Alexandra Instituttet A/S // Cases // Vi hjælper arkitektfirmaer med rumindretning

Vi hjælper arkitektfirmaer med rumindretning

Case

Vi hjælper arkitektfirmaer med rumindretning

Arkitektfirmaet Formsprog ønskede en bredere pallette af møderumsindretninger i deres rådgivning

Vi kom med input til udviklingen af møderumsdesign, der kunne understøtte forskellige mødeflow, som Formsprog kunne bruge i deres design af kontormiljøer.

Arkitektfirmaet Formsprog havde et ønske om at arbejde med en bredere pallette af møderumsindretninger i deres rådgivning. De kunne se, at de kunne tilføre deres kunder noget helt nyt ved at tænke indretningen af møderum bredere. De bad om vores input til udviklingen af et sæt mødetypologier, de kunne bruge i deres design af kontormiljøer. Tanken var at nå frem til mere optimale møderum til f.eks. projektmøder, scrum-møder, ledermøder, kundemøder mv. At forskellige typer møder direkte kunne kobles til forskelligt møderumsdesign.

Vi tog udgangspunkt i en konkret opgave, Formsprog havde for Ditmer, en it-virksomhed, hvor Formsprog skulle lave indretningen af et nyt domicil. Vi designede et etnografisk studie, hvor vi lavede observationer af formelle og uformelle møder i Ditmer kombineret med semistrukturerede interviews af udvalgte ledere og medarbejdere.

Resultaterne af vores observationer og interviews blev afleveret til virksomheden i en præsentation for ledere og medarbejdere. Her blev det brugt som et indspil til diskussioner om, hvordan kundemøder og interne møder kunne forbedres i fremtiden både med hensyn til mødeformål, mødestruktur og møderum.

Vi havde undervejs løbende dialog med arkitekten om resultaterne af vores observationer og gav feedback på deres designforslag/tegninger baseret på de behov, vi havde set i vores observationer, og de holdninger til møder og indretning, som ledere og medarbejdere havde givet udtryk for i interviewene. Vi sluttede af med en workshop med arkitekterne, hvor vi i fællesskab kiggede på plantegningerne og fik os diskuteret frem til en anden modtagelse af kunder og en anden placering og indretning af de forskellige møderum.

Den oprindelige tanke med at udvikle et sæt mødetypologier blev forkastet, da mødeobservationerne viste, at der ikke var en klar sammenhæng mellem typen af møde og typen af møderum, men snarere et behov for at tænke møderumsdesign, der kunne understøtte forskellige mødeflow.

I projektet arbejdede vi sammen med Formsprog.

Skal vi også hjælpe jeres virksomhed med organisatoriske og rumlige anbefalinger?

Kontakt
Distinguished Organisation Analyst, New Ways of Working
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.