The Alexandra Institute // Cases // Visualisering af data for Skanderborg Forsyning

Visualisering af data for Skanderborg Forsyning

Case

Visualisering af data for Skanderborg Forsyning

Interaktiv visualisering skaber overblik over komplekse forsyningsdata

Vi har udviklet en interaktiv og animeret visualisering af, hvordan et kommende rensningsanlæg vil reducere udledningen af fosfor i forbindelse med kloakoverløb som følge af for store regnmængder.

Hvad gør man, hvis man er en forsyningsvirksomhed, som ligger inde med massive mængder af komplekse forsyningsdata, som man ønsker formidlet og synliggjort på en simpel måde? Det er netop den udfordring, som Skanderborg Forsyning stod med, da de tog kontakt til Alexandra Instituttets eksperter i visualisering af store datamængder.

Skanderborg Forsyning behandler hvert år flere millioner kubikmeter spildevand og afleder regnvand og vejvand fra hele Skanderborg Kommune. Ud over en række rensningsanlæg har forsyningen flere hundrede pumpestationer i funktion.

Det betyder, at de har store mængder data om flowet i deres anlæg. Det gælder lige fra data om pumpetider til driftstider. Deres ønske var at få disse data formidlet og visualiseret, så borgere og andre besøgende kan få et informativt og engagerende indblik i, hvad de arbejder med, og hvordan deres arbejde med vandrensning gør en forskel.

Det første spadestik på vejen mod at virkeliggøre denne vision tog de med Alexandra Instituttet, som har udviklet en interaktiv visualisering, der gør et udpluk af de komplekse forsyningsdata letforståelige for besøgende. Visualisering af store datamængder er oplagt for alle, der har behov for at omsætte komplekse datamængder til visuel struktur.

Forsyningsvirksomheden er hjemsted for den nyeste vandrensningsteknologi og har sammen med en række aktører fra vandbranchen etableret AquaGlobe. Det er et initiativ, som bidrager med kendskab til dansk vandteknologi, og som giver den danske branche for vandteknologi de bedste muligheder for at udvikle, udbrede og udnytte løsninger og kompetencer inden for området.

Som de første i verden er AquaGlobe i gang med at etablere et såkaldt Densadeg-anlæg. Det er state-of-the-art renseteknologi, som skal sikre et rent miljø i og omkring den lokale Svanesø i Skanderborg.

Alexandra Instituttets visualiseringsteam har udviklet en interaktiv og animeret visualisering af, hvordan det kommende rensningsanlæg kommer til at reducere udledningen af fosfor i forbindelse med kloakoverløb som følge af for store regnmængder.

Skanderborg Forsyning er meget tilfredse og betragter visualiseringen som et værdifuldt og informativt værktøj. Det gælder både eksternt overfor besøgende, men også internt. Virksomhedens teknikere ser visualiseringen som et analyseværktøj, hvor man hurtigt kan hente aggregeret information om flowet frem.

Se, hvordan den interaktive visualisering fungerer her

Den interaktive visualisering giver overblik over historiske data for overløb af fosfor (dato og mængde) og vandstand i opsamlingsbassinerne, men samtidig viser den, hvilken forskel det kommende Densadeg-anlæg ville have gjort.

Plottet nederst viser overløbene. Blå linje viser mængden af spildevand, der løb over, mens den orange linje viser, hvor længe bassinerne var fyldte samt hvor længe det varede. Størrelsen på de gule bobler illustrerer mængden visuelt.

Hver gul boble svarer til en gul blok i hver af de to bjælker øverst. Den øverste bjælke viser hvor meget fosfor, der samlet set er løbet igennem Skanderborg Forsyning i den givne periode. Den nederste bjælke viser, hvor meget der ville være løbet ud, hvis Densadeg-anlægget havde været i funktion.

Casen er et samarbejde mellem Skanderborg Forsyning og Alexandra Instituttets visualiseringsteam, der eksperter i webbaseret og interaktiv visualisering af store datamængder.

Vi kan hjælpe dig med at omsætte komplekse datamængder til visuel struktur.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.