Alexandra Instituttet A/S // Ekspertiser // Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Ikon for ekspertisen data- og softwareløsninger

Ekspertise

Kunstig intelligens
Vi kan levere rådgivning og løsninger baseret på kunstig intelligens, maskinlæring og en række tilhørende discipliner.

Kunstig intelligens er en disciplin, der nu har nået et modenhedsniveau, hvor den for alvor kan bruges i praksis. Og der er nu en voldsom hype omkring mulighederne for at bruge kunstig intelligens. Det kan være svært at vurdere, hvordan man som virksomhed evt. kan anvende kunstig intelligens, og hvor man henter den rette rådgivning.

Kunstig intelligens bruges allerede inden for de allerfleste områder. Alexandra Instituttet kan bl.a. tilbyde ydelser inden for følgende områder:

Beslutningsstøtte

Kunstig intelligens og big data har medført vækst inden for brugen af beslutningsstøttende software. Sensorer, apps og it-systemer generelt opsamler i dag data, som giver baggrund for beslutningsstøtte. Det kan være datasæt i sundhedsvæsnet, som assisterer læger og sundhedsprofessionelle i at træffe en beslutning vedrørende en behandling eller data, der via xx guider xx til at foretage en handling. 

Kerneessensen er, at man træner algoritmerne i stedet for at lave reglerne på forhånd. Fordelen er, at man får de resultater, som er i data, og ikke dem man tror, man vil finde.

Hvilket svar skal algoritmen give os? Måske er det fint kun at vide, hvordan den kommer frem til svaret? Andre gange vil man gerne vide, hvordan maskinen kom frem til svaret, så man kan søge en forklaring på resultatet.

Maskinlæring (Machine Learning)

Maskinlæring, datamining og dataanalyse har været grundbegreber inden for datalogien i flere årtier. Men det er for alvor i disse år, at dataanalyse kommer ind alle steder. Hvor der ikke tidligere var mulighed for at lave dataanalyser, fordi beregningskraften kostede for meget, er vi i dag i stand til at processere data langt billigere. Det betyder, at man kan udnytte dataanalyse mange flere steder, og f. eks. bedre kan fange fejl, optimere ressourcer eller tilbyde kunderne noget ekstra.

Konkret har vi ekspertiser inden for bl.a. : 

  • Artificial Neural Networks
  • Probabilistic methods (Naive Bayes, Bayesian networks, Markov Random Fields, etc.)

Data Mining

Data mining handler om at finde mønstre og sammenhænge i store mængder af data. Data mining kan bruges indenfor en række områder som f.eks. finans, biologi, overvågning af web-trafik og internet-trafik. Inden for salg og markedsføring kan data mining f.eks. bruges til at se indkøbsmønstre, lave personorienteret markedsføring, omkonfigurere produktudbud, opdage fejl og svindel.

Text Mining

Text mining er en speciel form for data mining i store mængder af tekster.  Text mining anvendes i dag inden for en bred vifte af anvendelser. Det kan  eksempelvis være af finde sensitiv (personfølsom) information i (offentlige) dokumenter, forretningshemmeligheder i en virksomheds dokumenter.

Klassifikation af data

Klassifikation af data handler om at placere givne data indenfor en mængde af kategorier.  Det kan være at opdele email i spam eller ikke-spam, tildele diagnoser til patienter, spotte specifikke objekter i foto fra droner, fly eller satellitter.

Vores ydelser inden for Kunstig intelligens:
>
Prædiktiv vedligeholdelse

Prædiktiv vedligeholdelse


Hvis en del af et system skal skiftes, vil du så helst vide det i god tid, eller når skaden er sket? Vi interesserer os for prædikativ vedligeholdelse og bruger maskinlæring til at se frem i tiden og lave logik ud af data, hvornår der er behov for skift.

Man kender det måske fra boreplatforme, hvor skift kan koste mange millioner, og man derfor i god tid lytter på komponenter. Men erfaringer herfra er gledet over i andre brancher, hvor sensorer hjælper med at forudsige, hvornår ting skal skiftes. Gør du det allerede i forvejen, har I sensorer eller mangler I at få det, så grib fat i os.

>
Datadreven innovation

Datadreven innovation


Vil du gøre noget med data? Vi tilbyder rådgivning baseret på dit modenhedsniveau.

  • I har data men ved ikke hvad I har? Vi tilbyder en workshop som i kan tage til bestyrelse og direktion. Danner grundlag for implementering.
  • I har styr på data, og vi udvikler på det og syretester dine tre ideer for de projekter, du tror på.
  • Instrumentering. I har sensorik på udstyr og et behov for online tilgang til data og algoritmer, der kan rejse flag.
  • I ønsker at lære maskiner op til serviceløsning og ny forretningsmodel. Industri 4.0.

Hvis en del af et system skal skiftes, vil du så helst vide det i god tid, eller når skaden er sket? Vi interesserer os for prædikativ vedligeholdelse og bruger maskinlæring til at se frem i tiden og lave logik ud af data, hvornår der er behov for skift.

Man kender det måske fra boreplatforme, hvor skift kan koste mange millioner, og man derfor i god tid lytter på komponenter. Men erfaringer herfra er gledet over i andre brancher, hvor sensorer hjælper med at forudsige, hvornår ting skal skiftes. Gør du det allerede i forvejen, har I sensorer eller mangler I at få det, så grib fat i os.

Vil du gøre noget med data? Vi tilbyder rådgivning baseret på dit modenhedsniveau.

  • I har data men ved ikke hvad I har? Vi tilbyder en workshop som i kan tage til bestyrelse og direktion. Danner grundlag for implementering.
  • I har styr på data, og vi udvikler på det og syretester dine tre ideer for de projekter, du tror på.
  • Instrumentering. I har sensorik på udstyr og et behov for online tilgang til data og algoritmer, der kan rejse flag.
  • I ønsker at lære maskiner op til serviceløsning og ny forretningsmodel. Industri 4.0.

Cases / Prædiktiv vedligeholdelse

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for ydelset Prædiktiv vedligeholdelse

Cases / Datadreven innovation

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for ydelset Datadreven innovation

Kontakt os hvis du ønsker at udvide din forretning med datadreven innovation.

Kontakt
Deputy Director, Professor
+45 41 15 12 48
Se profil
.