The Alexandra Institute // Cases // Vidensbrønden / Wizefloor

Vidensbrønden / Wizefloor

Case

Vidensbrønden / Wizefloor

Interaktivt gulv, kombinerer leg, læring og bevægelse i undervisningen

WizeFloor (tidligere Vidensbrønden) er et prisbelønnet interaktivt gulv specielt rettet mod børn fra 3 til 12 år med særlige behov. Det fremmer kollektive og differentierede læringsstile og behov gennem leg og fysisk aktivitet.

Vidensbrønden var oprindeligt et forskningsprojekt, som handlede om at lave et interaktivt gulv til Møllevangsskolen i Aarhus. Intentionen var, at gulvet skulle være et samlingssted for elever og lærere.

I Vidensbrønd-projektet arbejdede man med nye måder at integrere it og interaktivitet på i undervisningen med fokus på læring gennem fysisk aktivitet. Den fungerede som et supplement til undervisningen, hvor eleverne kunne lære at arbejde på nye og anderledes måder og på tværs af klassetrin. I projektet blev der arbejdet med "kinæstetisk læring", hvor kroppen fungerer som et læringsredskab. Vidensbrønden var et forprojekt, som nu er kommercialiseret til produktet WizeFloor.

Se eksempel på anvendelse af vidensbrønden her:

Vidensbrønden bringer digital læring et skridt videre i Favrskov Kommune

Vi har udviklet et interaktivt gulv, som fremmer kollektive og differentierede læringsstile og behov gennem leg og fysisk aktivitet. Fra en projektor i loftet projiceres forskellige læringsspil og øvelser ned på gulvet, og børnene bruger deres kroppe som mus. Flere børn kan bruge systemet samtidigt, og spillene er designet på en måde, der opfordrer til samarbejde og diskussion. Det er meget nemt for både voksne og børn til at skabe nye læringsspil og øvelser ved hjælp af den medfølgende software.

Produktet bygger på næsten ni års forskning og produktudvikling på Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet. Gennem hele processen har danske skoler og daginstitutioner bidraget væsentligt til udviklingen af produktet. Produktet har modtaget en Red Dot Design Award som "Best of the Best in Education" under navnet Wisdom Wells.

Til WizeFloor er der udviklet forskellige applikationer, som iFloorQuest og StepStone.

Disse applikationer fungerer både til undervisning, frikvarterer og fælles arrangementer, samt til specialundervisning af hørehæmmede. Inden for de applikationer kan eleverne og lærerne selv udvikle over til forskellige faglige niveauer. Disse spil er til rådighed for alle skolens elever.

WizeFloor indbygges i gulvet på skolerne og består af et projektionsglas, der bliver skabt ved hjælp af fire F3 projektorer. Ved hver projektor sidder et webcam, som registrerer brugernes bevægelser på gulvet.

Informationerne bliver sendt til en tracking-maskine, der giver centerpositionen en ID, så brugeren kan trackes. Denne ID kan bruges som input i applikationerne, sådan at et grafisk objekt bliver selekteret i løbet af nogle sekunder. Herved kan elever og lærere interagere med forskelligt digitalt materiale ved at bevæge sig på gulvet.

Vidensbrønden indgik i forskningsmæssige aktiviteter og har således bidraget til en række internationale forskningspublikationer:

Grønbæk, K., Iversen, O.S., Kortbek, K.J., Nielsen, K.R., Aagaard, L.: iGameFloor - a Platform for Co-Located Collaborative Games. In proceedings of the International Conference on Advances in Computer Entertainment 2007, 13.-15. June, Salzburg, Austria, pp 64-71

Grønbæk, K., Iversen, O.S., Kortbek, K.J., Nielsen, K.R., Aagaard, L. (2007):: Interactive Floor Support for Kinesthetic Interaction in Children Learning Environments. In proceedings of INTERACT 2007, September 10-14, 2007 Rio de Janeiro, Brazil. Springer Verlag

Iversen, O.S., Kortbek, K.J., Nielsen, K.R., and Aagaard, L.: Stepstone- An Interactive Floor Application for Hearing Impaired Children with a Cochlear Implant. In proc. of IDC07 6th International Conference on Interaction Design and Children June 6-8, 2007, Aalborg, Denmark

Vidensbrønden opnåede endvidere anerkendelse og udmærkelse på internationalt niveau, i forbindelse med projektets funktion og innovative design. Den vandt i 2007 en Red Dot Design Award – ”best of the best” i kategorien Education”.

Produktet har desuden modtaget en Red Dot Design Award som "Best of the Best in Education" under navnet Wisdom Wells.

Kontakt
Principal Software Architect
Interactive Spaces Lab
+45 61 79 05 81
Profilbillede af Kaspar Nielsen Se profil
.