspartnere spidskompetencer til udvikling af software, med særlig fokus på software til pervasive computing - internet of things.

Brugernes forventning om adgang til data og applikationer overalt, på et hvert tidspunkt og fra en næsten vilkårlig enhed stiller store krav til den underliggende softwareinfrastruktur. Med den stigende afhængighed af it er det vigtigt, at effektivitet og stabilitet af produkter og systemer baseret på it bliver markant bedre. Dagligdags brugsgenstande som mobiltelefoner, tv, musikafspillere bliver mere komplekse, men ofte ikke mere stabile og brugervenlige. Mængden af data, der genereres fra bl.a. sensorer i vores omgivelser, stiger og kræver nye effektive algoritmer og datastrukturer for at muliggøre en effektiv behandling.

Vi arbejder for tiden med følgende temaer:

Maskinlæring. Maskinlæring, datamining og dataanalyse har været grundbegreber inden for datalogien i flere årtier. Men det er for alvor i disse år, at dataanalyse kommer ind alle steder. Hvor der ikke tidligere var mulighed for at lave dataanalyser, fordi beregningskraften kostede for meget, er vi i dag i stand til at processere data langt billigere. Det betyder, at man kan udnytte dataanalyse mange flere steder og f. eks. bedre kan fange fejl, optimere ressourcer eller tilbyde kunderne noget ekstra.

Softwarearkitektur. Med den store vækst i apparater og systemer baseret på it og den store mobilitet af brugere, er der behov for en softwarearkitektur der muliggør en dynamisk og fleksibel integration af disse enheder. (Mobile) enheder skal kunne koble sig op i nye omgivelser ligesom arkitekturen skal understøtte (web)services og netværk med forskellig protokoller og båndbredde. Vi arbejder også med arkitektur til håndtering af sensornetværk og brug af tjenester fra internettet.

Cloud-computing. Cloud Computing er udråbt til "the next big thing" og er meget hypet. Vi arbejder med cloud-computing ud fra flere vinkler, herunder valg af hvilket "service-niveau" man skal vælge (SaaS, PaaS, IaaS), hvilken platform og udbyder der passer bedst til de givne problemstillinger (fx Amazon, Google Apps eller Microsoft Azure), ligesom vi arbejder med de nye udfordringer der ligger i den tilpasning af eksisterende software systemer til cloud, herunder distributionen af systemet, og – i samarbejder med vores sikkerheds lab – de nye udfordringer til sikkerhed som cloud computing foresager.

Web teknologier. De nyeste web-teknologier (Web 2.0 og senere) tilbyder mange teknologiske muligheder, som vi anvender i stor stil i en lang række projekter og desuden tilbyder kundetilpasset udvikling og rådgivning omkring. Vi har stor fokus på de nye standarder som fx. HTML5, ligesom vi er på forkant med de nyeste metoder og teknologier inden for webudvikling, fx. GWT.

Udvikling til smartphones. Vi er på forkant med de udbredte teknologier til smartphone mobile applikationer, ikke mindst iOS (iPhone) og Android, men også Windows Phone, som er ved vinde marked. Vi kan stå for design og udvikling af applikationer til disse telefoner, ligesom vi kan holde inspirationsoplæg om disse teknologiers anvendelsesmuligheder, eller rådgive og undervise andre i at udvikle til disse platforme.

Netværksteknologier. I de fleste af vores aktiviteter indgår elementer af forskellige netværksteknologier. Herunder en stor diversitet af trådløse netværks teknologier og –protokoller, protokoller til automatisering af bygninger, og sensornetværk.

Smart city og internet of things. Fremtidens smarte byer skabes af de data, vi kan opsamle om byerne via smartphones og sensorer. Alexandra Instituttet kender de muligheder og den værdi, åbne data kan tilføre offentlige og private virksomheder. Vi tilbyder teknisk rådgivning og prototypeudvikling inden for applikationer og services til Smart Cities. Hvad er eksempelvis et godt tempo at indføre internet of things i? Skal vi indføre nye processer for, hvordan vi implementerer ny teknologi i kritiske infrastrukturer og services? Hvad betyder det f.eks. rent etisk, at vi sætter sensorer op i vores omgivelser? Tag en snak med os. Vi har både teknisk indsigt og praktisk erfaring med at opsamle og bruge data fra produkter der er koblet på nettet.

RELEVANTE CASES

På vores oversigt over cases kan du finde eksempler på projekter og opgaver, vi har deltaget i.
Du kan filtrere eksemplerne efter tid, ekspertise og anvendelse.

På forkant med nyeste software teknologier

Vi er i kraft af vores stærke tilknytning til den datalogiske forskning i Danmark og udlandet på forkant med hovedparten af de dominerende software teknologier på markedet, ligesom vi er first-movers, der er med til at bringe helt nye teknologier fra forskningen i anvendelse i konkrete cases.

Vi har stor erfaring med programmeringssprog som Java, C++ og C#. Erfaringen ligger både inden for design og implementation af programmeringssprog.

Vi arbejder på et primært forskningsmæssigt plan på områder som f.eks. den mangeårige indsats inden for udbredelsen af det objekt-orienterede programmeringsparadigme. På et langt mere industri-rettet plan har vi fx arbejdet med udviklingen af Varians i Java programmeringssproget for Sun Microsystems samt samarbejdsprojekter med Microsoft omkring de første versioner af .NET teknologierne.

Vi arbejder med udvikling af forskellige konkrete softwarearkitekturer for internet of things. Baseret på vores mangeårige erfaringer med softwarearkitektur generelt har vi opbygget en række metoder til analyse og forbedring af eksisterende softwaresystemers arkitektur. Herunder unikke metoder, såsom brug af etnografiske studier af håndtering af softwarearkitektur i virksomheder.

Inden for Cloud Computing arbejder vi med alle niveauerne i "Cloud stakken": Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), og Infrastructure-as-a-Service (IaaS). I dette arbejde indgår både brug af en lang række programmeringssprog og udviklingsværktøjer, idet en del af udbyderne af disse Cloud services ofte foreskriver brug af bestemte værktøjer, ligesom Cloud computing stiller nye udfordringer til de gængse programmeringsparadigmer – udfordringer vi tager op og finder løsninger på. Vi har tæt kontakt til Azure gruppen inden for Microsoft Danmark.

Inden for web-teknologier har vi stærke kompetencer vedrørende alle de nye teknologier der vælter frem i takt med den stadig større brug af internettet. Teknologier som HTML5, XML, CSS, AJAX, JavaScript, GWT og mange flere, samt konkrete frameworks som fx Facebook, OpenSocial, .NET webforms og Azure webroles.

Inden for smartphone udvikling er vi stærke omkring især iOS (iPhone platformen) og Android, men har også mange erfaringer med ældre teknologier som J2ME og Symbian.

Inden for datanetværk arbejder vi med et bredt udsnit af de mange forskellige teknologier og protokoller der findes. Herunder trådløse netværk, sensor netværk, ad-hoc netværk, VoIP og media streaming, BlueTooth, home-automation (ZigBee, Z-wave, IO-homecontrol), og senest 6lowpan.

På forskningssiden har vi et mangeårigt samarbejde med Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, som gennem årene har produceret en lang række forskningsresultater på et højt internationalt niveau. Som eksempel sproggruppens udviklingen af varians i Java, som nu er en integreret del af Java programmeringssproget.

VIa lab'ets afdeling i København har vi stærke samarbejder med DIKU omkring arkitektur, og med  ITU, bl.a. INC gruppen.

Vi samarbejder desuden med:
• Center for Indlejrede Software Systemer ved Aalborg Universitet,
• Center for Software Innovation i Sønderborg, fra 1. april 2011 en del af DELTA.

Vores samarbejder omkring indlejret software omfatter ud over CISS også DTU, med hvem vi bl.a. viderefører d-ARTEMIS, et dansk initiativ for at komme med i større EU-projekter inden for indlejret software gennem ARTEMIS-programmet.

Instituttets medarbejdere har været aktive omkring udvikling af det objekt-orienterede programmeringssprog BETA og Mjølner systemet. Senest er BETA præsenteret på ACM’s History of Programming Language Conference (HOPL III) .

Vi har arbejdet med en bred vifte af virksomheder inden for en lang række forskellige brancher – dels it-virksomheder, men også virksomheder blot anvender it.

Som eksempler på anvendelser der er kommet ud af projekter vi har deltaget i kan nævnes:

•  Klimakjolen, der visualiserer information om den aktuelle forureningsgrad omkring dig
•  Social in 3D - 3D-teknologi formidler svært tilgængelige idrætsgrene, herunder sejlsport
•  En sensor der kan mål om kørebanen er glat: LIWAS
•  En fodbold der signalerer til dommeren hvis bolden er i mål: Goalref.
•  Et indendørs lokaliseringssystem til DECT telefoner hos Polycom (tidligere KIRK TELECOM)
•  Indførelsen af Varians i Java programmeringssproget
•  3D-baseret overbliks- og samarbejdssystem benyttet af arrangører og det offentlige beredskab ved Tall Ships Race i Århus 2007, og af arrangører og privat/offentligt beredskab ved Danmarks Smukkeste Festival 2008 0g 2009.
•  RFID-baseret logistik system til materiel udlejning
•  Skæddersyede applikationer til nye medier som Facebook og mobile apparater, herunder iPhone
•  Etnografisk funderet metode til analyse af anvendelsen af software arkitektur i softwareudviklingsvirksomheder.

Kontakt
Director Cph
Data Science and Engineering Lab Management og direktion
+45 41 15 12 48
Njalsgade 76, 3. sal,
2300 København S
Arrangementer
.