Alexandra Instituttet A/S // Cases // VPP4SGR – Virtual Power Plant

VPP4SGR – Virtual Power Plant

Case

VPP4SGR – Virtual Power Plant

Kollegium agerer levende energilaboratorium

Beboerne på Grundfos-kollegiet leverer energidata, der bruges til udvikling af nye energibesparende koncepter.

Grundfos-kollegiet i Aarhus danner rammen om forskningsprojektet VPP4SGR – Virtual Power Plant, hvor vi gør en bygning og dens beboere klar til det fleksible energisystem. Bygningen er en nyopført lavenergibygning med 159 lejligheder. Den er udstyret med hundreder af sensorer, der måler beboernes energimæssige forbrugsmønstre.

Data fra sensorerne koblet med viden om folks energimæssige adfærd skal danne grundlag for udviklingen af et styringskoncept for boliger, som passer til det fleksible energisystem.

Det er påvist, at der kan være store afvigelser i energiforbruget i ellers ensartede ejendomme pga. brugernes adfærd. Derfor gennemfører vi grundige brugerstudier, som skal danne grundlag for udvikling og efterprøvning af konceptet.

Projektet er bl.a. finansieret af ForskEl PSO-midler.

Startdato 01-03-2013 / Slutdato 01-03-2016

Alexandra Instituttet bidrager med viden om brugerinddragelse, som skal understøtter udviklingen af nye koncepter og tiltag, der fremmer bæredygtig energiadfærd.

De koncepter og tiltag, der udvikles i projektet, bliver desuden evalueret af Alexandra Instituttet. Denne evaluering er baseret på metoden Innovativ Evaluering. Metoden er tilpasset energidomænet i form af en forandringsmodel, der både bruges til at strukturere den tværfaglige dataindsamling og til at udarbejde analyser.

Se også:

Alexandra Instituttet anvender disse metoder på Grundfos-kollegiet:

  • Brugerstudier
  • Spørgeskema
  • Interviews
  • Deltagerobservation
  • Workshops
  • Design
  • Evaluering - forandringsmodel til energidomænet
  • Computational Environmental Ethnography

Med tilgangen Computational Environmental Ethnography arbejder forskellige fagligheder sammen om at indsamle og analysere forskellige typer af data fra sensorer, målere, spørgeskemaer, interviews, observationer, mobile probes og workshops.

Styrken ved netop denne tilgang er, at de forskellige typer af data udfordrer og udfolder hinanden, så ny viden kan fremkomme. F.eks. kan man undersøge sammenhænge mellem beboernes værdier, bygningens fysiske infrastruktur og beboernes faktiske forbrugsadfærd, som det tidligere har været umuligt at undersøge, fordi man ikke har haft adgang til data i samme omfang og af så forskellig karakter, som Grundfos-kollegiet giver adgang til.

I dette Working paper 1: Energy Consumption as Situated Practices beskriver vi vores resultater og analyserer dem som socially situated practices. Disse indsigter skal bruges til at definere og udvikle kvalificerede indsatser til udførelse på Grundfos-kollegiet.

Ny viden om beboernes energiadfærd kan anvendes af virksomheder til at udvikle nye og bæredygtige løsninger.

Vi inddrager brugerne i udviklingen
af energibesparende teknologier.

Skal vi hjælpe med at
optimere din løsning?

Kontakt
Senior Anthropologist
People, Technology and Business Lab
+45 24 66 47 98
Profilbillede af Mia Kruse Rasmussen Se profil
.