The Alexandra Institute // Cases // SmartSantander

SmartSantander

Case

SmartSantander

Spansk by er laboratorium for smart city-udvikling

EU-projekt har udviklet en avanceret testinstallation i bystørrelse, hvor virksomheder, brugergrupper og forskere kan afprøve nye smart city-tjenester.

Projektet har udviklet en eksperimentel forskningsinstallation i fuld bystørrelse, som skal anvendes til udvikling og brugertest af IoT-teknologier, -anvendelser og -tjenester. 

Projektet havde kick-off i begyndelsen af september 2010.

Læs mere om SmartSantander på projektets hjemmeside.

Kernen i installationen er placeret centralt i Santander og i byens omgivelser, hvor tusindvis af sensorer er installeret på facader, lygtepæle, under jorden, på busser og i containere.

Sensorerne måler niveauet af forurening, støj, fugtighed, lys og trafik.

Yderligere installationer planlægges bl.a. i byerne Guildford, Aarhus, Beograd og Lübeck.

I projektets første år installeres 2-3.000 sensorer centralt i Santander. Efterfølgende udvides den oprindelige installation til at omfatte 20.000 sensorer med tilhørende smart-city anvendelser og tjenester.

Kort fra www.smartsantander.eu/map.

I løbet af projektperioden vil der blive indkaldt forslag til eksperimentelle bidrag fra forskere, der ønsker at afprøve deres forskning på denne installation.

Centrale funktioner

  1. Validering af tilgange til arkitekturmodellen for IoT
  2. Evaluering af de centrale moduler i IoT-arkitekturen: specielt IoT interaktion samt management protokoller og mekanismer, enhedsteknologier og centrale støttetjenester som f.eks. opdagelse, identitetshåndtering og sikkerhed.
  3. Evaluering af social accept af IoT teknologier og tjenester

Et af hovedmålene er at fremme brugen af den eksperimentelle installation blandt forskere, brugere og tjenesteleverandører.

Projektet har fokus på at udvikle et stort antal anvendelser med relevans for så mange af Santanders indbyggere som muligt. På den måde vil projektet mindske de barrierer, der måtte være for at IoT-konceptet bliver en integreret del af hverdagen.

Platformen forventes derfor at være nyttig for både virksomheder, brugergrupper og andre organisationer som ønsker at bruge den eksperimentelle installation til at udvikle nye smart city-tjenester. Desuden kan platformen give vigtige forskningsresultater med henblik på at validere nye teknologier, bl.a. protokoller, algoritmer, radio interfaces m.m.

Hvilke data gemmer din by på?

Kontakt os og hør om mulighederne.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.