Alexandra Instituttet A/S // Ekspertiser // Internet of Things

Internet of Things

Ikon for ekspertisen It-baseret infrastruktur

Ekspertise

Internet of Things
Flere og flere ting er nu koblet på Internettet. Arbejder din virksomhed med produktion, infrastruktur, energi, medicin og sundhed, bygninger og facility management, transport, eller smarte produkter, så påvirker Internet of Things - IoT - jeres forretning.

IoT er betegnelsen for den udvikling, der er i gang med at flere og flere fysiske enheder kobles på internettet med henblik på at opsamle data fra disse til brug for alt fra præventiv vedligehold, levering af services, styring af enheder, samspil mellem enheder, etc. I stedet for at have mange fysiske varianter af sit produkt, så styres variationer via forskellige varianter af den indlejrede software – som har den fordel at man kan opdatere softwaren løbende som vi kender fra PC’er, smart phones, og tablets.

Vi kan rådgive omkring en bred vifte af discipliner og teknologier inden for Internet-of-Things – eller Tingenes Internet – IoT, svarende til de forskellige niveauer hos IoT-GSI:


Internet of Things (IoT) - Tingenes Internet

Internet of Things (IoT) drejer sig om sammenkobling af fysiske enheder via Internet. Koblede ting (connected devices) tillader at man kan observere verden (opsamle data) og fjernstyre ting fra hvor som helst, via Internet. IoT er både sensorer (mærke verden) og aktuatorer (påvirker verden) og er tæt forbundet til den mere generelle tilnærmning via cyber-physical systems.

 1. Device layer (tingene)
  Her handler det om den fysiske infrastruktur i form af sensorer, kabler, mikrocontrollere. Alexandra har erfaring inden for udvikling af smarte produkter såvel som kontruktion af speciel hardware for fjernaflæsning.
   
 2. Netværkslaget
  Her handler det om datakommunikation på laveste niveau, hvor vi bl.a. har erfaring med teknologier som LORA, Sig Fox, Narrow bandwith, LTE, og CEBUS. 
   
 3. Service- og applikationsstøtte 
  Her handler det om platforme til at binde fysiske enheder på nette sammen i et sammenhængende system. Alexandra har udviklet en egne platform, men har også erfaring med platforme som f.eks. ASURE, Bluemix, og de fleste open source platforme.
   
 4. Applikationer
  IoT som regel er en platform for egentlige applikationer som så laver f.eks. beslutningsstøtte, prædiktiv vedligehold, styring af aktuatorer, og/eller opdatering af software.

  IoT systemer kan generere store mængder af data og dette kan være en udfordring i omgivelser hvor der er begrænset båndbredde til at sende data videre. Det er derfor en afgørende at man kan foretage så mange beregninger i enheden som overhovedet mulig og dermed sende færre data videre. 

 5. Management af IoT-systemer
  Sammen med service- og applikationsstøtte er der behov for platforme som kan holde styr på management og provisioning af IoT-udstyr.
   
 6. Sikkerhed i IoT
  IoT byder på flere nye udfordringer i forhold til It-sikkerhed. Alexandra har lang erfaring i at udvikle sikre løsninger og verificere at eksisterende løsninger har et tilfredsstilende sikkerhedsniveau.

Der er generelt en tendens til at flere og flere produktionsvirksomheder har fokus på at udvikle nye smarte produkter med indlejret it – og udover IoT så er discipliner som interaktionsdesign brugbarhed, og (fysisk) design ofte afgørende – og her kan Alexandra også levere rådgivning.

Cyber-physical systems

Hvor IoT kan betragtes som infrastruktur er Cyber-physical Systems (CPS) paraplyen som inkludere IoT, software og mennesker som integrere Internet, ting og brugerne. CPS inkludere applikationsområder som smart grids, smart city, autonome biler og droner, medicinsk monitorering, processkontrol, og robotsystemer.

Arbejder I med systemer som involvere digitaliserede ting, mennesker og systemer af disse er Cyber-physical Systems noget for jer.

Vi har erfaring og spidskompetence inden for følgende felter:

 • Droner
 • Medicinske- og sundhedssystemer
 • Processkontrol, produktion og robotter
 • Smart City
 • Smart grids og energi

 

Vores ydelser inden for Internet of Things:
>
Internet of Things

Internet of Things

Sensorteknologi
Infrastruktur
Platform
Nye services

Internet of Things (IoT) er en vision, der går ud på, at alle fysiske objekter udstyres med en unik identitet og kobles på internettet. Denne vision er i høj grad ved at blive realiseret bl.a. vha. af RFID-tags, barcodes, 3D codes, sensorer etc.

Ud over at kunne identificere og opsamle data om fysiske objekter vil man via aktuatorer kunne påvirke disse. Vi tilbyder både at etablere den teknologiske infrastruktur og udvikling og brug af services, der benytter infrastrukturen eksempel inden for smart cities.

>
Softwarearkitektur

Softwarearkitektur


En velfungerende softwarearkitektur er altafgørende for effektivitet, robusthed, skalerbarhed og sikkerhed af dine it-systemer.

Hvis din softwarearkitektur har brug for et eftersyn eller du skal have hjælp til at designe den rigtige softwarearkitektur.

Vi har et stærkt team af erfarne softwarearkitekter med mange års erfaringer fra industriel softwareudvikling. Dette er kombineret med de nyeste metodikker fra den akademiske verden i kraft af vores mangeårige deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med universiteter og andre akademiske institutioner i både nationalt og internationalt.

Internet of Things (IoT) er en vision, der går ud på, at alle fysiske objekter udstyres med en unik identitet og kobles på internettet. Denne vision er i høj grad ved at blive realiseret bl.a. vha. af RFID-tags, barcodes, 3D codes, sensorer etc.

Ud over at kunne identificere og opsamle data om fysiske objekter vil man via aktuatorer kunne påvirke disse. Vi tilbyder både at etablere den teknologiske infrastruktur og udvikling og brug af services, der benytter infrastrukturen eksempel inden for smart cities.

En velfungerende softwarearkitektur er altafgørende for effektivitet, robusthed, skalerbarhed og sikkerhed af dine it-systemer.

Hvis din softwarearkitektur har brug for et eftersyn eller du skal have hjælp til at designe den rigtige softwarearkitektur.

Vi har et stærkt team af erfarne softwarearkitekter med mange års erfaringer fra industriel softwareudvikling. Dette er kombineret med de nyeste metodikker fra den akademiske verden i kraft af vores mangeårige deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med universiteter og andre akademiske institutioner i både nationalt og internationalt.

Cases / Internet of Things

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for Internet of Things
Artikel
14-12-2016
Lovende radioteknologi åbner nye muligheder for sm (...)
Den lille men fremadstormende virksomhed Sensohive leverer sensorløsninger til gartnerier, restauranter og byggebranchen, der har behov for at monitor (...)
Case
Reachi
Alternativ, mobil kommunikation til nødhjæ (...)
Reachi lader filippinske nødhjælpsarbejdere kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til mobilmaster (...)
Artikel
22-01-2014
Trådløse sensorer kombineret med IoT bliver den næ (...)
Klassisk teknologi bliver koblet på nettet, og alle tingene, vi omgiver os med, bliver koblet på nettet – ofte igennem trådløse forbindelser. (...)
Case
Nabto
Nabto fik hul igennem til IoT-enheder (...)
Vi hjalp den danske iværksættervirksomhed Nabto med at udvikle en softwareplatform til deres IoT-system. (...)
Case
4S - Stiftelsen for softwarebaserede sundhedsservices
Det skal være nemt for kommuner og regione (...)
Stiftelsen for Software-baserede Sundhedsservices (4S) er en organisation, der skal gøre det lettere at arbejde med telemedicin og sundhedsdata på t (...)
Case
Internet of Things
IoT serviceydelser til danske virksomheder (...)
Få et overblik over, hvordan fremtidens teknologier fungerer, og hvilke muligheder de giver for din virksomhed. (...)
Case
GoalRef - Den intelligente fodbold
Goalref - er bolden over målstregen? (...)
Vi har været med til at indbygge en sensorteknologi i fodbolde, der giver svaret (...)
Case
Airfield monitor
Sensorsystem til måling af glatføre i luft (...)
Ny teknologi muliggør bedre og billigere måling af is på landingsbaner (...)

Cases / Internet of Things

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for ydelset Internet of Things

Cases / Softwarearkitektur

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for ydelset Softwarearkitektur
Reachi (da)Nabto (da)CityPulse (da)GoalRef - Den intelligente fodbold (da)Life Warning System (da)Internet of Things (da)

Få adgang til vores specialister og den nyeste viden inden for it-baseret infrastruktur

Kontakt
Deputy Director, Professor
+45 41 15 12 48
Se profil
.