Alexandra Instituttet A/S // Om os // Job // Ny administrerende direktør til Alexandra Instituttet

Ny administrerende direktør til Alexandra Instituttet

Job

Ny administrerende direktør til Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet søger ny administrerende direktør til at stå i spidsen for Alexandra Instituttets arbejde med at skabe økonomisk vækst, velfærd og værdi for det danske samfund ved blandt andet at hjælpe offentlige og private virksomheder med at anvende og udnytte den nyeste it-forskning og teknologi.

Den nye administrerende direktør skal bidrage til Alexandra Instituttets overordnede formål, som er:

 • at drive forskning, innovation, udvikling, rådgivning, kompetenceudvikling og teknologisk service på et almennyttigt grundlag inden for anvendt avanceret informationsteknologi,
 • at fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 • samt at udøve beslægtet virksomhed på almindelige kommercielle markedsvilkår, herunder rådgivning af private virksomheder og offentlige institutioner.

Den nye administrerende direktør skal udgøre den samlende kraft internt i Alexandra Instituttet samt aktivt arbejde med at udbygge Alexandra Instituttets ekspertiser, dvs. de avancerede faglige områder, hvor instituttet besidder spidskompetencer baseret på den nyeste forskning og teknologi inden for it for derigennem at være en unik leverandør i markedet.

Den nye administrerende direktør for Alexandra Instituttet skal tegne instituttet udadtil samt strukturere og fremme de fremtidige både forskningsmæssige og kommercielle indsatser på en måde, således at den nuværende kultur i virksomheden bevares samt have et stort relevant netværk og solid erfaring fra forskningsverden.

Kandidaten

Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Uddannelse
  • Kandidatgrad inden for it eller det teknologiske område som minimum. Gerne ph.d.
 • Specifik professionel erfaring
  • Ledelseserfaring som udgangspunkt fra en videnintensiv organisation
  • Strategisk forståelse for og indsigt i, hvordan forskningsviden og -resultater omsættes til praksis, og hvordan praksis kan sætte retning for kommende forskningsindsatser
  • Forskningserfaring gerne med anvendt forskning, erfaring med forskningssamarbejder samt erfaring med forskningsledelse
  • Erfaring med og forståelse for arbejdet med it, den digitale dagsorden og den teknologiske udvikling
  • Kommerciel erfaring og indsigt er en fordel.
 • Personlige karakteristika
  • Engageret, analytisk og udviklingsorienteret person, som aktivt kan bidrage til virksomhedens arbejde på en positiv og konstruktiv måde, og som evner at optræde som idéskaber og kan igangsætte nye projekter.
  • Intelligent og analytisk – skal kunne gennemskue og bearbejde komplekse emner og problemstillinger.
  • Åben for at varetage instituttets interesser over for eksterne aktører som blandt andet ministerier og fonde.
  • Udadvendt person med gode kommunikationsevner, som fremstår velovervejet og åben.
  • Skal være proaktiv og på en konstruktiv måde kunne udfordre og være med til at løfte ambitioner for virksomheden generelt.
  • Høj integritet og etik – har god dømmekraft og er empatisk.
  • En person med naturlig gennemslagskraft og samtidig forståelse for mennesker og sammenhænge.

Sprog: Dansk og engelsk på højt niveau.

Ansøgningsfrist

Senest mandag d. 15. april 2019 kl. 12.00.

Ansøgning, CV og eventuelle uddybende spørgsmål sendes til

Konsulent hos Amrop A/S Matias Præstegaard, tlf.: 27 12 24 83, e-mail: matias.praestegaard@amrop.dk eller Amrop Partner Bo Eske Nielsen, tlf.: 24 97 26 88.

Alexandra Instituttet gør dig og Danmark klogere

Hos Alexandra Instituttet er du med til at udvikle avancerede og innovative it-løsninger med vores kunder. Vi har omkring 100 medarbejdere med forskellige baggrunde som dataloger, arkitekter, forretningsudviklere, antropologer, designere mv. Vores tværfaglighed er en styrke, som vi udnytter til at skabe innovative løsninger for vores kunder og samarbejdspartnere. Det gør vi ved at samtænke kommerciel relevans, den nyeste it-forskning og brugerinddragelse. Derfor er din faglige og personlige udvikling mindst lige så vigtig for os, som den er for dig

Alexandra Instituttet har siden 1999 omsat it-forskning til nye produkter og services, som virksomheder kan tjene penge på, og som er brugbare for slutbrugerne. Samarbejdet inspirerer endvidere til ny forskning. Alexandra Instituttet er et GTS-institut (Godkendt Teknologisk Service), som arbejder med anvendelsesorienteret it-forskning og innovation. Læs mere på alexandra.dk

I Alexandra Instituttet tror vi på, at innovation fremmes ved, at vi har medarbejdere med mange forskellige baggrunde – det gælder det faglige men også i forhold til køn, religion, nationalitet og etnisk baggrund.


Ønsker du at blive en del af vores stærke faglige fællesskab? Ring til os.
Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.