The Alexandra Institute // Cases // Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data

Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data

Case

Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data

Få adgang til de rette kompetencer inden for big data

Både små og store datamængder skaber helt nye forretningsområder.

Der er stort uudnyttet værdipotentiale for danske virksomheder i udnyttelsen af Big Data. En række undersøgelser, bl.a. fra Erhvervsstyrelsen, har identificeret et hul i markedet og specifikke barrierer for danske virksomheder i at udnytte potentialet. Desuden mangler virksomhederne adgang til kompetencer inden for teknologier og forretningsprocesser, der addresserer Big Data for at overkomme deres barrierer. I dette projekt gennemføres en række aktiviteter og resulterende ydelser, som direkte adresserer en række af de identificerede barrierer og hermed forbedrer virksomhedernes mulighed for at få andel i værdipotentialet i Big Data. Den primære målgruppe er virksomheder inden for: IKT, energi og forsyning og e-handel.

Projektet arbejder med de fire v'er, der er et kernebegreb inden for Big Data. Det handler om volume, variety, velocity og value. De første tre beskriver trenden med at datamængderne stiger, i takt med at flere ting bliver koblet på nettet. Den sidste handler om, hvordan der kan skabes samfundsmæssig værdi af data. Data er gået hen og blevet en handelsvare, der skaber helt nye måder at drive forretning på, og som kan vende op og ned på erhvervslivet.

Projektet kommer til at arbejde med en række barrirerer for at anvende datadreven innovation. Vi fokuserer specielt på:

Kompetencer: Udvikle og benytte metoder til af afdække potentiel værdi af egne og andres data

Sikkerhed: Rådgivning og løsninger udviklet i Sikkerhed og Privacy

Tilgængelighed: Afdække teknologiske løsninger der benytter open-source software

Forståelse: Vi laver en række afmystificeringstiltag i forbindelse med kampagner og aktiviteter rettet mod forandringsagenterne

 

Vi ønsker med projektet at udvikle rådgivning og hjælp til udvikling, der opkvalificerer danske virksomheder i de nyeste teknologier og teknikkker.

Det vil eksempelvis være DDI-løsninger omkring arkitektur, performance, skalerbarhed, valg af metoder, algortimer og beregningsplatforme.

Resultaterne vil også være nyudviklede dataanalyser at behandle big data og datadreven innovation - eksempelvis til at trække komplekse sammenhænge ud af store sæt tekstdata eller foto- og videodata.

Desuden vil vi få mere viden om teknologiske infrastruktur, analytiske kompetencer og forretningsmæssige procedurer, der afgør om virksomhederne kan anvende analysernes resultater. VI udvikler en model til systematisk at screene virksomheders modenhedstrin.

Vi afholder også en række afmystificeringsarrangementer og laver virksomhedscaseforløb med blandt andet Infinit netværket.

 

Projektet er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation som en del af de tre-årige Resultatkontrakter.
 
Vi forventer at samarbejde med flere GTS-institutter i den konkrete implementering, eksempelvis DBI om branddynamik.
Desuden vil følgende andre vigtige interessenter blive inddraget:
  • Forskningsgrupper på internationale og danske universiteter (AU, DTU, KU, ITU)
  • Dansk Industri, ITEK, Dansk Erhverv o.a., som kan bidrage med branchespecifik viden og videnspredning af resultater
  • Virksomheder fra målgruppen, som deltager i caseforløb og demonstrationer og videnspredningsarrangementer til kontinuerlig formidling af erfaringer og best practice.
  • En række danske kommuner og regioner med henblik på casesamarbejder. Specielt omkring open data og sikkerhed i relation til personfølsomme data.
  • Relevante innovationsnetværk inddrages i videnspredning og rekruttering af virksomhedsdeltagere i aktiviteterne, eksempelvis Service Platform og InfinIT.
  • En række relevante juridiske samarbejdspartnere, som vi vil samarbejde med og henvise til i forhold til juridiske aspekter ift. brug af egne og andres data.
Se mere på bedreinnovation.dk

Er I en af de virksomheder, der skal i gang med (big) data, så søg vejledning hos os

Kontakt
Director Cph
Data Science and Engineering Lab Management og direktion
+45 41 15 12 48
Se profil
.